Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  10
 
 
zpravodajství od 28. 2. 2022 do 6. 3. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

ÚZ č. 1482 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební spoření. Od posledního vydání byl zásadně novelizován zejména zákon o bankách, zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, zákon o kampeličkách a zákon o ČNB. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 21. 2. 2022, cena: 319 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1482 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

ÚZ č. 1482 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební spoření. Od posledního vydání byl zásadně novelizován zejména zákon o bankách, zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, zákon o kampeličkách a zákon o ČNB. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 21. 2. 2022, cena: 319 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1482 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

téma:
Cizinci, Azyl

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 44/2022 Sb.,

č. 148 o přijetí krizového opatření
Na základě usnesení vlády č. 147 z 2. března 2022 vyhlášeného pod č. 43/2022 Sb. ( viz ) ukládá vláda ČR Policii České republiky udělovat a vyznačovat státním občanům Ukrajiny, kteří...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 4. 3. 2022

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání, 2022

Jedinečná kniha s úctyhodným rozsahem i obsahem je praktickým a uceleným průvodcem daňovým řádem podle stavu k 1. 1. 2022 (z. č. 280/2009 Sb.).
Základní charakteristiky knihy:

 • aktuálnost k 1. 1. 2022
 • praktické a fundované komentáře ke všem ustanovením daňového řádu
 • zásadní pasáže z několika set rozsudků správních soudů a Ústavního soudu
 • více než sto příkladů
 • problematika v souvislostech - celek i detail
 • autoři s dlouholetou praxí a zkušenostmi

Kniha reaguje na bouřlivý legislativní vývoj dané problematiky v posledních letech, zejména ukotvuje témata, která přinesla dosud největší novela daňového řádu v roce 2021 (revoluční systém lhůt pro podávání daňových přiznání, způsob zahajování, vedení a ukončování daňových kontrol, široká oblast placení daní vč. aplikace zálohy na daňový odpočet, nové uspořádání sankčního systému, promíjení příslušenství daně, daňová informační schránka apod.) a promítá též postupné změny občanského soudního řádu, jež ovlivňují vymáhání daní.

Nová kniha by neměla chybět ve výbavě

 • daňových poradců
 • pracovníků finanční a celní správy
 • advokátů a soudců
 • účetních
 • pedagogů a dalších specialistů.


autor: Ing. Miloslav Kopřiva, JUDr. Jan Breburda, Mgr. Jaroslav Novotný, vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2022, cena: 1 990 Kč

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání, 2022

téma:
Krizové zákony, HZS, požární ochrana

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 43/2022 Sb.,

č. 147, vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky nouzový stav
Vláda ČR vyhlásila na období od 4. 3. do 2. 4. 2022 nouzový stav, který jí umožní přijmout krizová opatření ke zvládnutí migrační vlny velkého rozsahu v souvislosti s napadením Ukrajiny...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 4. 3. 2022

téma:
Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

Svěřenský fond - návod k použití

Správa majetku prostřednictvím svěřenských fondů nabývá na popularitě. Co je vlastně svěřenský fond? Jak jej uchopit? Jak funguje a k čemu je vůbec dobrý? To jsou jen některé z otázek, které vás mohou napadnout v souvislosti s touto problematikou. Ať už se na svěřenský fond díváte z hlediska soukromých potřeb nebo jeho možného veřejně prospěšného účelu, v této publikaci naleznete nesčetné ...     ... více

autor: kolektiv autorů, vydal: PKF Family Office, s.r.o., podle stavu k 28. 2. 2022, cena: 235 Kč   NOVINKA

Svěřenský fond - návod k použití

téma:
Občanský zákoník

Svěřenský fond - návod k použití

Správa majetku prostřednictvím svěřenských fondů nabývá na popularitě. Co je vlastně svěřenský fond? Jak jej uchopit? Jak funguje a k čemu je vůbec dobrý? To jsou jen některé z otázek, které vás mohou napadnout v souvislosti s touto problematikou. Ať už se na svěřenský fond díváte z hlediska soukromých potřeb nebo jeho možného veřejně prospěšného účelu, v této publikaci naleznete nesčetné ...     ... více

autor: kolektiv autorů, vydal: PKF Family Office, s.r.o., podle stavu k 28. 2. 2022, cena: 235 Kč   NOVINKA

Svěřenský fond - návod k použití

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1482 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební spoření. Od posledního vydání byl zásadně novelizován zejména zákon o bankách, zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, zákon o kampeličkách a zákon o ČNB. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 21. 2. 2022, cena: 319 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1482 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

téma:
Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

ÚZ č. 1482 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební spoření. Od posledního vydání byl zásadně novelizován zejména zákon o bankách, zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, zákon o kampeličkách a zákon o ČNB. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 21. 2. 2022, cena: 319 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1482 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

téma:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Svěřenský fond - návod k použití

Správa majetku prostřednictvím svěřenských fondů nabývá na popularitě. Co je vlastně svěřenský fond? Jak jej uchopit? Jak funguje a k čemu je vůbec dobrý? To jsou jen některé z otázek, které vás mohou napadnout v souvislosti s touto problematikou. Ať už se na svěřenský fond díváte z hlediska soukromých potřeb nebo jeho možného veřejně prospěšného účelu, v této publikaci naleznete nesčetné ...     ... více

autor: kolektiv autorů, vydal: PKF Family Office, s.r.o., podle stavu k 28. 2. 2022, cena: 235 Kč   NOVINKA

Svěřenský fond - návod k použití

téma:
Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Svěřenský fond - návod k použití

Správa majetku prostřednictvím svěřenských fondů nabývá na popularitě. Co je vlastně svěřenský fond? Jak jej uchopit? Jak funguje a k čemu je vůbec dobrý? To jsou jen některé z otázek, které vás mohou napadnout v souvislosti s touto problematikou. Ať už se na svěřenský fond díváte z hlediska soukromých potřeb nebo jeho možného veřejně prospěšného účelu, v této publikaci naleznete nesčetné ...     ... více

autor: kolektiv autorů, vydal: PKF Family Office, s.r.o., podle stavu k 28. 2. 2022, cena: 235 Kč   NOVINKA

Svěřenský fond - návod k použití

téma:
Sociální zabezpečení

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 45/2022 Sb.,

č. 161 o přijetí krizového opatření
Na základě usnesení vlády č. 147 z 2. března 2022 vyhlášeného pod č. 43/2022 Sb. ( viz ) ukládá vláda ČR Ministerstvu práce a sociálních věcí postupovat zjednodušeným způsobem při poskytování...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 4. 3. 2022

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 28. 2. 2022 do 6. 3. 2022:

Částka 24/2022, rozeslaná dne 2. 3. 2022

43.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 2. března 2022 č. 147

44.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 2. března 2022 č. 148 o přijetí krizového opatření

Částka 25/2022, rozeslaná dne 4. 3. 2022

45.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 3. března 2022 č. 161 o přijetí krizového opatření

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz