Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 30. 1. 2023 do 5. 2. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Energetika

Nařízení vlády č. 28/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády je reakcí na novelu energetického zákona provedenou zákonem č. 365/2022 Sb., kterým vláda získala pravomoc, aby (vedle stanovení cen elektřiny a plynu) stanovila rovněž ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 4. 2. 2023

téma:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

ÚZ č. 1530 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K velkým změnám došlo zejména v katastrální vyhlášce (73 změn a doplnění). Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 2. 2023, cena: 173 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1530 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

téma:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Nařízení vlády č. 29/2023 Sb.,

o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
Novela občanského zákoníku provedená zákonem č. 374/2022 Sb. zavedla pro případy, kdy je smlouva mezi podnikatelem a spotřebitelem uzavírána s využitím prostředků komunikace na dálku (tj....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 18. 2. 2023

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Vyhláška č. 26/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Mění se vzor (popis a vyobrazení) průkazu řidiče taxislužby. Aktualizují se legislativní odkazy na ustanovení zákona o silniční dopravě tak, aby odpovídaly skutečnosti....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2023

téma:
Sociální pojištění

ÚZ č. 1528 - Sociální pojištění 2023

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Ke změnám došlo u všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Změněny byly také některé prováděcí předpisy.
Předpisy o penzijním spoření a připojištění jsou součástí ÚZ Penzijní spoření.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 2. 2023, cena: 199 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1528 - Sociální pojištění 2023

téma:
Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1529 - Sociální zabezpečení

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Do publikace jsou zapracovány změny zákona o státní sociální podpoře, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zákona o životním a existenčním minimu; změněny byly také některé prováděcí předpisy. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 2. 2023, cena: 173 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1529 - Sociální zabezpečení

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 30. 1. 2023 do 5. 2. 2023:

Částka 13/2023, rozeslaná dne 31. 1. 2023

25.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2022 sp. zn. Pl. ÚS 36/21 ve věci návrhu na zrušení § 89e odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 14/2023, rozeslaná dne 31. 1. 2023

26.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. ledna 2023, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 15/2023, rozeslaná dne 31. 1. 2023

27.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 30. ledna 2023 o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)

Částka 16/2023, rozeslaná dne 3. 2. 2023

28.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. ledna 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů

Částka 17/2023, rozeslaná dne 3. 2. 2023

29.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. ledna 2023 o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 30. 1. 2023 do 5. 2. 2023:

Částka 5/2023, rozeslaná dne 31. 1. 2023

7.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz