Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  31
 
 
zpravodajství od 29. 7. 2019 do 4. 8. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2019

Finanční správa upozorňuje poplatníky, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za část zdaňovacího období započatého v roce 2019 již v průběhu roku 2019, nejpozději však do 31. prosince 2019, že tak mohou učinit na tiskopise daňového přiznání pro zdaňovací období 2018 ...     ... více

Finanční správa ČR

TÉMA

Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

 

Doplnění ÚZ Insolvence - způsob určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení

ÚZ č. 1322 neobsahovalo nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení, protože toto nařízení vyšlo ve Sbírce zákonů až 31. 7. 2019. V příloze najdete text nařízení vlády č. 189/2019 Sb., které si můžete vytisknout a vložit do svého výtisku ÚZ č. 1322.

Redakce
Nakladatelství Sagit

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 189/2019 Sb.,

o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení
Nařízení vlády reaguje na novelu insolvenčního zákona provedenou zákonem č. 31/2019 Sb., která poskytuje dlužníkovi během oddlužení určité materiální zázemí tím, že dlužník není povinen...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2019

TÉMA

Oceňování majetku

 

VYHLÁŠKA č. 188/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Obsahem novely oceňovací vyhlášky je zejména pravidelná  aktualizace základních jednotkových cen stavebních pozemků a staveb a koeficientů změn cen staveb, sledující vývoj cen...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2019

TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

ÚZ č. 1327 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – novelizovaný zákon o ochraně spotřebitele, zákon o České obchodní inspekci, zákon o potravinách a tabákových výrobcích, zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o obecné bezpečnosti výrobků a zákon o některých službách informační společnosti (mj. internetové služby, obchodní sdělení). Publikace obsahuje také příslušné prováděcí předpisy. Všechny změny jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 8. 2019, cena: 115 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1327 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI
TÉMA

Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

 

Stavební zákon s komentářem a souvisejícími předpisy, 5. vydání

Publikace je koncipována z hlediska potřeb žadatelů o umístění a povolení staveb, zařízení, terénních úprav a udržovacích prací.
Vychází z aktuálního stavu legislativy s uvedením změn
Výklad jednotlivých ustanovení v této čtenářsky oblíbené příručce uvádí jak zrušená, tak nově nahrazovaná znění a především rozhodné související předpisy – vybraná znění správního řádu, katastru nemovitostí, ...     ... více

autor: Ing. Jiří Blažek, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 2. 8. 2019, cena: 429 Kč   NOVINKA

Stavební zákon s komentářem a souvisejícími předpisy, 5. vydání
TÉMA

Zdravotní služby

 

ÚZ č. 1329 - Zdravotní služby

Publikace obsahuje aktuální znění 3 zákonů k danému tématu: zákon o zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních službách a zákon o zdravotnické záchranné službě. Dále zde najdete aktuální texty 18 nařízení vlády a vyhlášek k těmto zákonům. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 8. 2019, cena: 125 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1329 - Zdravotní služby

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 29. 7. 2019 do 4. 8. 2019:

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 9/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 7-8/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 7-8/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce č. 7-8/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 29. 7. 2019 do 4. 8. 2019:

Částka 81/2019, rozeslaná dne 31. 7. 2019

188.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2019, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Částka 82/2019, rozeslaná dne 31. 7. 2019

189.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2019 o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz