Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  18
 
 
zpravodajství od 29. 4. 2019 do 5. 5. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Výpočet superhrubé mzdy u zaměstnanců s povinným zahraničním pojištěním

Finanční správa upozorňuje plátce daně ze závislé činnosti na změnu způsobu výpočtu dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců, na něž se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění (sociální nebo zdravotní), které se řídí právními předpisy jiného členského státu EU/EHS nebo Švýcarska. Této problematice se podrobně věnuje příspěvek uvedený v ...     ... více

Finanční správa ČR

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

SDĚLENÍ Národní rozpočtové rady č. 117/2019 Sb.,

o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Národní rozpočtová rada vyhlásila výši dluhu sektoru veřejných institucí (po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu) k 31. 12. 2018, a to na úrovni 32,71...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 2. 5. 2019

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

ÚZ č. 1320 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické komunikace) a eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, informační systémy veřejné správy, kybernetická bezpečnost, elektronická identifikace). Novelizován byl zákon o svobodném přístupu k informacím a další tři zákony, tři vyhlášky a jedno nařízení vlády. Nový je zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, který se týká zejména veřejné správy.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 5. 2019, cena: 145 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1320 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment
TÉMA

Zdravotní služby

 

VYHLÁŠKA č. 115/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
Cílem změny je zvýšení transparentnosti a zlepšení informovanosti o tom, jaké významné zdravotnické prostředky používají jednotliví poskytovatelé při poskytování zdravotních služeb. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2019

TÉMA

Zpracování osobních údajů, GDPR

 

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR; nový zákon, nařízení GDPR a některé související předpisy najdete v této publikaci.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 5. 2019, cena: 65 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 29. 4. 2019 do 5. 5. 2019:

Částka 50/2019, rozeslaná dne 2. 5. 2019

115.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. dubna 2019, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

116.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 25. dubna 2019 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

117.   

SDĚLENÍ Národní rozpočtové rady ze dne 18. dubna 2019 o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz