Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 29. 1. 2024 do 4. 2. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

Vyhláška č. 16/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláškou se zpřesňují kompetence justičních pracovníků v agendě restrukturalizačních řízení. Další změny v souvislosti se zavedením preventivní restrukturalizace najde zde .    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 2. 2. 2024

téma:
České účetní standardy

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

Publikace obsahuje aktuální znění Českých účetních standardů se změnami, ke kterým došlo od 1. 1. 2024. Jsou zde tři skupiny standardů, a to pro podnikatele (23 standardů), pro nevýdělečné organizace (14 standardů) a pro veřejný sektor – obce, kraje, organizační složky státu, příspěvkové organizace a státní fondy (10 standardů).

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 2. 2024, cena: 137 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

téma:
Energetika

Nařízení vlády č. 17/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 214/2023 Sb.
Novela stanovuje nejzazší možný termín pro podání žádosti o úhrady prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku operátorovi trhu.    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 2. 2. 2024

Nařízení vlády č. 18/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů
Nařízení vlády se stanoví vzor vyúčtování odvodu za druhé odvodové období, úpravu týkající se zákonem uložené povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem, okruh údajů z...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 3. 2. 2024

téma:
Insolvence

Vyhláška č. 15/2024 Sb.,

k provedení zákona o preventivní restrukturalizaci
Tato vyhláška v návaznosti na přijetí nové – dosud neexistující – úpravy preventivní restrukturalizace zavedené zákonem č. 284/2023 Sb. (anotace zde ) konkretizuje: způsob...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 2. 2. 2024

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Vyhláška č. 16/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláškou se zpřesňují kompetence justičních pracovníků v agendě restrukturalizačních řízení. Další změny v souvislosti se zavedením preventivní restrukturalizace najde zde .    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 2. 2. 2024

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde všechny vyhlášky a nařízení vlády k těmto zákonům včetně novelizované vyhlášky o rozpočtové skladbě. Publikace obsahuje také text zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona o podpoře regionálního rozvoje a zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí; celkem 26 právních předpisů v aktuálním znění. Všechny změny předpisů jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 2. 2024, cena: 243 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

téma:
Účetnictví nevýdělečných organizací

ÚZ č. 1575 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2024

Publikace obsahuje všechny právní předpisy se změnami od 1. 1. 2024, a to pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj. V publikaci najdete aktuální znění novelizovaného zákona o účetnictví, účetní vyhlášky pro podvojné účetnictví a pro jednoduché účetnictví; v samostatné kapitole jsou všechny České účetní standardy. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 2. 2024, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1575 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2024

téma:
Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, konsolidační vyhlášku státu a vyhlášku o inventarizaci majetku a závazků. Dále jsou zde platné České účetní standardy. Všechny změny právních předpisů jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 2. 2024, cena: 211 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 29. 1. 2024 do 4. 2. 2024:

15/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2024 k provedení zákona o preventivní restrukturalizaci

1. 2. 2024

16/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2024, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

1. 2. 2024

17/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 214/2023 Sb.

1. 2. 2024

18/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů

2. 2. 2024

19/2024 Sb.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2023 sp. zn. Pl. ÚS 27/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

2. 2. 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz