Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  40
 
 
zpravodajství od 28. 9. 2020 do 4. 10. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste připraveni na novinky v oblasti DPH, které dopadají na zásilkový prodej zboží od 1. 7. 2021?
Připravte se na zásadní ...     ... více

autor: Martin Sádovský, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 1. 10. 2020, cena: 269 Kč   NOVINKA

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

SDĚLENÍ

ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Indie i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 1. 10. 2020

TÉMA

Koronavirus – právní předpisy ke zmírnění dopadů

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 391/2020 Sb.,

č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů
Vláda České republiky vyhlásila pro území České republiky nouzový stav, a to z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 5. 10. 2020

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Nařízení vlády č. 388/2020 Sb.,

o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
Částka příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který je poskytován zaměstnavatelům, se kterými Úřad práce České republiky uzavřel písemnou dohodu o jejich...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020

TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

ÚZ č. 1392 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Nové vydání je především reakcí na rozsáhlou novelu školského zákona, která nabyla účinnosti 1. 10. 2020; ke změnám došlo i u některých nařízení vlády a vyhlášek. Publikace obsahuje celkem 47 předpisů v aktuálním znění, které jsou rozděleny do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče. Všechny změny jsou vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 10. 2020, cena: 259 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1392 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci
TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Nařízení vlády č. 387/2020 Sb.,

o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti
Stanoví se výčet a formy ocenění udělovaných Ministerstvem spravedlnosti a podmínky pro jejich udělování.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Pokyn č. GFŘ-D-46 čj. 45811/20/7700-40500-050429,

k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví jednotná pravidla pro posuzování žádostí o  prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně nebo o prominutí penále za prodlení s těmito...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 24. 9. 2020

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

ÚZ č. 1391 - Silniční doprava, pozemní komunikace, veřejné služby v přepravě cestujících, dráhy

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od 1. 10. došlo k velkým změnám u zákona o silniční dopravě (66 změn a doplnění) a v jeho prováděcí vyhlášce (36 změn). Změněn byl také zákon a vyhláška o pozemních komunikacích, vyhláška o přepravním řádu a velké změny nastaly také u zákona o dráhách. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 10. 2020, cena: 165 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1391 - Silniční doprava, pozemní komunikace, veřejné služby v přepravě cestujících, dráhy

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 28. 9. 2020 do 4. 10. 2020:

Bankovnictví č. 9/2020
vydává: 4H production s. r. o.

Rodinné listy č. 6/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 11/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 9/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Praktická personalistika č. 9-10/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Mzdová účetní č. 9/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

Účetní a daně č. 9/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 28. 9. 2020 do 4. 10. 2020:

Částka 156/2020, rozeslaná dne 30. 9. 2020

387.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2020 o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti

388.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2020 o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Částka 157/2020, rozeslaná dne 30. 9. 2020

389.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. září 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, FIX %

390.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. září 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, CPI %

Částka 158/2020, rozeslaná dne 30. 9. 2020

391.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů

392.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 28. 9. 2020 do 4. 10. 2020:

Číslo 19/2020, rozeslán dne 1. 10. 2020

28.   

Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

Číslo 20/2020, rozeslán dne 2. 10. 2020

29.   

POKYN č. GFŘ-D-46 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz