Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  35
 
 
zpravodajství od 28. 8. 2023 do 3. 9. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Občanský zákoník

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975) - Komentář, 2. vydání

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem.
Komentář vznikl pod vedením emeritního profesora katedry ...     ... více

autor: Michaela Zuklínová, David Elischer, Hana Nová, Dita Frintová, Ondřej Frinta a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 29. 8. 2023, cena: 1 995 Kč   NOVINKA

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975)  - Komentář, 2. vydání

Občanské právo hmotné 4

Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům.
Dědické právo po přijetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. doznalo ve srovnání s jinými částmi občanského práva hmotného největších ...     ... více

autor: Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 29. 8. 2023, cena: 365 Kč   NOVINKA

Občanské právo hmotné 4

téma:
Obchodní korporace

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David Reiterman.
Kniha je členěna na deset tematických částí (např. rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, ...     ... více

autor: Ivan Chalups, David Reiterman, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 31. 8. 2023, cena: 320 Kč   NOVINKA

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David Reiterman.
Kniha je členěna na dvanáct tematických částí (např. rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, práva a ...     ... více

autor: Ivan Chalupa, David Reiterman, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 31. 8. 2023, cena: 330 Kč   NOVINKA

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

téma:
Protikorupční předpisy

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které se postupně dostaly do českého právního řádu s cílem zvyšovat transparentnost a bránit korupčnímu jednání veřejných i firemních činitelů. Publikace obsahuje zákony: o svobodném přístupu k informacím, o střetu zájmů, o registru smluv, o evidenci skutečných majitelů, zákon proti praní špinavých peněz a zcela nový zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowing). Ke všem těmto zákonům jsou zde také příslušná nařízení vlády a vyhlášky.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 9. 2023, cena: 112 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Nařízení vlády č. 265/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Stanoví se týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti školského logopeda. Dále jsou provedeny úpravy ve věci přímé pedagogické činnosti učitelů či ředitelů zařízení pro další vzdělávání...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2023

Vyhláška č. 266/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a s tím související migrační vlnou byl zaveden systém jazykové podpory českého jazyka na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2023

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Vyhláška č. 264/2023 Sb.,

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Tato vyhláška stanoví pro období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024: celkové procento, kterým se obce (s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna) podílejí na části celostátního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2023

téma:
Ukrajina

ÚZ č. 1551 - Ukrajina

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor předpisů, které reagují na uprchlickou vlnu vyvolanou invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu. Předpisy upravují zejména poskytování dočasné ochrany ukrajinských uprchlíkům na území ČR, dále poskytování ubytování, zdravotních služeb, sociálního zabezpečení, humanitárních dávek a dalších podpory. Dále jsou zde předpisy obsahující opatření v oblasti zaměstnanosti, školství, daní, územního plánování a stavebního řádu. 

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 9. 2023, cena: 77 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1551 - Ukrajina

téma:
Znalci a tlumočníci

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech - Praktický komentář

Kniha přináší praktický výklad zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.
Výhodou předkládané knihy je časový odstup komentáře od účinnosti zákona. Díky tomu reaguje na problémy, které již vyvstaly v praxi, rozpracovává jejich výklad do větší hloubky než dosavadní komentáře a nabízí také různé varianty výkladu, včetně konkrétního doporučení ...     ... více

autor: Petr Ševčík, Jan Malast, Bohumil Poláček a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 29. 8. 2023, cena: 650 Kč   NOVINKA

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech - Praktický komentář

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 28. 8. 2023 do 3. 9. 2023:

Částka 121/2023, rozeslaná dne 31. 8. 2023

262.*  

VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2023, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 287/2016 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě

263.*  

SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 1. srpna 2023 o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky

Částka 122/2023, rozeslaná dne 31. 8. 2023

264.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. srpna 2023 o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Částka 123/2023, rozeslaná dne 31. 8. 2023

265.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. srpna 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

266.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. srpna 2023, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz