Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  18
 
 
zpravodajství od 27. 4. 2020 do 3. 5. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Zmírnění dopadů koronavirové epidemie

K překonání následků nouzového stavu již byla přijata řada zákonů, rozhodnutí a ministerských pokynů, které přehledně shrnujeme zde.
 

Informace o všech právních předpisech publikovaných v uplynulém týdnu najdete níže v jednotlivých tematických rubrikách.
 

TÉMA

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Zákon č. 205/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění se postup posuzování zdravotní způsobilosti a provádění pracovnělékařských prohlídek pro práce které dosud nejsou zařazeny do kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2020

TÉMA

Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

 

Vyhláška č. 201/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.
V návaznosti na změnu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, provedenou zákonem č. 119/2020 Sb. ( viz ), se mění náležitosti, forma a způsob...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2020

Vyhláška č. 200/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 
Z vyhlášky se vypouští problematika týkající se náležitostí tiskopisů žádostí k činnosti penzijních společností, účastnických fondů a samostatných zprostředkovatelů, která se nyní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2020

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Od 1. 5. 2020 se snižuje DPH na 10 % u širokého spektra zboží a služeb

Přehled zboží a služeb, na které se od 1. května 2020 vztahuje snížená 10% sazba DPH Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech (původně 15 %) Služby mytí oken prováděné v domácnostech (původně 15 %) Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany (původně 15 %) Opravy obuvi a kožených výrobků (původně 21 %) Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků (původně ...     ... více

Ministerstvo financí ČR

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Právní a sociální aspekty mediace v České republice

Monografie Právní a sociální aspekty mediace v České republice přináší komplexní základ o tématu mediace jako takovém. Čtenář v knize najde jak obecné informace o vzniku mediace, přes informace o jednotlivých právních úpravách (a jejich změnách) až k systematické statistice výskytů případů použití mediace a jejích výsledků. Kniha je navíc zpracována autory z řad odborníků (akademiky, praktiky – ...     ... více

autor: Lunka Holá, Martina Urbanová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 28. 4. 2020, cena: 245 Kč   NOVINKA

Právní a sociální aspekty mediace v České republice
TÉMA

Občanský zákoník

 

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem.
Komentář vznikl pod vedením emeritního profesora katedry ...     ... více

autor: Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 28. 4. 2020, cena: 3 500 Kč   NOVINKA

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Zákon č. 210/2020 Sb.,

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
Ke zmírnění negativních dopadů, které byly způsobeny restrikcemi k zabránění šíření nemoci Covid-19, dochází k nepřímé novele občanského zákoníku, a na přechodnou dobu se ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 4. 2020

Zákon č. 209/2020 Sb.,

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
Ke zmírnění negativních dopadů, které byly způsobeny restrikcemi k zabránění šíření nemoci Covid-19, dochází k nepřímé novele občanského zákoníku, a na přechodnou dobu se ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 4. 2020

TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Zákon č. 205/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novelou se rozšiřuje rozsah dozoru krajských hygienických stanic v oblasti označování prodávaných výrobků .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2020

TÉMA

Ochrana zdraví

 

Zákon č. 205/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění se zejména: systém kategorizace práce pro jednotlivé faktory pracovního prostředí, definice rizikové práce a rizikového faktoru pracovních podmínek, podmínky...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2021, 27. 4. 2021, 27. 4. 2020

TÉMA

Penzijní spoření a připojištění

 

Vyhláška č. 199/2020 Sb.,

o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření
Tato vyhláška stanoví vzory tiskopisů a obsah příloh žádostí k činnosti penzijních společností a účastnických fondů; pro samostatné zprostředkovatele se stanoví podrobnosti náležitostí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2020

TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

Vyhláška č. 211/2020 Sb.,

o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
V návaznosti na mimořádná opatření spojená se zamezením šíření koronaviru tato vyhláška speciálně upravuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 4. 2020

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Reaguje tak na aktuální potřeby ředitelů, ekonomů a účetních zmíněných organizací v této oblasti po novele vyhlášky o fondu kulturních a sociálních ...     ... více

autor: Petr Sikora, vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 30. 4. 2020, cena: 280 Kč   NOVINKA

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Zákon č. 207/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
V návaznosti na opatření přijatá v souvislosti se zamezením šíření koronaviru je cílem provedených změn zmírnění následků konsolidačního úsilí (enormní zvýšení výdajů státního rozpočtu)...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 4. 2020

Zákon č. 214/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Peněžní prostředky exportní pojišťovny a exportní banky se zařazjují mezi peněžní prostředky státní pokladny a tím zapojují do centrálního systému řízení likvidity souhrnných účtů státní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 4. 2020

TÉMA

Státní služba

 

Zákon č. 205/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Státní zaměstnanec se nově převede na jiné služební místo také proto, že přestal splňovat požadavek stanovený pro služební místo jiným právním předpisem.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2020

TÉMA

Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

 

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Reaguje tak na aktuální potřeby ředitelů, ekonomů a účetních zmíněných organizací v této oblasti po novele vyhlášky o fondu kulturních a sociálních ...     ... více

autor: Petr Sikora, vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 30. 4. 2020, cena: 280 Kč   NOVINKA

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích
TÉMA

Zahraniční obchod

 

Zákon č. 214/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Změny jsou vyvolané snahou o zmírnění ekonomických a sociálních dopadů pandemie COVID-19 . Působnost zákona, který dosud nástroji pojišťování a financování vývozu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 4. 2020

Nařízení vlády č. 215/2020 Sb.,

o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
Nařízení stanoví podrobnější podmínky pro záruky za splacení úvěrů na provoz, pracovní kapitál, na inovaci a zkvalitnění výroby a udržení podnikání poskytovaných úvěrujícími bankami příjemcům...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 4. 2020

TÉMA

Zdravotní pojištění

 

Zákon č. 205/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mezi hrazené zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění se zařazuje očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti invazivním meningokokovým infekcím ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2020

Zákon č. 206/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
Pro všechny zdravotní pojišťovny (Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a zaměstnanecké zdravotní pojišťovny) se upřesňuje, že minimální výše rezervního fondu činí 1,5 %...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 12. 5. 2020

Vyhláška č. 216/2020 Sb.,

o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021
Tato vyhláška stanoví požadavky na obsah, strukturu a formát údajů nezbytných pro výpočet parametrů přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění mezi zdravotními...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 4. 2020

TÉMA

Zdravotní služby

 

Zákon č. 205/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění se postup posuzování zdravotní způsobilosti a provádění pracovnělékařských prohlídek pro práce které dosud nejsou zařazeny do kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2020

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Nařízení vlády č. 217/2020 Sb.,

kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
V novelizovaných “dotačních” nařízeních vlády jsou provedeny pouze změny, které reagují na nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/501, kterým dochází k posunutí jednotného...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 27. 4. 2020 do 3. 5. 2020:

Bezpečnost a hygiena práce č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bankovnictví č. 4/2020
vydává: 4H production s. r. o.

Mzdová účetní č. 4/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

Účetní a daně č. 4/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

Judikatura Evropského soudního dvora č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 5/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 27. 4. 2020 do 3. 5. 2020:

Částka 71/2020, rozeslaná dne 27. 4. 2020

199.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. dubna 2020 o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

200.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. dubna 2020, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 

201.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. dubna 2020, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.

Částka 73/2020, rozeslaná dne 27. 4. 2020

205.   

ZÁKON ze dne 21. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

206.   

ZÁKON ze dne 21. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 74/2020, rozeslaná dne 27. 4. 2020

207.   

ZÁKON ze dne 22. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.

208.*  

ZÁKON ze dne 22. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb.

209.   

ZÁKON ze dne 22. dubna 2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

210.   

ZÁKON ze dne 22. dubna 2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Částka 75/2020, rozeslaná dne 27. 4. 2020

211.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Částka 76/2020, rozeslaná dne 27. 4. 2020

212.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. dubna 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

213.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 27. dubna 2020 č. 483 o zrušení krizového opatření

Částka 77/2020, rozeslaná dne 29. 4. 2020

214.   

ZÁKON ze dne 17. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

215.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. dubna 2020 o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Částka 78/2020, rozeslaná dne 29. 4. 2020

216.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021

Částka 79/2020, rozeslaná dne 29. 4. 2020

217.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. dubna 2020, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

Částka 80/2020, rozeslaná dne 30. 4. 2020

218.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 27. dubna 2020 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

219.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 485 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

220.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření

221.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 492 o přijetí krizového opatření

222.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 495 o přijetí krizového opatření

Částka 81/2020, rozeslaná dne 1. 5. 2020

223.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření

224.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 493 o přijetí krizového opatření

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 27. 4. 2020 do 3. 5. 2020:

Částka 11/2020, rozeslaná dne 29. 4. 2020

15.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsané v Bratislavě dne 2. července 2002

16.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsané v Praze dne 12. listopadu 2004

17.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 10. května 1993

18.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích, podepsané v Bonnu dne 3. listopadu 1994

19.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz