Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  13
 
 
zpravodajství od 27. 3. 2023 do 2. 4. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

Vyhláška č. 85/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
Průměrná cena pohonné hmoty (konkrétně elektřiny) pro poskytnutí cestovních náhrad, kterou zaměstnavatel použije v případě, že zaměstnanec cenu zaměstnavateli hodnověrným způsobem...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

téma:
Cizinci, Azyl

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 74/2023 Sb.,

o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2022 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo průměrnou měsíční a roční mzdu pro účely vydávání modrých karet podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Tato průměrná mzda...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 28. 3. 2023

Nařízení vlády č. 79/2023 Sb.,

kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
A) K nařízení vlády č. 200/2022 Sb. Zpřesňuje se, že nepřijatelnost žádosti o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podané na zastupitelském úřadu občanem Ruské federace...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 3. 2023

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Publikace se komplexně zabývá problematikou obecných a specifických pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem, se kterými se lze v českém kontextu setkat. V této souvislosti jsou analyzována také pravidla, která v posledních letech přinesla do vnitrostátního, unijního i mezinárodního práva iniciativa BEPS. Kromě zamyšlení nad aplikací těchto pravidel, jejich účinností i souladu se základními ...     ... více

autor: Jiří Kappel, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 29. 3. 2023, cena: 390 Kč   NOVINKA

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

téma:
Energetika

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Komentář přináší zasvěcený pohled na problematiku podpory obnovitelných a dalších zdrojů energie. Ačkoliv obnovitelné zdroje energie jsou v ČR podporovány již od roku 2006, teprve až s tímto vůbec prvním komentářem na dané téma získává odborná i laická veřejnost expertní vodítko pro výklad zákona o podporovaných zdrojích energie. Komentář zpracoval autorský kolektiv s mnohaletými zkušenostmi ze ...     ... více

autor: Luděk Šikola, Vít Stehlík, Jakub Obůrka a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 29. 3. 2023, cena: 1 690 Kč   NOVINKA

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Nařízení vlády č. 77/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 65/2023 Sb.
A) K nařízení vlády č. 298/2022 Sb. Novela zpřesňuje ustanovení ohledně ceny elektřiny a plynu, výše maximálních cen elektřiny a plynu, věcných podmínek pro uplatnění...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Nová idea soukromého pracovního práva

Jakou novou hmotněprávní argumentaci lze v praxi využít při řešení pracovněprávních sporů? Jaké procesní nástroje napomáhající zaměstnancům lze u soudu využít? Jaké jsou největší problémy pracovního práva a jak je vyřešit? Co je to idea posílené realizace subjektivních práv zaměstnanců? Na takové i jiné otázky se zaměřila tato publikace určená jak právním praktikům a teoretikům, tak i širší ...     ... více

autor: Michal Blažek, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 29. 3. 2023, cena: 450 Kč   NOVINKA

Nová idea soukromého pracovního práva

Zákon č. 75/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Právnickým a fyzickým osobám, které jsou zaměstnavateli, se nově ukládá, aby do osmi dnů od nástupu zaměstnance s dočasnou ochranou (Ukrajinci), resp. do osmi dnů od skončení zaměstnání,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

téma:
Sociální pojištění

Zákon č. 75/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zavádí se nová povinnost pro zaměstnavatele hlásit OSSZ den nástupu do zaměstnání u zaměstnanců požívajících dočasné ochrany, kterým pracovněprávní vztah nezaložil účast na nemocenském pojištění...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

téma:
Sociální zabezpečení

Nařízení vlády č. 76/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 a prvního čtvrtletí roku 2023, ve znění nařízení vlády č. 439/2022 Sb.
Poskytování příspěvku na solidární domácnost ve výši a za podmínek stanovených nařízením vlády č. 205/2022 Sb. (anotace zde ) se prodlužuje i na druhé čtvrtletí roku 2023.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 3. 2023

Zákon č. 75/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Hlavním důvodem novely je potřeba zachovat i nadále specifickou formu zabezpečení cizinců s dočasnou ochranou, kteří setrvávají v ČR z důvodu ozbrojeného konfliktu na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023, vybraná ustanovení 31. 3. 2023, 1. 7. 2023

téma:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Sdělení Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 52/2022 Sb., o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací
Ministerstvo vnitra opravilo chybu v internetové adrese pro přístup do programové aplikace podle § 115 zákona o elektronických komunikacích....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 31. 3. 2023

téma:
Ukrajina

Nařízení vlády č. 76/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 a prvního čtvrtletí roku 2023, ve znění nařízení vlády č. 439/2022 Sb.
Poskytování příspěvku na solidární domácnost ve výši a za podmínek stanovených nařízením vlády č. 205/2022 Sb. (anotace zde ) se prodlužuje i na druhé čtvrtletí roku 2023.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 3. 2023

Zákon č. 75/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Hlavním důvodem novely je potřeba zachovat i nadále specifickou formu zabezpečení cizinců s dočasnou ochranou, kteří setrvávají v ČR z důvodu ozbrojeného konfliktu na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023, vybraná ustanovení 31. 3. 2023, 1. 7. 2023

Nařízení vlády č. 78/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb.
A) K nařízení vlády č. 206/2022 Sb. Dosavadní úprava se vztahovala pouze na nouzové ubytování a na dočasné nouzové přístřeší – nově se vztahuje na veškeré ubytování. Platnost...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023, vybraná ustanovení 31. 3. 2023

Zákon č. 75/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se podmínky poskytování ambulantní péče i mimo zdravotnické zařízení osobám, které z důvodu trvání ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023, vybraná ustanovení 1. 7. 2023

Nařízení vlády č. 79/2023 Sb.,

kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
A) K nařízení vlády č. 200/2022 Sb. Zpřesňuje se, že nepřijatelnost žádosti o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podané na zastupitelském úřadu občanem Ruské federace...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023, vybraná ustanovení 1. 7. 2023

téma:
Zdravotní pojištění

Zákon č. 75/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se podmínky poskytování ambulantní péče i mimo zdravotnické zařízení osobám, které z důvodu trvání ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023, vybraná ustanovení 1. 7. 2023

téma:
Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Zákon č. 75/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se podmínky poskytování ambulantní péče i mimo zdravotnické zařízení osobám, které z důvodu trvání ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023, vybraná ustanovení 1. 7. 2023

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Nařízení vlády č. 73/2023 Sb.,

o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům
Toto nařízení v souladu se strategickým plánem společné zemědělské politiky Evropské unie stanoví zejména: povinné požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav půdy a ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

Nařízení vlády č. 72/2023 Sb.,

o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby
Toto nařízení upravuje v souladu se strategickým plánem společné zemědělské politiky Evropské unie podmínky poskytování dotací na provádění opatření lesnicko-environmentální platby, které je...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

Nařízení vlády č. 83/2023 Sb.,

o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
Toto nařízení stanoví v souladu se strategickým plánem společné zemědělské politiky Evropské unie bližší podmínky poskytování přímých plateb zemědělcům tak, aby Česká republika splnila podmínky...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

Nařízení vlády č. 84/2023 Sb.,

kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie
Hlavním cílem provedených změn nařízení vlády je v souladu se strategickým plánem společné zemědělské politiky Evropské unie a v souvislosti se začátkem nového programového období...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2026

Nařízení vlády č. 80/2023 Sb.,

o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
Toto nařízení upravuje v souladu se strategickým plánem společné zemědělské politiky Evropské unie podmínky poskytování dotací na provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

Nařízení vlády č. 81/2023 Sb.,

o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství
Toto nařízení upravuje v souladu se strategickým plánem společné zemědělské politiky Evropské unie podmínky poskytování dotací na provádění opatření ekologické zemědělství.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

Nařízení vlády č. 82/2023 Sb.,

o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
Toto nařízení upravuje v souladu se strategickým plánem společné zemědělské politiky Evropské unie podmínky poskytování podpory na provádění společné organizace trhů organizacemi producentů. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 27. 3. 2023 do 2. 4. 2023:

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 1/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 3/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 4/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce č.3/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní družiny č- 2/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní jídelny č. 2/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 2/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 2/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 27. 3. 2023 do 2. 4. 2023:

Částka 43/2023, rozeslaná dne 28. 3. 2023

72.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. března 2023 o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby

73.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. března 2023 o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

74.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. března 2023 o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2022 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 44/2023, rozeslaná dne 30. 3. 2023

75.   

ZÁKON ze dne 8. března 2023, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 45/2023, rozeslaná dne 30. 3. 2023

76.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 a prvního čtvrtletí roku 2023, ve znění nařízení vlády č. 439/2022 Sb.

77.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 65/2023 Sb.

78.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb.

79.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2023, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Částka 46/2023, rozeslaná dne 31. 3. 2023

80.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2023 o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

81.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2023 o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství

82.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2023 o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů

83.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2023 o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

84.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2023, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie

Částka 47/2023, rozeslaná dne 31. 3. 2023

85.   

VYHLÁŠKA ze dne 28. března 2023, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023

86.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 27. března 2023 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 25. března 2023

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 52/2022 Sb., o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 27. 3. 2023 do 2. 4. 2023:

Částka 9/2023, rozeslaná dne 30. 3. 2023

14.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz