Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  14
 
 
zpravodajství od 28. 3. 2022 do 3. 4. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cizinci, Azyl

Nařízení vlády č. 73/2022 Sb.,

o příspěvku pro solidární domácnost
Zákonem č. 66/2022 Sb. ( viz ) byla v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace přijata opatření v oblasti sociálního zabezpečení, mezi které...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 11. 4. 2022

téma:
Energetika

Vyhláška č. 72/2022 Sb.,

o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie
Vyhláška stanovuje zejména rozdělení zdrojů elektřiny do sektorů podle období jejich uvedení do provozu a použitého primárního zdroje, a vzory výkazů o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2022

téma:
Krizové zákony, HZS, požární ochrana

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 77/2022 Sb.,

č. 256 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu
V souvislosti s trváním vojenské agrese Ruské federace na území Ukrajiny prodloužila vláda ČR nouzový stav vyhlášený dne 4. března 2022 na další období, které skončí 31. května 2022, a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 31. 3. 2022

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 76/2022 Sb.,

č. 254 o přijetí krizového opatření
V souvislosti s vojenskou agresí Ruské federace na území Ukrajiny stanovila vláda ČR speciální pravidla pro přijímání a vyřizování žádostí o vízum občanů Ruské federace a Běloruské...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2022

téma:
Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

Vyhláška č. 71/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
V reakci na válku na Ukrajině se v oblasti válečných trestných činů a trestných činů proti míru zpřesňuje dozorová příslušnost státních zástupců vrchního státního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 3. 2022

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Výměr MF č. 03/2022 čj. MF-10028/2022/16-4,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Stanoví se podmínky uplatňování bezplatné přepravy ve 2. vozové třídě vlaků pro osoby, které opustily Ukrajinu v souvislosti s probíhající vojenskou invazí Ruské federace na Ukrajinu....   celá anotace

CENOVÝ
VĚSTNÍK

účinnost: 1. 4. 2022

téma:
Sociální zabezpečení

Nařízení vlády č. 75/2022 Sb.,

o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Částka životního minima jednotlivce, tj. osoby, která není společně posuzována s jinými osobami, činí měsíčně 4 250 Kč; částka existenčního minima osoby pak měsíčně...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2022

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Praktický komentář zákona o zadávání veřejných zakázek reflektuje zadavatelskou praxi a otázky, které se od účinnosti komentovaného zákona vytvořily. Snaží se na ně nabízet validní odpovědi, a to primárně v rozhodovací praxi správních soudů i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Čtenáři v publikaci naleznou odpovědi na aktuální palčivá témata, jimiž jsou např. možnosti změn závazku ze ...     ... více

autor: Kamil Jelínek, Vojtěch Dědek, Jan Šlesinger, Richard Staňo, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 31. 3. 2022, cena: 1 650 Kč   NOVINKA

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Vyhláška č. 74/2022 Sb.,

o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Zejména z důvodu implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 28. 3. 2022 do 3. 4. 2022:

Bezpečnost a hygiena práce č. 3/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 28. 3. 2022 do 3. 4. 2022:

Částka 39/2022, rozeslaná dne 28. 3. 2022

71.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2022, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Částka 40/2022, rozeslaná dne 31. 3. 2022

72.   

VYHLÁŠKA ze dne 28. března 2022 o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie

Částka 41/2022, rozeslaná dne 31. 3. 2022

73.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. března 2022 o příspěvku pro solidární domácnost

74.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2022 o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Částka 42/2022, rozeslaná dne 31. 3. 2022

75.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2022 o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

76.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2022 č. 254 o přijetí krizového opatření

77.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2022 č. 256 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz