Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 26. 2. 2024 do 3. 3. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

týdenní novinky v rámci tématu:
Daň z přidané hodnoty

Abeceda DPH 2024

Publikace, kterou lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, jež dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, sleduje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení jeho podnikatelských aktivit a postup v případě splnění podmínky podle zákona o DPH pro povinnost registrovat se k dani.
Komplexní výklad k problematice DPH od A do Z
Kniha je koncipována ...     ... více

autor: Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS., vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 28. 2. 2024, cena: 889 Kč   NOVINKA

Abeceda DPH 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Daně z příjmů

INFORMACE čj. MF-6357/2023/2401-5,

seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie
Ministerstvo financí vyhlásilo seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí, nespolupracujících v daňové oblasti, schválený Radou Evropské unie, a to pro účely zdanění příjmů z...   celá anotace

Finanční
zpravodaj

platnost: 28. 2. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu státní služby. Menší změny nastaly v katalogu prací a v úpravě minimální mzdy a zaručené mzdy. Publikace obsahuje rovněž příslušná ustanovení zákoníku práce. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 3. 2024, cena: 139 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Poplatky - správní, soudní, místní, ...

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost organizací státního odborného dohledu, za odebíranou přírodní minerální vodu, za znečištění vod a vypouštění odpadních vod, za udržování patentů, puncovní poplatky, zpoplatnění pozemních komunikací a další. Všechny změny jsou vyznačeny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 3. 2024, cena: 111 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

týdenní novinky v rámci tématu:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Nařízení vlády č. 40/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb.
Mění se kritéria pro uplatnění sazeb mýtného podle emisní třídy CO 2 vozidla, poskytnutí slev na mýtném.    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 3. 2024, vybraná ustanovení 25. 3. 2024

Vyhláška č. 41/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Mění se zejména vymezení úseků dálnic a silnic I. třídy zpoplatněných od 1. 3. 2024 mýtným.    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 3. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Vnitřní správa

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od ledna 2024 dochází k velkým změnám zákona o matrikách, dále se mění zákon o občanských průkazech zákon o ověřování a zákon o evidenci obyvatel. 
V souvislosti s těmito změnami se mění také příslušné vyhlášky. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 3. 2024, cena: 167 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

týdenní novinky v rámci tématu:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Nařízení vlády č. 45/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
A) K nařízení vlády č. 64/2023 Sb. Upřesňují se podmínky pro poskytování dotací, konkrétně se jedná o upřesnění specifikace termínu „kompletní vakcinace“. B) K nařízení vlády...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 3. 2024

Nařízení vlády č. 44/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá další nařízení vlády
Sjednocují se postupy při poskytování dotace v rámci integrovaného administrativního a kontrolního systému na zemědělské a lesní půdě. Stanoví se podmínky poskytování doplňkových plateb k...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 3. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Životní prostředí

Vyhláška č. 43/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku, ve znění vyhlášky č. 443/2022 Sb.
Mění se způsob výpočtu výše náhrady újmy vzniklé v důsledku ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného.    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 3. 2024

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 26. 2. 2024 do 3. 3. 2024:

Obchodní právo č. 2/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 26. 2. 2024 do 3. 3. 2024:

38/2024 Sb.*  

ROZHODNUTÍ prezidenta republiky ze dne 26. ledna 2024 o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

27. 2. 2024

39/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 38/2023 Sb. m. s.

27. 2. 2024

40/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. února 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb.

27. 2. 2024

41/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. února 2024, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

27. 2. 2024

42/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 22. února 2024 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

29. 2. 2024

43/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. února 2024, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku, ve znění vyhlášky č. 443/2022 Sb.

29. 2. 2024

44/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. února 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá další nařízení vlády

29. 2. 2024

45/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. února 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

29. 2. 2024

46/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 23. února 2024 o schválení Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky

29. 2. 2024

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 26. 2. 2024 do 3. 3. 2024:

Číslo 3/2024, rozeslán dne 28. 2. 2024

3.   

Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz