Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  40
 
 
zpravodajství od 27. 9. 2021 do 3. 10. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Vyhláška č. 354/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.
Důvodem provedení změn je potřeba implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2022

Zákon č. 353/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Hlavním důvodem novelizace českých zákonů je implementace změn zapracovaných do předpisů Evropské unie, a to zejména do: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2022

téma:
Celní předpisy

 

Zákon č. 355/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Do celního zákona se vkládá zmocňovací ustanovení, které umožní Ministerstvu financí stanovit náležitosti a vzor nového typu celního prohlášení v rámci zvláštního režimu při dovozu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2021

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

 

Zákon č. 353/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Hlavním důvodem novelizace českých zákonů je implementace změn zapracovaných do předpisů Evropské unie, a to zejména do: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2022

téma:
Daň z přidané hodnoty

 

Zákon č. 355/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Důvodem přijetí této novely zákona o DPH je zajištění povinné transpozice práva Evropské unie v oblasti daně z přidané hodnoty do českého národního práva. Jedná se zejména o změny...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2021

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Zákon č. 353/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Od daně z příjmů fyzických a právnických osob se osvobozuje výnos z dluhopisu vydaného v zahraničí s datem emise ode dne 1. 1. 2022 poplatníkem se sídlem v České republice, pokud...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Energetika

 

Nařízení vlády č. 349/2021 Sb.,

o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022
Nařízení stanovuje objem prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny, na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Odměňování státních zaměstnanců

 

Nařízení vlády č. 347/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Pro účely poskytování zvláštního příplatku se mění kvalifikace kontrolních činností hygienické služby v terénu. Ruší se zvláštní stupnice platových tarifů lékařů orgánu ochrany...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Zákon č. 353/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V návaznosti na úpravy zákona o bankách dochází k legislativně technické úpravě spočívající ve vypuštění slova „bankovní“ ze slovního spojení (pojmu) „bankovní dohled“, a to za účelem...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2021

téma:
Penzijní spoření a připojištění

 

Zákon č. 353/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V návaznosti na úpravy zákona o bankách dochází k legislativně technické úpravě spočívající ve vypuštění slova „bankovní“ ze slovního spojení (pojmu) „bankovní dohled“, a to za účelem...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2021

téma:
Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

 

Zákon č. 353/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V návaznosti na úpravy zákona o bankách dochází k legislativně technické úpravě spočívající ve vypuštění slova „bankovní“ ze slovního spojení (pojmu) „bankovní dohled“, a to za účelem...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2021

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Nařízení vlády č. 348/2021 Sb.,

o zavedení letního času v letech 2022 až 2026
Nařízení stanoví začátky a konce letního času; režim letního času zůstane zachován až do roku 2026, vliv zavedení letního času na stanovenou týdenní pracovní dobu (o hodinu delší...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

 

Vyhláška č. 350/2021 Sb.,

o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
V návaznosti na změny zákona o poskytování služby péče v dětské skupině, které byly s účinností od 1. 10. 2021 provedeny zákonem č. 329/2021 Sb., byla vydána vyhláška, která stanoví: ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2021

téma:
Sociální pojištění

 

Nařízení vlády č. 357/2021 Sb.,

o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
Příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, a ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Nařízení vlády č. 356/2021 Sb.,

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 činí 36 119 Kč, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 činí 1,0773. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 27. 9. 2021 do 3. 10. 2021:

Účetní a daně č. 9/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Mzdová účetní č. 9/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Praktická personalistika č. 9-10/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 11/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 9/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 27. 9. 2021 do 3. 10. 2021:

Částka 154/2021, rozeslaná dne 30. 9. 2021

347.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. září 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

348.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. září 2021 o zavedení letního času v letech 2022 až 2026

349.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. září 2021 o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022

350.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. září 2021 o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

351.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. září 2021 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

352.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 20. září 2021 o uložení kolektivní dohody vyššího stupně

Částka 155/2021, rozeslaná dne 30. 9. 2021

353.   

ZÁKON ze dne 14. září 2021, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

354.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. září 2021, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.

Částka 156/2021, rozeslaná dne 30. 9. 2021

355.   

ZÁKON ze dne 14. září 2021, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Částka 157/2021, rozeslaná dne 30. 9. 2021

356.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. září 2021 o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022

357.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. září 2021 o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz