Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  22
 
 
zpravodajství od 27. 5. 2024 do 2. 6. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

týdenní novinky v rámci tématu:
Energetika

Nařízení vlády č. 134/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů
Novelou vyhlášky se stanovuje okruh údajů, které mají být ze strany auditora v rámci uplatnění žádosti o úhradu kompenzace ověřeny, vymezuje rozsah, v jakém auditor ověření...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 29. 5. 2024

Vyhláška č. 138/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, ve znění vyhlášky č. 375/2023 Sb.
Novela je reakcí na změnu energetického zákona provedenou zákonem č. 469/2023 Sb. (tzv. LEX OZE II, anotace zde ), který s účinností od 1. ledna 2024 zavedl do českého právního řádu komunitní...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024, vybraná ustanovení 31. 5. 2024, 1. 1. 2025, 1. 7. 2027, 1. 7. 2032

týdenní novinky v rámci tématu:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Nařízení vlády č. 137/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou
Výčet ocenění udělovaných Národní sportovní agenturou se rozšiřuje o Ocenění předsedy Národní sportovní agentury pro trenéry a členy realizačního týmu sportovce za medailové umístění...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Vyhláška č. 130/2024 Sb.,

o stanovení obecních stavebních úřadů
Podle stavebního zákona jsou tzv. obecními stavebními úřady: a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností a b) pověřené obecní úřady a obecní úřady, které stanoví ministerstvo...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Vyhláška č. 131/2024 Sb.,

o dokumentaci staveb
Podrobné požadavky na obsah dokumentace staveb obsahuje stavební zákon v § 158; předmětná vyhláška k tomu v rozsáhlých přílohách doplňuje další pravidla pro  dokumentaci pro...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Trestní předpisy

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - Komentář, 3. vydání

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO), nabyl účinnosti 1. 1. 2012. Od té doby uplynulo více jak deset let aplikační praxe a legislativních změn tohoto předpisu, což si žádá třetí vydání komentáře.
Třetí přepracované a doplněné vydání komentáře reaguje na legislativní změny, které v průběhu tohoto období přinesly zásadní změny základů trestní ...     ... více

autor: Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal, Irena Bílá, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 30. 5. 2024, cena: 820 Kč   NOVINKA

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - Komentář, 3. vydání

týdenní novinky v rámci tématu:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Veterinární zákon - Praktický komentář, 2. vydání

Praktický komentář k zákonu č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), se věnuje
zdraví zvířat a jeho ochraně včetně souvisejících povinností chovatelů, dopravců, obchodníků a veterinárních lékařů, zdravotní nezávadnosti živočišných produktů,
veterinárním podmínkám obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s jejich dovozu a tranzitu ...     ... více

autor: Marcela Skřivánková, Jiřina Vebrová, Michal Morkus, Alena Jáklová, Jan Váňa a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 30. 5. 2024, cena: 1 073 Kč   NOVINKA

Veterinární zákon - Praktický komentář, 2. vydání

Vyhláška č. 136/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 365/2020 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor
Mění se seznam katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor v rámci jednotlivých okresů...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 27. 5. 2024 do 2. 6. 2024:

130/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. května 2024 o stanovení obecních stavebních úřadů

28. 5. 2024

131/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. května 2024 o dokumentaci staveb

28. 5. 2024

132/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 14. května 2024 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

28. 5. 2024

133/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody č. 3 mezi vládou České republiky, zastoupenou Ministerstvem financí, a vládou Švýcarské konfederace, zastoupenou Federálním úřadem pro spravedlnost, týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti

28. 5. 2024

134/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. května 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů

28. 5. 2024

135/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 23. května 2024 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

30. 5. 2024

136/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. května 2024, kterou se mění vyhláška č. 365/2020 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor

30. 5. 2024

137/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. května 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou

30. 5. 2024

138/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. května 2024, kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, ve znění vyhlášky č. 375/2023 Sb.

30. 5. 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz