Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  22
 
 
zpravodajství od 27. 5. 2019 do 2. 6. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

DPH 2019 - výklad s příklady

V 15. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně poslední dlouho očekávané rozsáhlé novely od 1. 7. 2017. Ta začala být nazývána daňovým balíčkem a přinesla 134 změn účinných od července 2017. Nechybí ani menší novely od 1. 1. 2018. Publikaci využijete vy všichni, kteří se v praxi s DPH setkáváte. Výklad doplňuje ...     ... více

autor: Svatopluk Galočík, Oto Paikert, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 29. 5. 2019, cena: 389 Kč   NOVINKA

DPH 2019 - výklad s příklady
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Upozornění k tiskopisu oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Na internetových stránkách Finanční správy ČR je dostupný nový tiskopis „Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů“, č. 25 5478¨MFin 5478 – vzor č. 15 (dále „Oznámení“), který je platný pro plnění oznamovací povinnosti podle § 38da zákona ...     ... více

Finanční správa ČR

Pokyn GFŘ D-34 čj. 45076/19/7100-40113-110343,

sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny
Tento pokyn (který nahrazuje pokyn č. D-332) je vydán v návaznosti na aktualizovanou verzi Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, a to za...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 31. 5. 2019

TÉMA

Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

 

VYHLÁŠKA č. 131/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška mění náležitosti některých podání do insolvenčního řízení, a to v reakci na novelu insolvenčního zákona provedenou s účinností od 1. 6. 2019 zákonem  č. 31/2019 Sb.; novela...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2019

VYHLÁŠKA č. 133/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů
Novela vyhlášky je reakcí na novelu insolvenčního zákona provedenou s účinností od 1. 6. 2019 zákonem č. 31/2019 Sb. Novela zavádí rozdílnou úpravu odměny pro oddlužení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2019

TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem

 

Základy sportovního práva

Publikace přibližuje některé obecné právní aspekty sportovní činnosti (například problematiku dopingu, pojištění ve sportu, řešení sporů či postavení dítěte-sportovce). Zároveň se zaměřuje na právní úpravu a vnitřní organizaci v rámci vybraných sportovních odvětví – fotbalu, bojových sportů, motoristického sportu a jógy.
Cílem publikace není obsáhnout rozsáhlou materii obecných otázek právní ...     ... více

autor: Martin Maisner, Petr Doubrava, Jiří Janák, Barbora Vlachová, Michaela Dombrovská, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 31. 5. 2019, cena: 429 Kč   NOVINKA

Základy sportovního práva
TÉMA

Účetnictví nevýdělečných organizací

 

Účetnictví společenství vlastníků jednotek v praxi, 2. vydání

Jste statutárním orgánem SVJ, zabýváte se účetnictvím SVJ nebo se jen zajímáte o problematiku bytového spoluvlastnictví? Pak právě vám bude tato kniha neocenitelnou pomůckou.
Na začátku vás seznámí s relevantními právními předpisy a dále v ní najdete praktické účetní a daňové postupy, které z těchto předpisů vycházejí. Dozvíte se, jak účtovat běžné provozní účetní případy, i to, jaké daňové ...     ... více

autor: Martin Durec, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 29. 5. 2019, cena: 229 Kč   NOVINKA

Účetnictví společenství vlastníků jednotek v praxi, 2. vydání

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 27. 5. 2019 do 2. 6. 2019:

Bankovnictví č. 5/2019
vydává: 4H production s. r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 27. 5. 2019 do 2. 6. 2019:

Částka 57/2019, rozeslaná dne 28. 5. 2019

131.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. května 2019, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

132.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 27. května 2019 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019

Částka 58/2019, rozeslaná dne 30. 5. 2019

133.   

VYHLÁŠKA ze dne 28. května 2019, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů

134.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 24. května 2019 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 27. 5. 2019 do 2. 6. 2019:

Číslo 5/2019, rozeslán dne 31. 5. 2019

8.   

Pokyn GFŘ D-34 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny

xxx.   

Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz