Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  18
 
 
zpravodajství od 26. 4. 2021 do 2. 5. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Zákon č. 174/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Banka je povinna i bez souhlasu klienta poskytnout Státní zemědělské a potravinářské inspekci za stanovených podmínek určité údaje podléhající bankovnímu tajemství, a to číslo účtu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 12. 5. 2021

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

ROZHODNUTÍ čj. 10575/2021/3901-2,

o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
Ministryně financí rozhodla o prominutí daně z příjmů (při plnění podmínek stanovených v rozhodnutí) poplatníkům daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období započaté od 1....   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 27. 4. 2021

TÉMA

Koronavirus – právní předpisy ke zmírnění dopadů restrikcí

 

Vyhláška č. 172/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
Novelou se zvyšuje hodnota bodu pro hrazené služby poskytované poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče, zdravotnické dopravní služby, přičemž toto navýšení je...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 4. 2021

Zákon č. 182/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Dosavadní časové omezení nároku na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě se posouvá ze 30. dubna 2021 na 30. června 2021.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 4. 2021

TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Zákon č. 174/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novelou se zejména: rozšiřují povinnosti provozovatelů potravinářského podniku, mění podmínky pro ozařování potravin, rozšiřuje výčet potravin, jejichž uvádění na trh je...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 12. 5. 2021, vybraná ustanovení 1. 10. 2021, 1. 1. 2022

TÉMA

Sociální pojištění

 

Zákon č. 183/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Rozšiřuje se okruh osob, které mohou čerpat  ošetřovné v důsledku péče o dítě v situacích souvisejících s uzavřením školních zařízení v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, a to...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 4. 2021

TÉMA

Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

 

Zákon č. 174/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do základních ustanovení o zadávání veřejných zakázek se zařazuje nový § 37a, který umožňuje veřejnému zadavateli, aby v zadávacím řízení na dodávku potravin stanovil podmínku, že půjde...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Zdravotní pojištění

 

Vyhláška č. 175/2021 Sb.,

o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
Tato vyhláška upravuje způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2020 pro účely přerozdělování finančních prostředků mezi zdravotními pojišťovnami.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 4. 2021

Vyhláška č. 176/2021 Sb.,

o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022
Tato vyhláška stanoví pro rok 2022 nastavitelné parametry přerozdělování finančních prostředků mezi zdravotními pojišťovnami, požadavky na obsah, strukturu a formát údajů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 4. 2021

TÉMA

Zdravotní služby

 

Vyhláška č. 179/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.
Osobám po prodělaném onemocnění COVID-19 se závažnými přetrvávajícími následky trvajícími více než 12 týdnů poskytují dispenzární péči (soustavnou odbornou lékařskou péči) poskytovatelé...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2021

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

ÚZ č. 1433 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů rozdělených do kapitol: zemědělství, vinohradnictví a vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství a ochrana zvířat. V první kapitole najdete mj. aktuální znění zákona o zemědělství, o krmivech, o hnojivech, o veterinární péči, o Státním zemědělském a intervenčním fondu, o genetických zdrojích rostlin, o oběhu osiva a sadby, o rostlinolékařské péči, o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (velké změny od května 2021), plemenářský zákon a další zákony. V dalších kapitolách je např. lesní zákon, zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, zákon o myslivosti, zákon o rybářství a zákon na ochranu zvířat proti týrání. Za každým zákonem je aktuální přehled jeho prováděcích předpisů.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 26. 4. 2021, cena: 297 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1433 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Zákon č. 174/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Cílem provedených změn je zejména adaptovat zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách, pokud jde...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 12. 5. 2021

Nařízení vlády č. 177/2021 Sb.,

kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021
V souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 se ve smyslu prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2021/540 ze dne 26. března 2021 mění 18 „dotačních” nařízení vlády v oblasti zemědělství, a to...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2021, vybraná ustanovení 1. 6. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 26. 4. 2021 do 2. 5. 2021:

Bankovnictví č. 4/2021
vydává: 4H production s. r. o.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 26. 4. 2021 do 2. 5. 2021:

Částka 69/2021, rozeslaná dne 27. 4. 2021

170.*  

VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna 2021 o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích

171.*  

VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna 2021 o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

172.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. dubna 2021, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

Částka 71/2021, rozeslaná dne 27. 4. 2021

174.   

ZÁKON ze dne 13. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 72/2021, rozeslaná dne 27. 4. 2021

175.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2021 o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

176.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2021 o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022

Částka 73/2021, rozeslaná dne 30. 4. 2021

177.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. dubna 2021, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021

Částka 74/2021, rozeslaná dne 30. 4. 2021

178.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. dubna 2021 o stanovení vzoru formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci

179.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2021, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.

Částka 76/2021, rozeslaná dne 30. 4. 2021

182.   

ZÁKON ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

183.   

ZÁKON ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 26. 4. 2021 do 2. 5. 2021:

Číslo 20/2021, rozeslán dne 27. 4. 2021

27.   

ROZHODNUTÍ o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru (SARS-CoV-2)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz