Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  40
 
 
zpravodajství od 26. 9. 2022 do 2. 10. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. ledna 2020 byla podepsána a dne 29. srpna 2022 vstoupila v platnost smlouva o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z...   celá anotace

SBÍRKA
MEZ. SMLUV

platnost: 30. 9. 2022

téma:
Energetika

Zákon č. 287/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
Zavádí se nový institut mimořádné tržní situace  na trhu s elektřinou nebo plynem; během mimořádné tržní situace může vláda formou nařízení: stanovovat ceny elektřiny...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2022

Vyhláška č. 284/2022 Sb.,

o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání
Tato vyhláška upravuje: způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání, rozsah, četnost a způsob provádění...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 10. 2022

téma:
Insolvence

ÚZ č. 1504 - Insolvence

Publikace obsahuje kompletní soubor insolvenčních předpisů: insolvenční zákon po několika menších novelách, dále aktuální znění zákona o insolvenčních správcích a 9 příslušných nařízení vlády a vyhlášek (jednací řád pro insolvenční řízení, odměny insolvenčního správce a další). Všechny změny jsou vyznačeny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 10. 2022, cena: 137 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1504 - Insolvence

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Nařízení vlády č. 289/2022 Sb.,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů
Pro výpočet základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, nebo částky, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy (§ 279 odst. 1...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2022

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Zákon č. 287/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
V návaznosti na novelu energetického zákona, ve které se vládě mj. stanoví oprávnění regulovat cenu elektřiny a plynu, se do zákona o působnosti orgánů v oblasti cen, doplňuje, že mezi tyto...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2022

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Nařízení vlády č. 276/2022 Sb.,

o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
Částka příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který je poskytován zaměstnavatelům, se kterými Úřad práce České republiky uzavřel písemnou dohodu o jejich...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2022

téma:
Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Nařízení vlády č. 292/2022 Sb.,

o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
V souvislosti s růstem inflace a životních nákladů se od 1. 10. 2022 zvyšuje: příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte, zaopatřovací příspěvek. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2022

téma:
Sociální pojištění

Nařízení vlády č. 291/2022 Sb.,

o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023
Příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, a ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Nařízení vlády č. 290/2022 Sb.,

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 činí 38 294 Kč, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 činí 1,0530. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Sociální zabezpečení

Vyhláška č. 277/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
Částka živobytí osoby, jejíž zdravotní stav podle doporučení příslušného odborného lékaře vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování, se zvyšuje měsíčně u diety nízkobílkovinné o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2022

Nařízení vlády č. 289/2022 Sb.,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů
Tímto nařízením se zvyšují částky, o které se navyšují normativní náklady na bydlení pro účely výpočtu příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období měsíců říjen až...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2022

téma:
Spotřební daně, líh, energetické daně

Zákon č. 286/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Hlavním principem novely zákona o spotřebních daních je prodloužit stávající dočasné snížení spotřební daně z motorové nafty na úrovni 8 450 Kč/1000 litrů do konce roku 2023, poté bude...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 26. 9. 2022 do 2. 10. 2022:

Částka 129/2022, rozeslaná dne 27. 9. 2022

276.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2022 o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

277.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2022, kterou se mění vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

278.*  

VYHLÁŠKA ze dne 13. září 2022 o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Litoměřice“ po 5 000 Kč

Částka 130/2022, rozeslaná dne 27. 9. 2022

279.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 12/19 ve věci návrhu na zrušení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 131/2022, rozeslaná dne 27. 9. 2022

280.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 26. září 2022 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022

281.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 26. září 2022 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 25 Sídlo: Praha 6 a č. 46 Sídlo: Ústí nad Orlicí a č. 64 Sídlo: Bruntál konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 (I. kolo)*

282.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 26. září 2022 o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí

Částka 132/2022, rozeslaná dne 27. 9. 2022

283.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. září 2022 o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

Částka 133/2022, rozeslaná dne 30. 9. 2022

284.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. září 2022 o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání

285.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. září 2022 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka 134/2022, rozeslaná dne 30. 9. 2022

286.   

ZÁKON ze dne 20. září 2022, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

287.   

ZÁKON ze dne 20. září 2022, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

288.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 135/2022, rozeslaná dne 30. 9. 2022

289.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2022, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů

290.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. září 2022 o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023

291.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. září 2022 o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023

292.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. září 2022 o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 26. 9. 2022 do 2. 10. 2022:

Částka 19/2022, rozeslaná dne 30. 9. 2022

32.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Částka 20/2022, rozeslaná dne 30. 9. 2022

33.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím

34.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu doplňujícího Úmluvu o potlačení protiprávního zmocnění se letadel

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz