Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  21
 
 
zpravodajství od 22. 5. 2023 do 28. 5. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

Vyhláška č. 133/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance
Pro účely sběru dat o úvěrech a úvěrovém riziku (AnaCredit) se mění frekvence předkládání výkazu PANACR06 ze čtvrtletní na měsíční.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Nařízení vlády č. 131/2023 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
V souvislosti s mimořádnou valorizací důchodů (zákon č. 71/2023 Sb.), s vývojem mzdové úrovně a životních nákladů, se od 1. června 2023 zvyšuje průměrný...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2023

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Vyhláška č. 132/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Hlavním důvodem provedených změn je: doplnění technických požadavků pro stavby vysokorychlostních drah, tj. drah budovaných pro rychlost vyšší než 200 km/h, aktualizace...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Zákon o vyvlastnění - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon o vyvlastnění se od prvního vydání tohoto komentáře změnil na první pohled málo. Daleko podstatnější byly změny souvisejících předpisů, zejména zákona o urychlení výstavby (liniového zákona), zákona o oceňování majetku a také přijetí nového stavebního zákona, jehož současné znění a hlavní principy autoři ve výkladu zohlednili.
Nejzásadnější vývoj ale prodělala judikatura k zákonu o ...     ... více

autor: Jakub Hanák, Dominik Žídek, Robert Černocký, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 23. 5. 2023, cena: 545 Kč   NOVINKA

Zákon o vyvlastnění - Praktický komentář, 2. vydání

téma:
Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Nové metody v medicíně a právo

Kniha se zabývá doposud jen okrajově zpracovaným tématem (zejména občanskoprávní) odpovědnosti za újmu na zdraví a životě vzniklou v důsledku provádění nových lékařských metod. Platné české právo tuto problematiku upravuje pouze v rámci institutu ověřování dosud nezavedené metody, který je však pro svoji vysoce formální povahu v praxi uplatňován jen zřídka. Mnohé postupy, jež lze fakticky ...     ... více

autor: Martin Šolc, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 24. 5. 2023, cena: 595 Kč   NOVINKA

Nové metody v medicíně a právo

téma:
Životní prostředí

Zákon o výrobcích s ukončenou životností - Praktický komentář

Zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. je jedním z klíčových předpisů pro oblast odpadového hospodářství, který upravuje tzv. rozšířenou odpovědnost výrobců (EPR) a to primárně výrobců elektrozařízení, baterií a akumulátorů, pneumatik a vozidel. Komentovaný zákon se uplatní i na další kolektivní systémy a lze očekávat, že se tento okruh bude do budoucna rozšiřovat. Praktický ...     ... více

autor: Tomáš Babáček, Josef Beneš, Filip Hloušek, Petr Knebel, Ladislav Trylč, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 24. 5. 2023, cena: 1 450 Kč   NOVINKA

Zákon o výrobcích s ukončenou životností - Praktický komentář

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 22. 5. 2023 do 28. 5. 2023:

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 6/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Praktická personalistika č. 5-6/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Účetní a daně č. 5/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 22. 5. 2023 do 28. 5. 2023:

Částka 68/2023, rozeslaná dne 24. 5. 2023

131.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. května 2023 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

132.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. května 2023, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

133.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. května 2023, kterou se mění vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

134.*  

VYHLÁŠKA ze dne 26. dubna 2023 o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Kroměříž“ po 5 000 Kč

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz