Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  43
 
 
zpravodajství od 23. 10. 2023 do 29. 10. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daně z příjmů

INFORMACE čj. MF-6357/2023/2401-3,

seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie
Ministerstvo financí vyhlásilo seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie, a to pro účely zdanění příjmů z činností...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 24. 10. 2023

téma:
Evropské právo

Úvod do evropského práva. 7. vydání

Tato publikace má čtenáři posloužit jako první elementární souhrnná informace o právu Evropské unie. Jejím cílem je na relativně malém prostoru nastínit základní prvky a principy fungování tohoto právního systému a stát se východiskem pro jeho následné hlubší studium. Toho má být dosaženo mj. odkazy na zásadnější práce v oboru evropského práva a na četnou judikaturu či přehledně strukturovaným a ...     ... více

autor: Pavel Svoboda, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 24. 10. 2023, cena: 850 Kč   NOVINKA

Úvod do evropského práva. 7. vydání

téma:
Insolvence

Zákon o preventivní restrukturalizaci - Praktický komentář

Vychází první komentář ke zcela novému zákonu o preventivní restrukturalizaci, jenž nabyl účinnosti 23. 9. 2023 a byl do našeho právního řádu zařazen povinnou transpozicí evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci.
Preventivní restrukturalizace je zcela novým právním nástrojem, jehož smyslem je:
pomoci obchodním korporacím ve finančních obtížích, aby mohly pokračovat v podnikání ...     ... více

autor: Adam Sigmund, Jaroslav Brož, Lucie Kačerová, Petr Kališ, Roman Macháček, Lukáš Mikeska,, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 25. 10. 2023, cena: 1 100 Kč   NOVINKA

Zákon o preventivní restrukturalizaci - Praktický komentář

téma:
Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

Zákon o státním zastupitelství. Komentář

Komentář k zákonu č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství předkládá čtenáři ucelený výklad normy, která upravuje již téměř třicet let fungování veřejné žaloby v ČR a to pohledem autorského kolektivu složeného z šesti státních zástupců specializujících se ve své praxi na různé působnosti státního zastupitelství počínaje trestní, správní až po mimotrestní. Komentář opírá výklad o stěžejní ...     ... více

autor: Lenka Bradáčová a kol., vydal: C. H. Beck, podle stavu k 24. 10. 2023, cena: 1 990 Kč   NOVINKA

Zákon o státním zastupitelství. Komentář

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem k 1. 10. 2023

V pořadí již 4. vydání komentáře zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů reaguje na novelizace zákona, které proběhly od roku 2019, zejména v souvislosti s poskytováním služebního volna při péči o dítě a nemocného člena rodiny, zapracováním některých předpisů Evropské unie a další dílčí změny. Aktuálně reaguje také na novelu zákona z října 2023, provedenou zákonem č. 281/2023 ...     ... více

autor: Petr Tomek, Zdeněk Fiala, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 25. 10. 2023, cena: 899 Kč   NOVINKA

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem k 1. 10. 2023

téma:
Trestní předpisy

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Nové, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě.
V první části se autoři zabývají pojmem rozhodnutí ve věcech trestních, charakterizují jednotlivé druhy rozhodnutí a jejich náležitosti podle trestního řádu. Dále věnují pozornost institutu právní moci, ...     ... více

autor: Jiří Jelínek, Jiří Říha, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 24. 10. 2023, cena: 990 Kč   NOVINKA

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

2., doplněné a aktualizované vydání přináší po 11 letech ještě podrobnější výklad ustanovení Listiny, který se snaží autoři uvádět v širších mezinárodněprávních či srovnávacích souvislostech.
V komentáři se rozsáhle pracuje s domácí judikaturou obecných soudů a zejména Ústavního soudu, ale také s rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora EU a dalších mezinárodních ...     ... více

autor: Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langáček, Ivo Pospíšil a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 24. 10. 2023, cena: 2 750 Kč   NOVINKA

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

téma:
Zákoník práce

Zákoník práce s komentářem 2023/2024

Transpoziční novela zákoníku práce a dalších 9 souvisejících zákonů vydaná ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 přináší pro praxi zásadní změny zejména ve vztahu k tzv. dohodářům, zaměstnancům vykonávajícím práci v režimu home office či pracujícím rodičům a pečujícím osobám. Změnám se nevyhla ani dosavadní právní úprava doručování pracovněprávních písemností, nepřetržitých odpočinků či informační ...     ... více

autor: JUDr. Michael Košnar, JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Dana Roučková,, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 25. 10. 2023, cena: 1 189 Kč   NOVINKA

Zákoník práce s komentářem 2023/2024

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 23. 10. 2023 do 29. 10. 2023:

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 12-13/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 12-13/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva č. 4/2023

Účetní a daně č. 10/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 23. 10. 2023 do 29. 10. 2023:

Číslo 12/2023, rozeslán dne 24. 10. 2023

14.   

Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz