Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 23. 1. 2023 do 29. 1. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cizinci, Azyl

Zákon č. 20/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Vzhledem k tomu, že ukončení konfliktu na Ukrajině je zatím v nedohlednu, doplňují se ustanovení zákona tak, aby bylo možno prodloužit režim dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků do 31....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 1. 2023

téma:
Daně z příjmů

Daňová evidence podnikatelů 2023

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2022 i 2023. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění mimořádných odpisů včetně příkladů, stravovací paušál včetně příkladu, režim paušálního poplatníka, daňové podmínky pro ...     ... více

autor: Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 25. 1. 2023, cena: 259 Kč   NOVINKA

Daňová evidence podnikatelů 2023

téma:
Energetika

Zákon č. 19/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 458/2000 Sb. Vyrábět elektřinu bez licence Energetického regulačního úřadu bylo dosud možné v elektrárnách s instalovaným výkonem do 10 kW (typicky fotovoltaické...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 1. 2023

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Zákon č. 20/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Upravují se specifická pravidla pro zápisy ukrajinských dětí k předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce pro nadcházející školní rok, vyřazení dítěte z mateřské školy...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 1. 2023

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

ÚZ č. 1526 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2023

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; dále jsou zde všechny vyhlášky a nařízení vlády k těmto zákonům. Publikace obsahuje také text zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona o podpoře regionálního rozvoje a zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí; celkem 26 právních předpisů v aktuálním znění. Všechny změny předpisů jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 23. 1. 2023, cena: 197 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1526 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2023

téma:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Zákon č. 19/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novela přináší zásadní posun v povolování zejména obnovitelných zdrojů energie pro vlastní užití. Nově se již nebude vyžadovat rozhodnutí o umístění stavby a územní souhlas: u...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 1. 2023

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Účetní případy pro praxi 2023

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné postupy řešení účetních ...     ... více

autor: Vladimír Hruška, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 25. 1. 2023, cena: 389 Kč   NOVINKA

Účetní případy pro praxi 2023

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

K získání komplexního přehledu v účetnictví vám poslouží publikace, kterou držíte v rukou. Je psána srozumitelně a logicky, aby skutečně pomohla úplnému začátečníkovi, stejně tak studentovi či absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejně tak poslouží účetním pro opakování účetních souvislostí. V úvodních kapitolách se seznámíte se základy, účetní terminologií a metodickými postupy. Díky tomu ...     ... více

autor: Pavel Novotný, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 25. 1. 2023, cena: 289 Kč   NOVINKA

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Již 23. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2023 a sestavováním účetní závěrky za rok 2022 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2023 ve všech právních a daňových souvislostech. V přílohové části publikace jsou obsaženy kompletní účetní a nejdůležitější daňové ...     ... více

autor: Ing. Petr Ryneš, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 25. 1. 2023, cena: 749 Kč   NOVINKA

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

téma:
Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, konsolidační vyhlášku státu a vyhlášku o inventarizaci majetku a závazků. Dále jsou zde platné České účetní standardy. Všechny změny právních předpisů jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 23. 1. 2023, cena: 185 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

téma:
Ukrajina

Zákon č. 20/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Vzhledem k tomu, že ukončení konfliktu na Ukrajině je zatím v nedohlednu, doplňují se ustanovení zákona tak, aby bylo možno prodloužit režim dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků do 31....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 1. 2023

téma:
Zdravotní pojištění

ÚZ č. 1527 - Zdravotní pojištění 2023

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění; v publikaci dále najdete aktuální znění zákona o veřejném zdravotním pojištění a znění zákonů o pojišťovnách (VZP a další pojišťovny); publikace obsahuje všechna nařízení vlády a vyhlášky vydané k výše uvedeným zákonům. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 23. 1. 2023, cena: 187 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1527 - Zdravotní pojištění 2023

Vyhláška č. 24/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
Sjednocují se podmínky převodu prostředků mezi základním fondem, provozním fondem a fondem prevence u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a zaměstnaneckých zdravotních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 1. 2023

téma:
Zdravotnická povolání

Zákon č. 20/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zjednodušuje získání kvalifikace v oboru psychologie, neboť v souvislosti s příchodem osob zasažených válkou vzrostla poptávka po těchto službách: provádění akreditovaného...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 1. 2023

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 23. 1. 2023 do 29. 1. 2023:

Jurisprudence č. 6/2022

Mzdová účetní č. 1/2023

Právo a rodina č. 1/2023

Účetní a daně č. 1/2023

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 23. 1. 2023 do 29. 1. 2023:

Částka 10/2023, rozeslaná dne 23. 1. 2023

18.*  

ZÁKON ze dne 11. ledna 2023, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů

19.   

ZÁKON ze dne 11. ledna 2023, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

20.   

ZÁKON ze dne 11. ledna 2023, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 11/2023, rozeslaná dne 26. 1. 2023

21.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. ledna 2023 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

22.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 16. ledna 2023 o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce

23.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 19. ledna 2023 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Částka 12/2023, rozeslaná dne 27. 1. 2023

24.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. ledna 2023, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 23. 1. 2023 do 29. 1. 2023:

Částka 4/2023, rozeslaná dne 23. 1. 2023

6.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz