Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  30
 
 
zpravodajství od 22. 7. 2019 do 28. 7. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Armáda, branné zákony, civilní služba

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 185/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
V příloze “Rozsah zapisovaných údajů do informačního systému o služebním platu o vojákovi nezařazeném ve Vojenském zpravodajství” novelizovaného nařízení vlády se doplňuje jedna nová...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Cizinci, Azyl

 

ÚZ č. 1326 - Cizinci, Azyl

Publikace obsahuje soubor 22 předpisů upravujících vztahy České republiky a cizinců. Od 31. 7. 2019 je velmi rozsáhle změněn zákon o pobytu cizinců na území ČR a v menším rozsahu změněn zákon o azylu; změnily se rovněž některé vyhlášky. Nově je zařazen zákon úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. V publikaci je rovněž tzv. vízový kodex, Ženevská úmluva o uprchlících a další předpisy. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 22. 7. 2019, cena: 198 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1326 - Cizinci, Azyl
TÉMA

Občanský zákoník

 

Dědické právo - Praktická příručka

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle aktuální úpravy hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva.
Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění (smrt zůstavitele, existence dědictví, způsobilost dědice), možností odmítnout dědictví, děděním z nového dědického titulu – dědické smlouvy, ...     ... více

autor: Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 25. 7. 2019, cena: 1 490 Kč   NOVINKA

Dědické právo - Praktická příručka
TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

Nová monografie přináší čtenáři ucelený pohled na aktuální problematiku spotřebitelského práva nejen v prostředí práva ČR, ale i v kontextu práva evropského. Publikace klade důraz na pohled podnikatelů, kterým poskytuje komplexní návod k plnění jejich informačních a dalších povinností ve vztahu k spotřebiteli, zároveň však také poskytuje ucelený přehled spotřebitelských práv. Jednotlivé kapitoly ...     ... více

autor: Tomáš Moravec, Jan Pastorčák a kol., vydal: C. H. Beck, podle stavu k 23. 7. 2019, cena: 590 Kč   NOVINKA

Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu
TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 184/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb.
Úvodem Podle § 198 občanského zákoníku má likvidátor zveřejnit oznámení vstupu právnické osoby do likvidace, společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky; oznámení o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2019

TÉMA

Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

 

Dědické právo - Praktická příručka

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle aktuální úpravy hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva.
Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění (smrt zůstavitele, existence dědictví, způsobilost dědice), možností odmítnout dědictví, děděním z nového dědického titulu – dědické smlouvy, ...     ... více

autor: Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 25. 7. 2019, cena: 1 490 Kč   NOVINKA

Dědické právo - Praktická příručka
TÉMA

Trestní předpisy

 

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice, problémy a perspektivy

Monografie pojednává o fenoménu trestní odpovědnosti právnických osob, který je jednou z mimořádně kontroverzních otázek trestněprávní teorie.
Autor provádí rozbor vybraných problematických témat a otázek právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, jejich sankcionování i řízení proti nim, zasazuje problematiku do evropského kontextu vývoje kontinentálního typu ...     ... více

autor: Jiří Jelínek, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 25. 7. 2019, cena: 690 Kč   NOVINKA

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice, problémy a perspektivy

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 22. 7. 2019 do 28. 7. 2019:

Bankovnictví č. 7/2019
vydává: 4H production s. r. o.

Účetní a daně č. 7-8/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Praktická personalistika č. 7-8/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Mzdová účetní č. 7-8/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 22. 7. 2019 do 28. 7. 2019:

Částka 79/2019, rozeslaná dne 25. 7. 2019

184.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. července 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb.

185.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. července 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

186.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 18. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 25/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10 odst. 4. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Částka 80/2019, rozeslaná dne 25. 7. 2019

187.*  

Vyhláška ze dne 23. července 2019, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz