Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  17
 
 
zpravodajství od 22. 4. 2024 do 28. 4. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

týdenní novinky v rámci tématu:
Cizinci, Azyl

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 98/2024 Sb.,

o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2023 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo průměrnou měsíční a roční mzdu pro účely vydávání modrých karet podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Tato průměrná mzda...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

platnost: 23. 4. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Energetika

Vyhláška č. 78/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 330/2017 Sb.
Zásadní změnou je doplnění obsahových náležitostí Řádu datového centra, které bylo zřízeno novelou energetického zákona spočívající v zavedení možnosti sdílení elektřiny. Novela dále reaguje...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 26. 4. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Penzijní spoření a připojištění

ÚZ č. 1595 - Penzijní spoření a připojištění

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů ke III. důchodovému pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkovém penzijním spoření, ve kterém došlo od ledna 2024 ke 30 změnám; změněn byl také zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a některé další zákony a vyhlášky. Nově by zařazen zákon o panevropském osobním penzijním produktu. V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a další nařízení vlády a vyhlášky. Poslední změny jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 29. 4. 2024, cena: 145 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1595 - Penzijní spoření a připojištění

týdenní novinky v rámci tématu:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Sdělení Národní rozpočtové rady č. 100/2024 Sb.,

o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Národní rozpočtová rada vyhlásila výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu k 31. 12. 2023, a to na...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

platnost: 23. 4. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

Vyhláška č. 96/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Rozsáhlé změny jednotlivých ustanovení směřují: ke zvýšení bezpečnosti a důvěryhodnosti předávání dat konsolidovaných jednotek státu do Centrálního systému účetních informací státu, ...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Zdravotní pojištění

Vyhláška č. 102/2024 Sb.,

o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělováni pojistného na veřejné zdravotní pojištěni
Tato vyhláška upravuje způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2023 pro účely přerozdělování finančních prostředků (pojistného na veřejné zdravotní pojištění) mezi...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 26. 4. 2024

Vyhláška č. 103/2024 Sb.,

o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2025 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování
Tato vyhláška stanoví pro rok 2025 nastavitelné parametry přerozdělování finančních prostředků mezi zdravotními pojišťovnami, požadavky na obsah, strukturu a formát údajů...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 30. 4. 2024

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 22. 4. 2024 do 28. 4. 2024:

Účetní a daně č. 4/2024
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 22. 4. 2024 do 28. 4. 2024:

96/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 3. dubna 2024, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

23. 4. 2024

97/2024 Sb.*  

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2024 o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Olomouc“ po 5 000 Kč

23. 4. 2024

98/2024 Sb.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 28. března 2024 o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2023 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

23. 4. 2024

99/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. dubna 2024 o zprovoznění přenosu elektronických záznamu o očkování z registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy do systému eRecept

23. 4. 2024

100/2024 Sb.   

SDĚLENÍ Národní rozpočtové rady ze dne 11. dubna 2024 o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

23. 4. 2024

101/2024 Sb.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 13. března 2024 sp. zn. Pl. ÚS 27/23 ve věci návrhu na zrušení § 2958 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

23. 4. 2024

78/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 25. března 2024, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 330/2017 Sb.

25. 4. 2024

102/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. dubna 2024 o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělováni pojistného na veřejné zdravotní pojištěni

25. 4. 2024

103/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. dubna 2024 o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2025 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování

25. 4. 2024

104/2024 Sb.*  

VYHLÁŠKA ze dne 11. dubna 2024, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve zněni pozdějších předpisu

25. 4. 2024

105/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. dubna 2024 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

25. 4. 2024

106/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. dubna 2024 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

25. 4. 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz