Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  17
 
 
zpravodajství od 22. 4. 2019 do 28. 4. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Dnešnímu zpravodajství dominuje zákon č. 111/2019 Sb., kterým se v souvislosti s novou úpravou zpracování osobních údajů mění 40 zákonů – důsledkem toho je, že zpravodajství je dnes trochu delší. V této souvislosti upozorňujeme, že máte možnost si na tomto místě zúžit rozsah zpravodajství tak, abyste v budoucnu dostávali jen to, co vás zajímá. Tuto svoji volbu můžete kdykoli znovu upřesnit podle svých potřeb.

TÉMA

Archivnictví a spisová služba, skartační řízení

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Zpřesňují se pravidla pro příjem, označování, evidenci a rozdělování dokumentů; mj. se pojem evidence nahrazuje pojmem evidenční pomůcka.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
A) K zákonu č. 6/1993 Sb. Česká národní banka se zmocňuje ke zpracování osobních údajů pro plnění bance stanovených úkolů a zároveň se toto zpracování osobních údajů omezuje tak, aby...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Celní předpisy

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Novela rozsáhle zpřesňuje ustanovení o zpracování osobních údajů včetně odchylek v případě trestné činnosti a zajištění vnitřní bezpečnosti. Právo vznést námitku nebo jiný prostředek ochrany...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Pro zachování hladkého průběhu vyplácení náhrad z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry se  omezují některá práva osob, o nichž jsou zpracovávány osobní údaje, a to práva,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

INFORMACE,

přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí uveřejnilo přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty pro jednotlivé daňové subjekty orgány Celní správy České republiky. Přehled rovněž...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 23. 4. 2019

INFORMACE,

seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů
Ministerstvo financí, s cílem usnadnit daňovým subjektům zaplacení daní celním úřadům, uveřejnilo seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů.    celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 23. 4. 2019

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Mění se podmínky zpracování a ochrany osobních údajů správcem daně, resp. Finanční správou České republiky. Právo na přístup k osobním údajům zpracovávaným při správě daní uplatňuje daňový...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Hazardní hry, daň z hazardních her

 

ÚZ č. 1315 - Hazardní hry, daň z hazardních her - duben 2019

Právní úprava daně z hazardních her se od 1. 4. 2019 mění v oblasti zdanění vracených vkladů, limitů pro započtení výher, přepočtu cizích měn a také v oblasti informačních povinností obecních úřadů. Publikace dále obsahuje zákon o hazardních hrách a další související předpisy.
Všechny změny jsou v textech vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.
Komentář ke změnám najdete zde.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 24. 4. 2019, cena: 59 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1315 - Hazardní hry, daň z hazardních her - duben 2019

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Upřesňuje se, že podmínky zpracování údajů a tedy i ochrany osobních údajů se vztahují též na Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. Stanoví se odůvodněné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
A) K zákonu č. 283/1993 Sb. Zpřesňují se ustanovení o zpracování osobních údajů státním zastupitelstvím, doplňuje se úprava pověřence pro ochranu osobních údajů a dále úprava...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Česká koncepce soudních řízení zastupování právnickými osobami až na výjimky nepřipouští; novela zavádí další výjimku spočívající v tom, že v případě soudního řízení, které...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
V návaznosti na změnu organizační struktury Úřadu pro ochranu osobních údajů se určuje plat a další náležitosti předsedovi a dvěma místopředsedům úřadu ve stejné výši jako prezidentovi...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Ochrana osobních údajů, GDPR

 

ZÁKON č. 110/2019 Sb.,

o zpracování osobních údajů
Nový zákon je reakcí: na obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR [nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679; plný název viz níže] – toto...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Penzijní spoření a připojištění

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Stanoví se odůvodněné výjimky z obecně závazných pravidel ochrany osobních údajů pro činnosti vykonávané Ministerstvem financí a penzijními společnostmi týkající se doplňkového...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Vymezují se práva a povinnosti leteckých dopravců spojených s uchováváním jmenné evidence cestujících a předáváním těchto údajů Policii České republiky.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
A) K zákonu č. 555/1992 Sb. Novela zpřesňuje pravidla zpracování osobních údajů Vězeňskou službou ČR a zavádí právní úpravu postavení a činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Sociální pojištění

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Stanoví se odůvodněné výjimky z obecně závazných pravidel ochrany osobních údajů pro činnosti vykonávané orgány sociálního zabezpečení nebo orgány nemocenského pojištění. Právo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

 

ÚZ č. 1318 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o advokacii, v zákoně o soudech a soudcích (zejména rozvrh práce) a v notářském řádu; dále se změnila řada vyhlášek. Celkem 18 předpisů v úplném znění s tučným vyznačením všech změn. Odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 24. 4. 2019, cena: 123 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1318 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
A) K zákonu č. 358/1992 Sb. Ve vztahu k ochraně osobních údajů notářem se v oblasti řízení o pozůstalosti stanoví dohledové kompetence soudu. Stanoví se pravidla pro zpracování...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Česká koncepce soudních řízení zastupování právnickými osobami až na výjimky nepřipouští; novela zavádí další výjimku spočívající v tom, že v případě soudního řízení, které...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Státní služba

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Funkce inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů se nahrazuje funkcí místopředsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
A) K zákonu č. 106/1999 Sb. Zpřesňuje se úprava poskytování informací zveřejněním a dále ochrana utajovaných informací. Rozšiřuje se výčet situací, kdy je omezeno právo na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Trestní předpisy

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
A) K zákonu č. 141/1961 Sb. Do trestního řádu se vkládá úprava zpracování osobních údajů Ministerstvem spravedlnosti a úprava postavení a kompetencí pověřence pro ochranu osobních údajů. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Do zákona o Ústavním soudu se vkládá dosud neexistující právní úprava zpracování osobních údajů.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Vnitřní správa

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů se rozšiřuje ustanovení o rodných číslech.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Vysoké školství

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Mezi údaje zaznamenávané do matriky studentů se zařazuje adresa elektronické pošty studenta, je-li studentem poskytnuta. Matriku studentů lze použít v rámci zajišťování...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

TÉMA

Zdravotní pojištění

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Stanoví se odůvodněné výjimky z obecně závazných pravidel ochrany osobních údajů pro činnosti vykonávané zdravotními pojišťovnami.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

VYHLÁŠKA č. 114/2019 Sb.,

o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020
Tato vyhláška stanoví požadavky na obsah, strukturu a formát údajů nezbytných pro výpočet parametrů přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění mezi zdravotními...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 4. 2019

TÉMA

Zdravotní služby

 

ZÁKON č. 111/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Zavádí se samostatná součást zdravotnické dokumentace vedené poskytovateli zdravotních služeb, a to tzv. pacientský souhrn, ve kterém se zaznamenávají základní údaje vedené ve zdravotnické...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2019

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 22. 4. 2019 do 28. 4. 2019:

Částka 47/2019, rozeslaná dne 24. 4. 2019

110.   

ZÁKON ze dne 12. března 2019 o zpracování osobních údajů

111.   

ZÁKON ze dne 12. března 2019, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Částka 48/2019, rozeslaná dne 24. 4. 2019

112.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. dubna 2019 o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

113.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 12. dubna 2019 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Částka 49/2019, rozeslaná dne 26. 4. 2019

114.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2019 o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 22. 4. 2019 do 28. 4. 2019:

Částka 12/2019, rozeslaná dne 24. 4. 2019

17.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR), vyhlášené pod č. 10/2019 Sb. m. s.

18.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 22. 4. 2019 do 28. 4. 2019:

Číslo 3/2019, rozeslán dne 23. 4. 2019

5.   

Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

6.   

Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz