Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  13
 
 
zpravodajství od 22. 3. 2021 do 28. 3. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem.
Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně
Po osmnáctileté „éře“ správy daní podle zákona o správě daní a poplatků, jehož platnost skončila rokem 2010, je správa všech daní ...     ... více

autor: Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 24. 3. 2021, cena: 529 Kč   NOVINKA

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání
TÉMA

Evropské právo

 

Právo Evropské unie, 3. vydání

Třetí, aktualizované vydání učebnice práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a jejich spolupracovníků.
Aktualizace učebnice odráží proces, jak se Evropská unie za poslední čtyři roky změnila. ...     ... více

autor: Michal Tomášek, Vladimír Týč, David Petrlík, Jiří Malenovský, Irena Pelikánová, Naděžda Rozehnalová,, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 24. 3. 2021, cena: 720 Kč   NOVINKA

Právo Evropské unie, 3. vydání
TÉMA

Odměňování státních zaměstnanců

 

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

Kompletní sada aktuálních předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně katalogu správních činností a nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců. Dále publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě, aktuální znění nařízení o služebním hodnocení a osobním příplatku, a nařízení o pravidlech pro organizaci služebního úřadu.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 22. 3. 2021, cena: 89 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců
TÉMA

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu státní služby. Změny nastaly zejména v úpravě minimální mzdy a zaručené mzdy. Publikace obsahuje nařízení o platových poměrech, dále katalog prací a příslušná ustanovení zákoníku práce. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 22. 3. 2021, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Nařízení vlády č. 137/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Snižují se limity pro hliník v materiálech hraček a zavádějí se speciální limity pro formaldehyd u hraček určených pro děti do 3 let nebo určených k vkládání do úst.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 5. 2021, vybraná ustanovení 21. 5. 2021

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Rozpočtová skladba v roce 2021

Publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela.
Využití publikace
Je určena pro účetní a rozpočtové pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, auditory, poradenské organizace, organizace zabývající se zpracováním softwaru pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších ...     ... více

autor: Ing. Jiří Paroubek, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 24. 3. 2021, cena: 449 Kč   NOVINKA

Rozpočtová skladba v roce 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 22. 3. 2021 do 28. 3. 2021:

Bankovnictví č. 3/2021
vydává: 4H production s. r. o.

Rodinné listy č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 10/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Mzdová účetní č. 3/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Účetní a daně č. 3/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Praktická personalistika č. 3-4/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 22. 3. 2021 do 28. 3. 2021:

Částka 54/2021, rozeslaná dne 22. 3. 2021

139.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. března 2021 č. 312 o přijetí krizového opatření

Částka 53/2021, rozeslaná dne 23. 3. 2021

137.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. března 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

138.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 22. března 2021 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. března 2021

Částka 57/2021, rozeslaná dne 26. 3. 2021

146.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2021 č. 314 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

147.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2021 č. 315 o změně krizových opatření

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz