Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  35
 
 
zpravodajství od 26. 8. 2019 do 1. 9. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Autorské právo, průmyslová práva

 

Autorský zákon - Komentář, 2. vydání

Úspěšný komentář přináší spolehlivé a přesné odpovědi na všechny otázky autorského práva. Prvnímu vydání komentáře se dostalo zasloužené pozornosti odborné veřejnosti a rychle se stal respektovaným dílem na trhu.
K vytvoření srozumitelného, vědecky fundovaného komentáře využili autoři svých mnoholetých praktických zkušeností s autorským právem. Nové vydání reaguje na rozsáhlé novely autorského ...     ... více

autor: Ivo Telec, Pavel Tůma, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 28. 8. 2019, cena: 2 890 Kč   NOVINKA

Autorský zákon - Komentář, 2. vydání
TÉMA

Cizinci, Azyl

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 220/2019 Sb.,

o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
Vláda tímto svým nařízením stanoví maximální počet žádostí, které lze podat v průběhu 1 roku na příslušném zastupitelském úřadu ČR, jde-li o žádost o víza za účelem podnikání, povolení k...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2019

TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 222/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Za účelem zvýšení ochrany dětí před riziky, která chemická látka obsažená v hračkách představuje, se snižuje se limit pro obsah šestimocného chromu v seškrábnutém materiálu hračky ze...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 18. 11. 2019

TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 5. vydání

Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy orientovat se ve spleti právních norem, je strukturována tak, aby ji mohli používat efektivně jak začínající ředitelé, kteří teprve hledají základní souvislosti, tak i zkušení řídící pracovníci, kteří se potřebují rychle dobrat k ...     ... více

autor: Jiří Valenta, vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 30. 8. 2019, cena: 460 Kč   NOVINKA

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 5. vydání

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 2. vydání

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly. Text je přehledně členěn na sedm částí. Největší pozornost je věnována majetku jako takovému – jeho členění, financování, nakládání s ním včetně technického zhodnocení a oprav. Podrobně jsou vysvětleny povinnosti ...     ... více

autor: Petr Sikora, vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 30. 8. 2019, cena: 395 Kč   NOVINKA

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 2. vydání

VYHLÁŠKA č. 217/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
Formálně se upřesňuje, že termín velikonočních prázdnin je ve čtvrtek (dosud ve čtvrtek a pátek) před Velikonocemi, a to v souvislosti se zařazením Velkého pátku mezi svátky, které jsou dny...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022, vybraná ustanovení 14. 9. 2019

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

VYHLÁŠKA č. 219/2019 Sb.,

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Tato vyhláška stanoví pro období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020: celkové procento, kterým se obce (s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna) podílejí na části celostátního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2019

TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

 

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

Ani ty nejlepší právnické znalosti a zkušenosti nezaručí úspěch v oboru, pokud člověk neumí správně jednat s klientem. Nikdo z nás není dokonalý. Tato publikace by vám měla pomoci mnohé vaše drobné nedokonalosti a nedostatky při jednání s lidmi odstranit. Kniha obsahuje spoustu příkladů a také konkrétních rad, kterými se můžete řídit. Každému, kdo chce profesionálně růst, by tato kniha měla ...     ... více

autor: Oldřich Solanský, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 28. 8. 2019, cena: 350 Kč   NOVINKA

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

VYHLÁŠKA č. 213/2019 Sb.,

o náležitostech generátoru přidělování zajišťujících přidělování insolvenčních věcí náhodným výběrem, způsobu provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování (vyhláška o generátoru přidělování)
Novela zákona o soudech a soudcích provedená s účinností od 1. 11. 2019 zákonem č. 296/2017 Sb. zavedla: nový § 42a, který stanoví, že “rozvrh práce sestaví předseda soudu tak, aby k...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 11. 2019

TÉMA

Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

 

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 2. vydání

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly. Text je přehledně členěn na sedm částí. Největší pozornost je věnována majetku jako takovému – jeho členění, financování, nakládání s ním včetně technického zhodnocení a oprav. Podrobně jsou vysvětleny povinnosti ...     ... více

autor: Petr Sikora, vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 30. 8. 2019, cena: 395 Kč   NOVINKA

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 2. vydání
TÉMA

Veřejné zakázky

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 221/2019 Sb.,

o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
Novela zákona o investičních pobídkách provedená zákonem č. 210/2019 Sb. přinesla zásadní změnu ve způsobu stanovení podmínek pro přiznání pobídky; tyto podmínky již nejsou stanoveny zákonem...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 9. 2019

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

ÚZ č. 1333 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů, z nichž 8 bylo od minulého vydání změněno, a to i vícekrát. Velké změny nastaly v zákoně o zemědělství, v zákoně o krmivech, v plemenářském zákoně a v zákoně o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh; menší změny se dotkly lesního zákona, zákona o SZIF a veterinárního zákona. Texty obsahují i změny, které nabudou účinnosti od ledna 2020. Kapitola o zemědělství zahrnuje následující oblasti: krmiva, rostlinolékařská péče, hnojiva, veterinární zákon, vinohradnictví, ochrana chmele, plemenitba, ekologické zemědělství, oběh osiva a sadby a další. Ostatní kapitoly obsahují mj. lesní zákon, zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, zákon o myslivosti, zákon o rybářství, zákon na ochranu zvířat proti týrání. Za každým zákonem je aktuální přehled jeho prováděcích předpisů.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 26. 8. 2019, cena: 297 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1333 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

VYHLÁŠKA č. 218/2019 Sb.,

o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví výčet metodik polních a laboratorních zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů, zeleninových druhů, révy, chmele a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2019

TÉMA

Zpracování osobních údajů, GDPR

 

Zákon o zpracování osobních údajů - Komentář

Zákon o zpracování osobních údajů je především adaptačním zákonem k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ale rovněž implementací směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů. GDPR dopadá na obrovskou škálu ...     ... více

autor: Barbora Vlachová, Martin Maisner, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 28. 8. 2019, cena: 690 Kč   NOVINKA

Zákon o zpracování osobních údajů - Komentář
TÉMA

Životní prostředí

 

VYHLÁŠKA č. 216/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Stanoví se zejména: referenční finanční limit pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva (tj. pro provedení ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020, vybraná ustanovení 1. 9. 2019

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 26. 8. 2019 do 1. 9. 2019:

Částka 89/2019, rozeslaná dne 30. 8. 2019

212.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 39/17 ve věci návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Částka 90/2019, rozeslaná dne 30. 8. 2019

213.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. srpna 2019 o náležitostech generátoru přidělování zajišťujících přidělování insolvenčních věcí náhodným výběrem, způsobu provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování (vyhláška o generátoru přidělování)

214.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 20. srpna 2019 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

215.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 20. srpna 2019 o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města

Částka 91/2019, rozeslaná dne 30. 8. 2019

216.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2019, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Částka 92/2019, rozeslaná dne 30. 8. 2019

217.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. srpna 2019, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

218.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2019 o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Částka 93/2019, rozeslaná dne 30. 8. 2019

219.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. srpna 2019 o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Částka 94/2019, rozeslaná dne 30. 8. 2019

220.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. srpna 2019 o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

Částka 95/2019, rozeslaná dne 30. 8. 2019

221.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. srpna 2019 o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

222.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. srpna 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 26. 8. 2019 do 1. 9. 2019:

Částka 28/2019, rozeslaná dne 30. 8. 2019

43.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 183 týkající se revize Úmluvy o ochraně mateřství (revidované) z roku 1952

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz