Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  18
 
 
zpravodajství od 25. 4. 2022 do 1. 5. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Archivnictví a spisová služba, skartační řízení

Zákon č. 89/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb.
Novelou se o pět až sedmnáct měsíců odkládá účinnost některých pravidel atestace elektronických systémů spisové služby tak, aby byla poskytnuta dostatečná doba pro přípravu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 4. 2022

téma:
Autorské právo, průmyslová práva

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Vývoj techniky s sebou nese rovněž problémy spojené s ochranou tohoto vývoje. Má-li ten, kdo daný předmět vyvíjí, s vývojem nějaké náklady, nebylo by férové, pokud by na výsledku mohli participovat všichni ostatní, aniž by z výsledku své činnosti měl vynálezce nějakou odměnu. V dnešní době uvedená situace přechází do tak zvaných patentových válek, jež jsou vedeny napříč zeměmi a právními systémy. ...     ... více

autor: Petr Košík, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 26. 4. 2022, cena: 390 Kč   NOVINKA

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

téma:
Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

Zákon č. 96/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
Do níže uvedených novelizovaných předpisů jsou implementovány evropské předpisy, které souvisejí s projektem Evropské unie s názvem „Unie kapitálových trhů“, jehož cílem je integrovat kapitálové...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 5. 2022

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Zákon č. 91/2022 Sb.,

o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
Mezi odborné znalosti a dovednosti nezbytné pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb se doplňují znalosti panevropského osobního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 11. 5. 2022

Zákon č. 96/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
Do níže uvedených novelizovaných předpisů jsou implementovány evropské předpisy, které souvisejí s projektem Evropské unie s názvem „Unie kapitálových trhů“, jehož cílem je integrovat kapitálové...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 5. 2022

téma:
Daň z přidané hodnoty

Zákon č. 93/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Provedené změny zejména rozšiřují: osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, a to na dodání zboží nebo poskytnutí služby agentuře nebo subjektu, které byly založeny...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 4. 2022, vybraná ustanovení 1. 7. 2022

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

Pokyn GFŘ-D-57, čj. 23360/22/7700-10124-011654,

o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů
Tímto pokynem se nově stanoví: zkratky pro názvy jednotlivých finančních úřadů a jejich územních pracovišť, základní pravidla pro umístění spisů (nebo jejich příslušné části)...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 1. 5. 2022

téma:
Evropské právo

Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie

V posledních letech došlo k zásadnímu pokroku při harmonizaci trestněprávní ochrany finančních zájmů Evropské unie. Většina členských států se vzdala části suverenity v trestněprávní sféře a vyslovila souhlas s vedením přípravného stádia řízení o trestných činech proti finančním zájmům EU na unijní úrovni. Nový systém trestněprávní ochrany finančních zájmů EU před trestnými činy je poškozujícími ...     ... více

autor: Miroslav Růžička, Alexander Sotolář, Daniella Sarah Sotolářová, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 26. 4. 2022, cena: 850 Kč   NOVINKA

Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie

téma:
Insolvence

Zákon č. 96/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
Zrušuje se ustanovení, že “vydání cenných papírů na základě schváleného reorganizačního plánu není veřejnou nabídkou cenných papírů”, protože je v rozporu s nařízením o prospektu, který...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 5. 2022

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Oceňování nemovitosti v praxi, 2. vydání

Publikace je praktickou aplikací obecné teorie oceňování nemovitostí.
Příručka předkládá praktické návody na vypracování v praxi nejvíce frekventovaných typů ocenění na tržních principech, jako je oceňování pro zajištění úvěru nemovitou zástavou, oceňování v oblasti pojišťovnictví, oceňování pro tvorbu podnikatelských záměrů, oceňování ve státní správě a samosprávě apod. Zabývá se i řešením ...     ... více

autor: Petr Ort, Olga ortová Šeflová, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 26. 4. 2022, cena: 330 Kč   NOVINKA

Oceňování nemovitosti v praxi, 2. vydání

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Zákon č. 96/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
Posiluje se ochrana spotřebitele tím, že k neplatnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru, který je poskytnut v rozporu s povinností stanovenou v § 86 odst. 1 větě druhé zákona, soud...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 5. 2022

téma:
Penzijní spoření a připojištění

Zákon č. 91/2022 Sb.,

o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
Vydání tohoto zákona bylo nezbytné k zajištění řádné adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 11. 5. 2022

Zákon č. 96/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
Stanoví se nové povinnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, a to: uveřejnit na svých internetových stránkách informace podle čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1 až 4, čl. 5 odst....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 5. 2022

téma:
Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Zákon č. 91/2022 Sb.,

o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
Upravuje se působnost finančního arbitra v oblasti řešení sporů při poskytování a distribuci panevropského osobního penzijního produktu .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 11. 5. 2022

téma:
Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Zákon č. 91/2022 Sb.,

o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
Do ustanovení upravujícího základní rozsah odborných znalostí a dovedností pro distribuci pojištění se v návaznosti na nové povinnosti týkající se distribuce pojištění doplňuje výslovná zmínka o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 11. 5. 2022

Zákon č. 96/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
A) K zákonu č. 277/2009 Sb. Novela zejména: zpřesňuje definice některých pojmů – zajišťovací činnost, pojistný kmen, kmen zajišťovacích smluv,  nově upravuje odměňování,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 5. 2022

téma:
Poplatky, správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 91/2022 Sb.,

o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
Správní poplatek za přijetí žádosti o registraci panevropského osobního penzijního produktu činí 10 000 Kč.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 11. 5. 2022

Zákon č. 96/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
Mění a doplňují se správní poplatky stanovené v položkách 65 a 66 sazebníku správních poplatků týkající se oblasti finančního trhu, a to za úkony vyplývající z nařízení Evropské...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 5. 2022

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Zákon č. 92/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Do výčtu významných dnů se vkládají dva nové dny, a to: 27. květen – Den národního vzdoru, 25. červen – Den odchodu okupačních vojsk. Pozn.: významné dny jsou dny...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2022

téma:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Zákon č. 96/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
Sbírka listin nově také obsahuje výroční finanční zprávu (tato změna souvisí s novelou § 118 zákona o podnikání na kapitálovém trhu).    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 5. 2022

téma:
Spotřební daně, líh, energetické daně

ÚZ č. 1487 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

Nové vydání publikace obsahuje zejména zákon o spotřebních daních po velké novele z dubna 2022. Dále jsou v publikaci texty zákona o lihu, zákonů upravujících daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv a daň z elektřiny, a všechny příslušné vyhlášky ke všem zákonům. Celkem 17 předpisů v aktuálním znění; všechny změny jsou zvýrazněny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 25. 4. 2022, cena: 153 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1487 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

Zákon č. 93/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Mění a stanoví se zejména: vymezení předmětu daně a použití snížené sazby daně v případě piva, do kterého jsou přidávány některé další látky (např. sladidla, aromata), ustanovení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 4. 2022, vybraná ustanovení 1. 7. 2022, 1. 1. 2031

téma:
Účetnictví nevýdělečných organizací

Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně, 2 vydání

Publikace poskytuje komplexní pohled na nestátní neziskové organizace, mezi které patří především spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, politické strany a politická hnutí, veřejné vysoké školy, školské právnické osoby, společenství vlastníků jednotek, profesní komory a další.
Popisuje právní úpravu jednotlivých typů nestátních ...     ... více

autor: Šárka Kryšková, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 26. 4. 2022, cena: 460 Kč   NOVINKA

Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně, 2 vydání

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Zákon č. 96/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
Stanoví se požadavky na ověření výroční finanční zprávy emitenta vyhotovujícího výroční finanční zprávu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím jednotný elektronický...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 5. 2022

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Nepatřičné právo

Téma nespravedlivých zákonů slouží autorovi jako brána k úvahám o skutečné povaze práva a justifikaci práva pozitivního. Kniha seznamuje čtenáře s některými prvky právní filosofie Johna Finnise a s ním související školy nové teorie přirozeného práva a s argumentem neprávem Roberta Alexyho.
Autor ukazuje, že právu lze porozumět jedině v kontextu obecné teorie praktické rozumnosti. Právo je ...     ... více

autor: Jakub Kříž, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 26. 4. 2022, cena: 280 Kč   NOVINKA

Nepatřičné právo

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 25. 4. 2022 do 1. 5. 2022:

Státní zastupitelství č. 2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Trestní právo č. 1/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Mzdová účetní č. 4/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.

Účetní a daně č. 4/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 25. 4. 2022 do 1. 5. 2022:

Částka 47/2022, rozeslaná dne 26. 4. 2022

89.   

ZÁKON ze dne 6. dubna 2022, kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb.

90.*  

ZÁKON ze dne 6. dubna 2022, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

91.   

ZÁKON ze dne 7. dubna 2022 o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)

92.   

ZÁKON ze dne 6. dubna 2022, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

93.   

ZÁKON ze dne 7. dubna 2022, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Částka 48/2022, rozeslaná dne 26. 4. 2022

94.*  

VYHLÁŠKA ze dne 21. dubna 2022, kterou se mění vyhláška č. 327/2011 Sb., o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel

95.*  

VYHLÁŠKA ze dne 21. dubna 2022, kterou se mění vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

Částka 49/2022, rozeslaná dne 29. 4. 2022

96.   

ZÁKON ze dne 7. dubna 2022, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 25. 4. 2022 do 1. 5. 2022:

Číslo 7/2022, rozeslán dne 26. 4. 2022

11.   

Pokyn č. GFŘ-D-57 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz