Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  52
 
 
zpravodajství od 25. 12. 2023 do 31. 12. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Dobrý den, vážení uživatelé Zpravodajství.

Po několika obdobích legislativního půstu v říjnu a listopadu, kdy ve Sbírce zákonů nevycházelo nic anebo téměř nic, se s novými předpisy v posledních třech pracovních dnech starého roku roztrhl pytel. Výsledkem je následujících 120 anotací nových předpisů! Doporučuji procházet toto vydání Zpravodajství po jednotlivých červeně zvýrazněných tématech a tím si trochu hromadu informací zredukovat.

Přeji Vám i nám v Sagitu, aby v nadcházejícím roce bylo legislativních změn tak akorát, a aby ty změny přinášely zlepšení našich životů – profesních i občanských. Také Vám přeji hodně zdraví a co nejvíce důvodů ke spokojenosti.

S úctou
Jiří Motloch, nakladatel

téma:
Bankovnictví, finanční konglomeráty, …

Zákon č. 407/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Novelou se rozšiřuje výčet případů “zákonného prolomení” bankovního tajemství – stanoví se povinnost banky, spořitelního či úvěrního družstva podat na písemné vyžádání Úřadu práce nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2024

Zákon č. 425/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů
Hlavním důvodem provedených změn je povinnost implementace některých pravidel zavedených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2036 do českého právního řádu. Přitom se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 12. 2023

Zákon č. 462/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří
V návaznosti na novou právní úpravu určení výše účelně vynaložených nákladů vzniklých poskytovateli v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení se výslovně stanoví, že...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 4. 2024

Zákon č. 417/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
S ohledem na vznik povinnosti poskytovatelů evidovaných platebních služeb poskytovat správci daně údaje o přeshraničních platbách uskutečněných v rámci jimi poskytnutých platebních služeb...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Nařízení vlády č. 452/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
A) K nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zpřesňují se ustanovení v oblasti minimálních opatření k ochraně zdraví při práci  s celkovou fyzickou a lokální svalovou zátěží, v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Celní předpisy

Nařízení vlády č. 442/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
Zvyšují se prahy pro sběr údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie (neboli údajů Intrastatu), a to s cílem snížení administrativní zátěže malých a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 427/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Do zákona o Celní správě ČR se formálně promítá skutečnost, že dochází ke zrušení Rejstříku trestů, jakožto samostatné organizační složky státu, jehož agenda se převádí na Ministerstvo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Zákon č. 462/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří
A) K zákonu č. 190/2004 Sb. Správa majetku dítěte v souvislosti se státními dluhopisy spadá do běžné správy a není třeba přivolení soudu k tomu, aby rodič mohl dítěti nakoupit a spravovat...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

Vyhláška č. 398/2023 Sb.,

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024
Mění se sazby cestovních náhrad pro rok 2024. Sazby stravného za každý kalendářní den pracovní cesty zaměstnance (s výjimkou níže uvedených zaměstnanců odměňovaných platem) činí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Nařízení vlády č. 396/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Od ledna 2024 se minimální mzda,  resp. základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, zvyšuje ze 103,80 Kč/hod. na 112,50 Kč/hod. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Cizinci, Azyl

Zákon č. 412/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do novelizovaného zákona o pobytu cizinců na území ČR se formálně promítá nové uspořádání organizační struktury správ sociálního zabezpečení, a to nahrazení okresních správ sociálního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 454/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 326/1999 Sb. V souvislosti se zavedením asistovaného dobrovolného návratu, o který mohou požádat cizinci po skončení platnosti oprávnění k pobytu za účelem...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 31. 12. 2023

Nařízení vlády č. 436/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Novela aktualizuje kvóty pro žádosti o zaměstnaneckou kartu pro různé země světa v programech vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, klíčový vědecký personál, kvalifikovaný...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 5. 2024

Nařízení vlády č. 455/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 308/2022 Sb., o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, ve znění nařízení vlády č. 79/2023 Sb.
Novela  rozšiřuje možnost podání žádostí o dlouhodobá pobytová oprávnění na zastupitelských úřadech na Ukrajině o mimořádné pracovní vízum, zaměstnaneckou kartu v rámci vládou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Nařízení vlády č. 437/2023 Sb.,

o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a o změně a zrušení některých souvisejících nařízení vlády
Toto nařízení vlády nahrazuje dosavadní nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z hazardních her

ÚZ č. 1561 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z hazardních her

Od ledna 2024 se zásadně mění všechny zákony obsažené v této publikaci: zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o dani silniční a zákon o dani z hazardních her. Publikace obsahuje také příslušné prováděcí předpisy, rozhodnutí a informace Ministerstva financí. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2024, cena: 87 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1561 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z hazardních her

téma:
Daň z přidané hodnoty

Zákon č. 417/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zakotvuje se povinnost poskytovatelů platebních služeb vést evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích, uchovávat evidované údaje a poskytovat správci...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 469/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Upřesňuje se stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění v případech dodávek elektřiny, plynu, tepla, vody a služeb elektronických komunikací.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Daně z příjmů

Zákon č. 416/2023 Sb.,

o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny
Tento zákon transponuje pravidla směrnice Rady (EU) 2022/2523, která upravuje zajištění globální minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních skupin a velkých vnitrostátních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 12. 2023

Zákon č. 462/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří
Stávající limity odpočtu od daňového základu daně z příjmů fyzických osob ve výši  24 000 Kč na důchodové spoření (připojištění) a 24 000 Kč na životní pojištění se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Publikace obsahuje úplný text daňového řádu, který má od ledna 2024 několik změn. Dále zde najdete zákon o daňovém poradenství, zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, a řadu dalších předpisů včetně příslušných pokynů, sdělení a rozhodnutí MF a GFŘ, které se v posledním roce velmi dynamicky měnily. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2024, cena: 209 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

INFORMACE,

přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů
V této informaci Ministerstvo financí uveřejňuje přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 28. 12. 2023

INFORMACE,

jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2024
Tato informace obsahuje: instrukce pro zaplacení daně finančnímu úřadu, a to bezhotovostně nebo v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu „A“, specifika pro...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 28. 12. 2023

Zákon č. 427/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Do zákona o Finanční správě ČR se formálně promítá skutečnost, že dochází ke zrušení Rejstříku trestů, jakožto samostatné organizační složky státu, jehož agenda se převádí na Ministerstvo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Energetika

Zákon č. 465/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 406/2000 Sb. Rozšiřuje se obsahové vymezení státní energetické koncepce.   B) K zákonu č. 458/2000 Sb. S ohledem na aktuální geopolitickou situaci a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 427/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Do energetického zákona se formálně promítá skutečnost, že dochází ke zrušení Rejstříku trestů, jakožto samostatné organizační složky státu, jehož agenda se převádí na Ministerstvo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

Zákon č. 469/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Úvodem: Přijetí rozsáhlého balíku změn 9 zákonů (nejen v oblasti energetiky ale také daní a poplatků), je vyvoláno nezbytností  zvýšení energetické soběstačnosti a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 4. 2024, 1. 7. 2024, 1. 1. 2025

téma:
Exekuční řád, Veřejné dražby

Vyhláška č. 394/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Novela obsahuje změny technického charakteru: nové formuláře používané v exekučním řízení, specifikace formátu a struktury datových souborů, které budou sloužit ke komunikaci...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 462/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří
Oprávnění k neposkytnutí součinnosti exekutorovi, který nepodal žádost o součinnost předepsaným způsobem, se rozšiřuje i na finanční instituce (pojišťovny, investiční společnosti a investiční...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Hazardní hry, daň z hazardních her

Vyhláška č. 468/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry, ve znění vyhlášky č. 429/2021 Sb.
Mezi hlavní změny patří vynětí živé hry z výčtu druhů a forem provozování hazardních her, u nichž musí být přítomen generátor náhodných čísel, stanovení požadavku na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 466/2023 Sb.,

o podmínkách provozování hazardních her
Tato vyhláška stanoví zejména seznam zakázaných rizikových bonusů, podrobnosti týkající se záznamní a oznamovací povinnosti provozovatele hazardních her, další podmínky...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 467/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat, a vyhláška č. 433/2021 Sb., o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her
A) K vyhlášce č. 10/2019 Sb. Mění se zejména způsob, obsahové náležitostí a lhůty pro přenos dat provozovatele hazardních her orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Insolvence

Zákon č. 430/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Novela (prozatím) zachovává existující režim ztotožňování dlužníků v insolvenčních řízeních věřiteli založený na rodných číslech; zatím se tedy nepřechází na nový systém bezvýznamových...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 462/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří
Do části druhé hlavy IV se doplňuje díl 4 s názvem “Informování České národní banky insolvenčním soudem”, ve kterém se insolvenčnímu soudu ukládají informační povinnosti vůči ČNB. V...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

Zákon č. 412/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do novelizovaného zákona o Státním pozemkovém úřadu se formálně promítá nové uspořádání organizační struktury správ sociálního zabezpečení, a to nahrazení okresních správ sociálního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 438/2023 Sb.,

o náležitostech a formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a obsahu a způsobu provádění zkoušky odborné způsobilosti
Tato vyhláška nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 81/2014 Sb. (název viz níže), která již nevyhovovala situaci vzniklé po přijetí některých nových zákonů, a to: novely zákona o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Kontrola veřejných financí, majetek státu

Zákon č. 412/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do zákona se promítá nové uspořádání organizační struktury správ sociálního zabezpečení, a to nahrazení okresních správ sociálního zabezpečení územními správami sociálního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Sdělení Ministerstva vnitra č. 419/2023 Sb.,

o vyhlášení výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra vyhlašuje základnu pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků pro rok 2024 ve výši 42 249 Kč.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 29. 12. 2023

Zákon č. 418/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mezi hlavní změny patří: umožnění distanční účasti členů zastupitelstva obce, kraje či hlavního města Prahy na jednání zastupitelstva a členů rady obce, kraje či hlavního města Prahy na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 30. 12. 2023

Zákon č. 427/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Do zákona o obecní policii se formálně promítá skutečnost, že dochází ke zrušení Rejstříku trestů, jakožto samostatné organizační složky státu, jehož agenda se převádí na Ministerstvo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Zákon č. 412/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do zákona občanského soudního řádu se formálně promítá nové uspořádání organizační struktury správ sociálního zabezpečení, a to nahrazení okresních správ sociálního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 28. 12. 2023

Zákon č. 414/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změny zákona o zvláštních řízeních soudních navazují na změny v občanském zákoníku týkající se určování otcovství a vypuštění pravomoci soudu rozhodovat o příjmení v souvislosti s...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Občanský zákoník

Zákon č. 414/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novela rozšiřuje práva osob  v oblastech  příjmení manželů,  otcovství –  zjednodušuje se využití existující možnosti zjednodušeným způsobem...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Vyhláška č. 434/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Hlavní úpravy se týkají oceňování některých nemovitých věcí a spočívají v každoroční aktualizaci: základních cen stavebních pozemků u vyjmenovaných obcí, jejich oblastí a některých...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 464/2023 Sb.,

kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
Působnost zrušeného Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře k provádění cenových kontrol v oblasti cen za užití a provozování dráhy přechází na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 448/2023 Sb.,

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2024 platovou základnu pro určení platu soudců ve výši 113 775 Kč.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 29. 12. 2023

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 449/2023 Sb.,

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2024 platovou základnu pro určení platu státních zástupců ve výši 102 397,50 Kč.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 29. 12. 2023

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 450/2023 Sb.,

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2024 platovou základnu pro určení platu představitelů státní moci a některých státních orgánů ve výši 94 775 Kč.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 29. 12. 2023

téma:
Odměňování státních zaměstnanců

Nařízení vlády č. 447/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Nejvýznamnější změnou, která umožní stanovit mimořádné určení platového tarifu, je upuštění od podmínky stanovení některého z vyjmenovaných průřezových oborů služby pro dotčené služební...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 396/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Od ledna 2024 se minimální mzda,  resp. základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, zvyšuje ze 103,80 Kč/hod. na 112,50 Kč/hod. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Nařízení vlády č. 395/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
V katalogu prací ve veřejných službách a správě se mění a doplňují některé činnosti a upravují (zvyšují) platové třídy u některých, zejména zdravotnických činností.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Zákon č. 412/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do zákona o ochraně spotřebitele se formálně promítá nové uspořádání organizační struktury správ sociálního zabezpečení, a to nahrazení okresních správ sociálního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 424/2023 Sb.,

o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb
Nový zákon má zjednodušit životní situace, se kterými se potýkají především osoby zdravotně postižené v pozici spotřebitele. Jedná se o služby, které svým charakterem cílí na široké...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 6. 2025

Zákon č. 462/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří
V novele zákona o spotřebitelském úvěru se  mění pravidla předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení, upřesňují pravidla pro posuzování úvěruschopnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 6. 2025

téma:
Ochrana zdraví

Zákon č. 412/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do zákona o ochraně veřejného zdraví se promítá nové uspořádání organizační struktury správ sociálního zabezpečení, a to nahrazení okresních správ sociálního zabezpečení územními...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 389/2023 Sb.,

o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění
Tato vyhláška stanoví zejména infekční onemocnění a infekce spojené se zdravotní péčí, pro které se zavádí systém epidemiologické bdělosti, základní charakteristiku, klinickou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Penzijní spoření a připojištění

Zákon č. 462/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří
Stanoví se postup pro posouzení a vypořádání nároku na pozůstalostní penzi či na odbytné v případě, že zemře současně účastník spoření i osoba, která je ve smlouvě určená k převzetí (resp. jako...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Zákon č. 462/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří
V zákonu o finančním arbitrovi se rozšiřuje působnost finančního arbitra i na spory mezi spotřebitelem a poskytovatelem dlouhodobého investičního produktu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Poplatky - správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 414/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění a doplňuje se vymezení a výše správních poplatků za vydání stejnopisu či kopie z úředních spisů a evidencí, za změnu jména nebo příjmení, za uzavření manželství nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 469/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění se správní poplatky týkající se stavebního řízení.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Zákon č. 407/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Novela řeší jednání za zaměstnavatele vůči Úřadu práce, ministerstvu práce a sociálních věcí, okresní a České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím pověřené osoby.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 12. 2023, vybraná ustanovení 1. 2. 2024, 1. 6. 2024

Zákon č. 407/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Novelou se zpřesňují zejména pravidla pro náležitosti žádosti o dávku pro cizince s dočasnou ochranou, komunikaci zaměstnavatele s Úřadem práce při zaslání potvrzení o výši příjmů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 12. 2023, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

Vyhláška č. 410/2023 Sb.,

o stanovení elektronické komunikace pro účely humanitární dávky
Část osmá zákona č.  407/2023 Sb . v § 7 specifikuje elektronickou komunikaci zaměstnavatele s Úřadem práce při zaslání potvrzení o výši příjmů žadatele o dávku (mj. také stanoví pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 12. 2023

Zákon č. 408/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 435/2004 Sb. Do definice nelegální práce se vkládá výslovné ustanovení, že pro posouzení toho, zda se jedná o nelegální práci, není podstatná délka výkonu této práce. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

Zákon č. 412/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 435/2004 Sb. Do zákona o zaměstnanosti se formálně promítá nové uspořádání organizační struktury správ sociálního zabezpečení, a to nahrazení okresních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 397/2023 Sb.,

o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024
Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku [§ 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce] činí 4,50 Kč. Poznámka: Zaměstnavatel se zaměstnancem si mohou předem písemně...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 400/2023 Sb.,

o vyhlášení výše jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely § 203a zákoníku práce
Novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 321/2023 Sb. (anotace zde ) byly nově upraveny podmínky pracovního volna souvisejícího s akcemi pro děti a mládež, přičemž bylo stanoveno, že...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 27. 12. 2024

Zákon č. 418/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novela rozšiřuje okruh osob, které nemohou být zařazeny do evidence uchazečů o zaměstnání, o osoby, které již po volbách nejsou členy zastupitelstva, ale v přechodném období ode dne voleb...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Pravidla silničního provozu, autoškoly

Vyhláška č. 444/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 379/2020 Sb.
Nově se stanoví obsah a způsob provádění školení začínajících řidičů a nejvyšší počet jeho účastníků, vzor potvrzení o absolvování školení začínajících řidičů a způsob vedení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Protikorupční předpisy

Zákon č. 412/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do zákona se promítá nové uspořádání organizační struktury správ sociálního zabezpečení, a to nahrazení okresních správ sociálního zabezpečení územními správami sociálního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Vyhláška č. 423/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Mění se způsob výpočtu maximální výše úplaty za předškolní vzdělávání a za účast ve školních klubech v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 9. 2024

Vyhláška č. 439/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
Ruší se dosavadní úprava přijímacího řízení na střední školy zřizované Ministerstvem obrany s tím, že pro přijímací řízení se použije ustanovení vyhlášky Ministerstva školství, mládeže...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 421/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Mění se úprava přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. S rozvojem informačních technologií se přistupuje k digitalizaci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, a to jak do oborů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 422/2023 Sb.,

o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Stanoví se lhůty, náležitosti a postupy související s přijímacím řízením na střední školy a konzervatoř, zejména pokud jde o vyhlášení přijímacího řízení ředitelem školy, podání...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 454/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se, že lhůta pro informování zřizovatele ředitelem školy o nepřihlášení dítěte nebo žáka s dočasnou ochranou, na kterého se vztahuje povinné předškolní vzdělávání nebo povinná školní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Zákon č. 407/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Doba, po kterou lze v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovat pobytové služby dětem do dovršení 3 let věku, se prodlužuje z 31. 12. 2023 na 31. 12. 2024.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 12. 2023

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Zákon č. 418/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění se výčet druhů organizací, které může zakládat nebo zřizovat svazek obcí.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Nařízení vlády č. 451/2023 Sb.,

kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti se zrušením technických průkazů vozidel
Provedená změna spočívá v tom, že se ve stanovených případech bude namísto technického průkazu vozidla předkládat osvědčení o registraci vozidla, které bude nově jediným dokladem k vozidlu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 465/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním dálnice, silnice a místní komunikace se ve stanovených případech nevyžaduje, jde-li o stavbu nebo zařízení přípojek technické infrastruktury...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 464/2023 Sb.,

kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
Působnost zrušeného Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře vymezená v novelizovaných zákonech přechází na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Zákon č. 427/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Do obou zákonů se formálně promítá skutečnost, že dochází ke zrušení Rejstříku trestů, jakožto samostatné organizační složky státu, jehož agenda se převádí na Ministerstvo spravedlnosti.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Sociální pojištění

Zákon č. 412/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Hlavní změnou, která se promítá do novelizovaných zákonů, je nové uspořádání organizační struktury správ sociálního zabezpečení při zachování současných parametrů dostupnosti tak, aby...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 399/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Mění se postup při zjišťování ročního vyměřovacího základu pojištěnce ve vztahu k vyloučeným dobám při souběhu více výdělečných činností v rámci kalendářního roku.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 414/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Provedená změna souvisí se zavedením matričního informačního systému a umožňuje plnění oznamovací povinnosti matričních úřadů vůči České správě sociálního zabezpečení formou automatického...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2027

téma:
Sociální zabezpečení

Vyhláška č. 411/2023 Sb.,

o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory
Stanoví se specifikace komunikace mezi orgánem státní sociální podpory a  zaměstnavatelem nebo dodavatelem plynu a elektřiny, a formát, obsah a struktura datové...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 12. 2023, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

Zákon č. 407/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Novelou se zpřesňují zejména pravidla pro náležitosti žádosti o dávku pro cizince s dočasnou ochranou, komunikaci zaměstnavatele s Úřadem práce při zaslání potvrzení o výši příjmů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 12. 2023, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

Vyhláška č. 410/2023 Sb.,

o stanovení elektronické komunikace pro účely humanitární dávky
Část osmá zákona č.  407/2023 Sb . v § 7 specifikuje elektronickou komunikaci zaměstnavatele s Úřadem práce při zaslání potvrzení o výši příjmů žadatele o dávku (mj. také stanoví pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 12. 2023

Zákon č. 412/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novelou zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přešly některé kompetence dosavadních správ sociální zabezpečení na nově zřízený Institut posuzování zdravotního stavu; proto...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 412/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do novelizovaných zákonů se promítá nové uspořádání organizační struktury správ sociálního zabezpečení, a to nahrazení okresních správ sociálního zabezpečení územními správami...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 454/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozšiřuje se výčet případů, kdy se pro účely poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi nezkoumá podmínka bydliště osoby na území České republiky, a to je-li tato osoba ohrožena ztrátou bydlení nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Spotřební daně, líh, energetické daně

Zákon č. 469/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozšiřuje se osvobození od daně z elektřiny, a to v případech výroby elektřiny, na kterou se nevyžaduje licence na výrobu elektřiny, je-li vyrobená elektřina sdílena výrobcem elektřiny...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Zákon č. 427/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Do zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich se formálně promítá skutečnost, že dochází ke zrušení Rejstříku trestů, jakožto samostatné organizační složky státu, jehož agenda se převádí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Státní služba

Zákon č. 412/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do zákona o státní službě se formálně promítá  nové uspořádání organizační struktury správ sociálního zabezpečení, a to nahrazení okresních správ sociálního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 464/2023 Sb.,

kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
Novela je formální reakcí na zrušení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře; v důsledku toho zanikají funkce jeho předsedy a místopředsedy a jejich vztah k režimu zákona o státní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Nařízení vlády č. 463/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
Za účelem efektivního a racionálního fungování státní správy se zvyšují počty míst v jednotlivých organizačních útvarech, a to navýšením stanoveného standardního minimálního počtu míst v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2024

Zákon č. 427/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Do zákona o státní službě se formálně promítá skutečnost, že dochází ke zrušení Rejstříku trestů, jakožto samostatné organizační složky státu, jehož agenda se převádí na Ministerstvo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Zákon č. 465/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 416/2009 Sb. Název zákona se mění na Zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury; působnost zákona se nově vztahuje na výstavbu těžební infrastruktury pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 31. 12. 2023, 1. 7. 2024, 1. 1. 2027

téma:
Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

ÚZ č. 1562 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Od ledna 2024 nabývá účinnosti zásadní novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí); další změny tohoto zákona nastávají od března a července 2024. V souvislosti s tím se mění také některé vyhlášky. Všechny tyto změny jsou tučně zapracovány do textu. V publikaci je dále aktuální znění zákona o pohonných hmotách.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2024, cena: 273 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1562 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

téma:
Trestní předpisy

Zákon č. 427/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zaniká Rejstřík trestů coby samostatná organizační složka státu; jeho agenda – tj. správa rejstříku trestů a evidence přestupků – přechází na Ministerstvo spravedlnosti.  ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

téma:
Účetnictví nevýdělečných organizací

Vyhláška č. 443/2023 Sb.,

kterou se mění některé vyhlášky provádějící zákon o účetnictví v souvislosti s vedením účetnictví v jiné než české měně, dorovnávací daní a vymezením čistého obratu
Upravují se zejména podrobnosti v souvislosti se zavedením možnosti vést účetnictví i v jiné než české měně.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Vyhláška č. 443/2023 Sb.,

kterou se mění některé vyhlášky provádějící zákon o účetnictví v souvislosti s vedením účetnictví v jiné než české měně, dorovnávací daní a vymezením čistého obratu
Hlavní změny: upravují se podrobnosti v souvislosti se zavedením možnosti vést účetnictví i v jiné než české měně, aktualizuje se výpočet ročního úhrnu čistého obratu,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Ukrajina

Zákon č. 407/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Novelou se zpřesňují zejména pravidla pro náležitosti žádosti o dávku pro cizince s dočasnou ochranou, komunikaci zaměstnavatele s Úřadem práce při zaslání potvrzení o výši příjmů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 12. 2023, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

Vyhláška č. 410/2023 Sb.,

o stanovení elektronické komunikace pro účely humanitární dávky
Část osmá zákona č.  407/2023 Sb . v § 7 specifikuje elektronickou komunikaci zaměstnavatele s Úřadem práce při zaslání potvrzení o výši příjmů žadatele o dávku (mj. také stanoví pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 12. 2023

Zákon č. 412/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novelou zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přešly některé kompetence dosavadních správ sociální zabezpečení na nově zřízený Institut posuzování zdravotního stavu; proto...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Nařízení vlády č. 455/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 308/2022 Sb., o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, ve znění nařízení vlády č. 79/2023 Sb.
Novela  rozšiřuje možnost podání žádostí o dlouhodobá pobytová oprávnění na zastupitelských úřadech na Ukrajině o mimořádné pracovní vízum, zaměstnaneckou kartu v rámci vládou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Nařízení vlády č. 446/2023 Sb.,

o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše
Nové nařízení vlády je reakcí na stále trvající potřebu hmotného zajištění osob s dočasnou ochranou, na změnu zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 454/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se, že lhůta pro informování zřizovatele ředitelem školy o nepřihlášení dítěte nebo žáka s dočasnou ochranou, na kterého se vztahuje povinné předškolní vzdělávání nebo povinná školní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Zákon č. 464/2023 Sb.,

kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
Zrušení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře se promítá do seznamu ústředních orgánů státní správy v kompetenčním zákoně, ze kterého se tento úřad vypouští.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Zákon č. 412/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do zákona o zadávání veřejných zakázek se formálně promítá nové uspořádání organizační struktury správ sociálního zabezpečení, a to nahrazení okresních správ sociálního zabezpečení územními...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Nařízení vlády č. 435/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
V souvislosti s cenovým a kurzovým vývojem se snižují finanční limity pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a na služby, snižuje částka pro účely možnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 426/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
Zákon připouští, aby investiční pobídka, kterou nelze poskytnout na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie pro poskytování regionální investiční podpory a podpory zaměstnanosti a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 13. 1. 2024

Zákon č. 464/2023 Sb.,

kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
Do zákona se vkládají konkurenční doložky spočívající v časově omezených zákazech výkonu některých činností předsedou a místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže poté, co...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 13. 1. 2024

téma:
Vnitřní správa

Zákon č. 412/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do zákona o evidenci obyvatel se formálně promítá nové uspořádání organizační struktury správ sociálního zabezpečení, a to nahrazení okresních správ sociálního zabezpečení územními správami...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 414/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 301/2000 Sb. V novele zákona o matrikách se nově upravují, resp. doplňují, ustanovení týkající se zejména: zavedení matričního informačního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 1. 2025, 1. 1. 2027

Zákon č. 430/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Do zákona se doplňuje zápis rodného čísla do občanského průkazu jakožto jednoho z obligatorních údajů zapisovaných o držiteli občanského průkazu. Naopak ze zákona o občanských...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 431/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, ve znění vyhlášky č. 175/2023 Sb.
Změny reagují na novelu zákona o občanských průkazech (anotace zde ) a stanovují údaj o rodném čísle jako obligatorní údaj o držiteli občanského průkazu uvedený ve strojově čitelné podobě v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 415/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
A) K vyhlášce č. 207/2001 Sb. Změny navazují na novelu zákona o matrikách provedenou zákonem č. 414/2023 Sb. (anotace zde ), především změny související se zrušením 14 registrujících...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Zákoník práce

Zákon č. 413/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 262/2006 Sb. Zrušuje se § 93a zavedený zákonem č. 281/2023 Sb., který u zaměstnanců ve zdravotnictví umožňoval nepřiměřený rozsah práce přesčas . Dále se u zaměstnanců ve...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 12. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2024, 1. 7. 2024

Zákon č. 412/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do novelizovaného zákoníku práce se formálně promítá nové uspořádání organizační struktury správ sociálního zabezpečení, a to nahrazení okresních správ sociálního zabezpečení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 397/2023 Sb.,

o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024
Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku [§ 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce] činí 4,50 Kč. Poznámka: Zaměstnavatel se zaměstnancem si mohou předem písemně...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 408/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novelou se zavádí ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví – dodavatel bude odpovědný za mzdy, platy a odměny zaměstnanců subdodavatele v rozsahu, v němž se podíleli na smluvním...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Zdravotní pojištění

Vyhláška č. 392/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, ve znění vyhlášky č. 211/2022 Sb.
Doplňují se dvě lázeňská místa v několika indikačních skupinách, a to konkrétně Mariánské Lázně a Dubí....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 456/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Rozšiřuje se výčet případů, kdy je příslušná zdravotní pojišťovna povinna na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví uhradit humanitární léčivý přípravek. Státní ústav pro kontrolu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Zákon č. 412/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do novelizovaných zákonů se formálně promítá nové uspořádání organizační struktury správ sociálního zabezpečení, a to nahrazení okresních správ sociálního zabezpečení územními...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 409/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví
A) K zákonu č. 374/2011 Sb. Upřesňuje se, že ze státního rozpočtu je financován nejen provoz letadel zdravotnické záchranné služby, ale též náklady na zajištění provozu a užívání jednotného...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 393/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
Doplňují se zejména požadavky na personální zabezpečení ambulantní péče kladené v oblasti hygieny a epidemiologie, a to pokud jde o všeobecnou sestru nebo praktickou sestru v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Nařízení vlády č. 451/2023 Sb.,

kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti se zrušením technických průkazů vozidel
Provedená změna spočívá v tom, že se k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese bude namísto technického průkazu vozidla...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 440/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění vyhlášky č. 296/2018 Sb.
Je provedena aktualizace vybraných hodnotových parametrů lesního porostu na základě aktuálních ekonomických údajů lesnického hospodaření, a to z důvodu zajištění odpovídající výše náhrad za...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 465/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
K trvalému omezení využívání pozemků určených pro plnění funkcí lesa dochází též dnem vzniku ochranného pásma zařízení elektrizační soustavy a plynárenského zařízení.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Životní prostředí

Nařízení vlády č. 451/2023 Sb.,

kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti se zrušením technických průkazů vozidel
Provedená změna spočívá v tom, že se ve stanovených případech bude namísto technického průkazu vozidla předkládat osvědčení o registraci vozidla, které bude nově jediným dokladem k vozidlu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 428/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
Stanoví se podmínky pro hrazení škod způsobených kormoránem velkým v období let 2024 až 2026.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 465/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonům č. 100/2001 Sb. a č. 149/2023 Sb. Mění se podmínky posuzování a vydávání závazného stanoviska ke stavbě a provozování větrných elektráren s výškou stožáru od 50 m. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 25. 12. 2023 do 31. 12. 2023:

Částka 183/2023, rozeslaná dne 27. 12. 2023

389.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2023 o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění

Částka 184/2023, rozeslaná dne 27. 12. 2023

390.*  

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2023 o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Jezero a vymezení konkrétních ochranných opatření

391.*  

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2023 o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Grünwaldské louky a vymezení konkrétních ochranných opatření

392.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, ve znění vyhlášky č. 211/2022 Sb.

393.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

Částka 185/2023, rozeslaná dne 27. 12. 2023

394.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2023, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 186/2023, rozeslaná dne 27. 12. 2023

395.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. prosince 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

396.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. prosince 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

397.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2023 o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024

398.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2023 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024

399.   

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

400.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. prosince 2023 o vyhlášení výše jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely § 203a zákoníku práce

Částka 187/2023, rozeslaná dne 27. 12. 2023

401.   

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 15. prosince 2023 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

402.   

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 15. prosince 2023 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

403.   

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2023 o zavedení Klasifikace podnikových funkcí (CZ-CBF)

404.   

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2023 o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)

405.   

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 19. prosince 2023 o aktualizaci číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN)

406.   

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 19. prosince 2023 o aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)

Částka 188/2023, rozeslaná dne 27. 12. 2023

407.   

ZÁKON ze dne 29. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

408.   

ZÁKON ze dne 29. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

409.   

ZÁKON ze dne 29. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví

410.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2023 o stanovení elektronické komunikace pro účely humanitární dávky

411.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2023 o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory

Částka 189/2023, rozeslaná dne 27. 12. 2023

412.   

ZÁKON ze dne 14. prosince 2023, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

413.   

ZÁKON ze dne 14. prosince 2023, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 190/2023, rozeslaná dne 29. 12. 2023

414.   

ZÁKON ze dne 11. prosince 2023, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

415.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 191/2023, rozeslaná dne 29. 12. 2023

416.   

ZÁKON ze dne 30. listopadu 2023 o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny

417.   

ZÁKON ze dne 30. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 192/2023, rozeslaná dne 29. 12. 2023

418.   

ZÁKON ze dne 30. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

419.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 7. prosince 2023 o vyhlášení výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

420.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. prosince 2023 o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2024

Částka 193/2023, rozeslaná dne 29. 12. 2023

421.   

ZÁKON ze dne 29. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

422.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2023 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

423.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 194/2023, rozeslaná dne 29. 12. 2023

424.   

ZÁKON ze dne 29. listopadu 2023 o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb

425.   

ZÁKON ze dne 30. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů

426.   

ZÁKON ze dne 29. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů

427.   

ZÁKON ze dne 30. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 195/2023, rozeslaná dne 29. 12. 2023

428.   

ZÁKON ze dne 14. prosince 2023, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

429.*  

ZÁKON ze dne 14. prosince 2023, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů

430.   

ZÁKON ze dne 14. prosince 2023, kterým se mění zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

431.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, ve znění vyhlášky č. 175/2023 Sb.

432.*  

Nález Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2023 sp. zn. Pl. ÚS 23/22 ve věci návrhu na zrušení řádku č. 509 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 29. září 2021 č. 6/2021, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, a řádku č. 509 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 30. září 2022 č. 11/2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

Částka 196/2023, rozeslaná dne 29. 12. 2023

433.*  

ZÁKON ze dne 29. listopadu 2023 o státním rozpočtu České republiky na rok 2024

Částka 197/2023, rozeslaná dne 29. 12. 2023

434.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Částka 198/2023, rozeslaná dne 29. 12. 2023

435.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. prosince 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

436.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. prosince 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů

437.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. prosince 2023 o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a o změně a zrušení některých souvisejících nařízení vlády

438.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2023 o náležitostech a formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a obsahu a způsobu provádění zkoušky odborné způsobilosti

439.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

440.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění vyhlášky č. 296/2018 Sb.

441.*  

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 115/2013 Sb., o stanovení specializované způsobilosti lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci (vyhláška o specializované způsobilosti lékařů zjišťujících a potvrzujících smrt pro účely transplantací)

Částka 199/2023, rozeslaná dne 29. 12. 2023

442.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. prosince 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

443.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2023, kterou se mění některé vyhlášky provádějící zákon o účetnictví v souvislosti s vedením účetnictví v jiné než české měně, dorovnávací daní a vymezením čistého obratu

444.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 379/2020 Sb.

Částka 200/2023, rozeslaná dne 29. 12. 2023

445.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. prosince 2023 o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině

446.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2023 o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše

447.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. prosince 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

448.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 14. prosince 2023 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

449.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 14. prosince 2023 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů

450.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 14. prosince 2023 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 201/2023, rozeslaná dne 29. 12. 2023

451.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. prosince 2023, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti se zrušením technických průkazů vozidel

452.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. prosince 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

453.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 20. prosince 2023 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka 202/2023, rozeslaná dne 29. 12. 2023

454.   

ZÁKON ze dne 20. prosince 2023, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

455.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. prosince 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 308/2022 Sb., o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, ve znění nařízení vlády č. 79/2023 Sb.

Částka 203/2023, rozeslaná dne 29. 12. 2023

456.   

ZÁKON ze dne 20. prosince 2023, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

457.*  

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2023, kterou se stanoví seznam humánních léčivých přípravků, na které se nevztahuje povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit jejich dodání po oznámeném datu přerušení nebo ukončení dodávek

458.*  

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

459.*  

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů

460.*  

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

461.*  

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění pozdějších předpisů

Částka 204/2023, rozeslaná dne 29. 12. 2023

462.   

ZÁKON ze dne 22. prosince 2023, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří

463.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. listopadu 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

Částka 205/2023, rozeslaná dne 29. 12. 2023

464.   

ZÁKON ze dne 29. listopadu 2023, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

465.   

ZÁKON ze dne 29. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 206/2023, rozeslaná dne 29. 12. 2023

466.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2023 o podmínkách provozování hazardních her

467.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat, a vyhláška č. 433/2021 Sb., o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her

468.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry, ve znění vyhlášky č. 429/2021 Sb.

Částka 207/2023, rozeslaná dne 31. 12. 2023

469.   

ZÁKON ze dne 20. prosince 2023, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 25. 12. 2023 do 31. 12. 2023:

Číslo 19/2023, rozeslán dne 28. 12. 2023

25.   

Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů

26.   

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz