Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  39
 
 
zpravodajství od 20. 9. 2021 do 26. 9. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Nařízení vlády č. 342/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Novelizací dochází ke zpřísnění a terminologickému zpřesnění stávající právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců vnitrostátní drážní dopravy .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

ÚZ č. 1447 - Regionální školství a pedagogičtí pracovníci

Publikace obsahuje aktuální znění 47 školských předpisů, které jsou rozděleny do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče. Všechny změny jsou vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 20. 9. 2021, cena: 273 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1447 - Regionální školství a pedagogičtí pracovníci

téma:
Sociální pojištění

 

Ošetřovné po zahájení nového školního roku

S návratem dětí do škol s počátkem školního roku vyvstaly otázky, jak to bude s nárokem na ošetřovné v případě výskytu onemocnění COVID-19 ve škole, nařízení karantény dítěti či uzavření školského zařízení. Ošetřovné při ošetřování nemocného dítěte anebo při péči o dítě mladší 10 let z důvodu nařízené karantény či uzavření školského zařízení bude ...     ... více

Česká správa sociálního zabezpečení

téma:
Sociální zabezpečení

 

Nález Ústavního soudu č. 344/2021 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 40/17 ve věci návrhu na zrušení § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Ústavní soud zrušil ty části zákona o pomoci v hmotné nouzi, která umožňovala obcím vyhlásit oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, ve kterých jejich...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 9. 2021

téma:
Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

 

Vyhláška č. 341/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Počínaje účetním obdobím započatým 1. 1. 2022 se snižuje rozsah povinných náležitostí uváděných některými vybranými účetními jednotkami v pomocném analytickém přehledu, který...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 340/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
Účelem právní úpravy je dosažení věrnějšího zobrazení finanční situace účetních jednotek konsolidačního celku Česká republika prostřednictvím jednorázového odpisu záporného konsolidačního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Zahraniční obchod

 

Vyhláška č. 346/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
V reakci na změnu evropské legislativy dochází k upřesnění a doplnění stávajících položek seznamu vojenského materiálu, jež podléhají kontrolnímu režimu, k doplnění...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 7. 10. 2021

téma:
Životní prostředí

 

Vyhláška č. 345/2021 Sb.,

o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
Tato vyhláška stanoví podrobnosti týkající se sběru, zpracování a evidence vozidel s ukončenou životností a podmínky pro opětovné použití těchto vozidel, je náhradou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2021

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 20. 9. 2021 do 26. 9. 2021:

Částka 149/2021, rozeslaná dne 21. 9. 2021

340.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. září 2021, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů

Částka 150/2021, rozeslaná dne 21. 9. 2021

342.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. srpna 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů

343.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 20. září 2021 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 18. září 2021

Částka 341/2021, rozeslaná dne 21. 9. 2021

341.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. září 2021, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Částka 151/2021, rozeslaná dne 24. 9. 2021

344.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 24. srpna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 40/17 ve věci návrhu na zrušení § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Částka 152/2021, rozeslaná dne 24. 9. 2021

345.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. září 2021 o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

Částka 153/2021, rozeslaná dne 24. 9. 2021

346.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. září 2021, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 20. 9. 2021 do 26. 9. 2021:

Částka 22/2021, rozeslaná dne 21. 9. 2021

33.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením

Částka 23/2021, rozeslaná dne 21. 9. 2021

34.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném

35.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz