Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  39
 
 
zpravodajství od 21. 9. 2020 do 27. 9. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cenové předpisy

 

Sdělení Ministerstva financí č. 376/2020 Sb.,

o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Viz anotaci výměru MF č. 06/2020, který byl 8. 9. 2020 publikován v částce 14/2020 Cenového věstníku – zde .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 22. 9. 2020

TÉMA

Daň silniční, daň z nemovitých věcí a jejich nabytí

 

Zákon č. 386/2020 Sb.,

kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
Daň z nabytí nemovitých věcí se ruší bez náhrady. Přechodná ustanovení pak stanoví rozhodný den  31. 3. 2020, od něhož již ke zrušení daně fakticky došlo, pokud v tento den...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 26. 9. 2020

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

DPH 2020 - zákon s přehledy

V 17. vydání praktické, osvědčené publikace autor na 155 přehledných schématech názorně "zobrazuje" zákon o DPH. Úplné znění platné k 1. 9. 2020 je tak ojedinělým způsobem doplněno o přehledy paragrafů zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka.
Názorné přehledy obsahují např.: poukazy, kontrolní hlášení, dodání vybraných nemovitých věcí, kompletní přehledy druhů a úprav odpočtů, ...     ... více

autor: Jiří Dušek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 24. 9. 2020, cena: 289 Kč   NOVINKA

DPH 2020 - zákon s přehledy

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-89,

ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Srbsko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 22. 9. 2020

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-89,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Lotyšsko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 22. 9. 2020

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-90,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Rakousko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 25. 9. 2020

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-90,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Polsko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 25. 9. 2020

Zákon č. 386/2020 Sb.,

kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
V souvislosti se zrušením daně z nemovitých věcí jsou provedeny následující změny: prodlužuje se lhůta pro tzv. časový test (možnosti uplatnění osvobození od daně) u příjmů ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

Daňový systém ČR 2020

Publikace Daňový systém ČR 2020 vychází již popatnácté, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Letos je tomu již čtyřiadvacet let, co vyšlo první vydání. Po dvouleté odmlce se tedy kniha opět dostává na trh, a to v aktualizované verzi, reagující na stav našeho daňového systému na začátku roku 2020.
Během uplynulých dvou let daňový systém doznal několika změn. Ty zásadní jsou ...     ... více

autor: Alena Vančurová, Lenka Láchová, Hana Zídková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 24. 9. 2020, cena: 455 Kč   NOVINKA

Daňový systém ČR 2020

Zákon č. 386/2020 Sb.,

kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
A) K zákonu č. 456/2011 Sb. V návaznosti na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se stalo zbytečným ustanovení, že Specializovaný finanční úřad nevykonává správu této daně,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 26. 9. 2020

TÉMA

Energetika

 

Nařízení vlády č. 383/2020 Sb.,

o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021
Nařízením vlády se pro rok 2021 stanoví prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na  úhradu složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

 

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Kniha je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Kromě související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o vnitřním kontrolním systému v příspěvkových organizacích. Velká pozornost je věnována schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů a v této souvislosti úloze schvalovatelů – ...     ... více

autor: Petr Sikora, vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 24. 9. 2020, cena: 285 Kč   NOVINKA

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích
TÉMA

Pravidla silničního provozu, autoškoly

 

ÚZ č. 1390 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 10. 2020 významně novelizovaný; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a několik vyhlášek. Druhá kapitola obsahuje předpisy, kterými se stanoví pravidla a postupy pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel – k 1. 10. 2020 se mění zákon i příslušná vyhláška. U všech předpisů jsou změněné části textů zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 21. 9. 2020, cena: 189 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1390 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Vyhláška č. 379/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
V rámci zdokonalování odborné profesní způsobilosti řidičů se posiluje náplň výuky týkající se zejména moderních vozidlových asistenčních a bezpečnostních systémů, plynulosti dopravního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020

Nařízení vlády č. 384/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.
Rozšiřuje se okruh subjektů, které mohou svá vozidla vybavit pro plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností „modrým majákem“, a to o hlavního hygienika České republiky.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 26. 9. 2020

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

Vyhláška č. 374/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, kterou se upravují vztahy mezi dopravci a cestujícími, dosud po celých 20 let nebyla novelizována....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020

TÉMA

Sociální pojištění

 

Od září mají OSVČ opět povinnost hradit zálohy na pojistné na důchodové pojištění

V souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii COVID-19 nemusely osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) platit od března do srpna 2020 zálohy na důchodové pojištění. Zálohy na pojistné za měsíc září 2020 jsou splatné od 1. do 30. září 2020. Všechny OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší výdělečnou činnost nemusely od března do srpna 2020 platit ...     ... více

Česká správa sociálního zabezpečení

Nařízení vlády č. 381/2020 Sb.,

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 činí 34 766 Kč a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 pak 1,0194. Výše redukčních hranic...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Nařízení vlády č. 382/2020 Sb.,

o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021
Příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, a ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Zákoník práce

 

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

Novelou zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů provedenou zákonem č. 285/2020 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2021 mimo jiné ke koncepční změně dovolené.
Změny v čerpání dovolené
Právo na dovolenou a určení její délky v příslušném kalendářním roce bude napříště odvozeno od týdenní pracovní doby zaměstnance, to znamená, že dovolená bude vyjádřena v hodinách. Ke změnám ...     ... více

autor: JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 24. 9. 2020, cena: 329 Kč   NOVINKA

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021
TÉMA

Zdravotní služby

 

Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu

Tato monografie představuje v této šíři doposud nikdy nepublikovaný popis vývoje a aktuálního stavu elektronizace zdravotnictví a elektronické preskripce v ČR i v EU.
Podrobněji k obsahu publikace
Použitá data byla získána analýzou odborných pramenů a dalších zdrojů, včetně původních zdrojů v národních jazycích. Analýza je doplněna dotazníkovým šetřením mezi odborníky na elektronickou ...     ... více

autor: MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 24. 9. 2020, cena: 299 Kč   NOVINKA

Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 21. 9. 2020 do 27. 9. 2020:

Částka 152/2020, rozeslaná dne 22. 9. 2020

374.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. září 2020, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

375.*  

VYHLÁŠKA ze dne 10. září 2020 o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč

376.   

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. září 2020 o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

377.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 17. září 2020 o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

378.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 21. září 2020 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. září 2020

Částka 153/2020, rozeslaná dne 22. 9. 2020

379.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. září 2020, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

Částka 154/2020, rozeslaná dne 25. 9. 2020

380.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů

381.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2020 o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021

382.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2020 o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021

383.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2020 o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021

384.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.

385.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 23. září 2020 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Částka 155/2020, rozeslaná dne 25. 9. 2020

386.   

ZÁKON ze dne 15. září 2020, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 21. 9. 2020 do 27. 9. 2020:

Číslo 17/2020, rozeslán dne 22. 9. 2020

24.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

25.   

Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

Číslo 18/2020, rozeslán dne 25. 9. 2020

26.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

27.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám2 (dále jen „Úmluva“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz