Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  26
 
 
zpravodajství od 21. 6. 2021 do 27. 6. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce)

V souvislosti se změnami směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, které jsou obsaženy v novelách upravujících problematiku e-commerce [směrnice Rady (EU) 2017/2455, směrnice Rady (EU) 2019/1995 a rozhodnutí Rady (EU) 2020/1109], mělo od 1. července 2021 dojít ...     ... více

Generální finanční ředitelství

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

Pokyn GFŘ D-50 čj. 39005/21/7700-10123-711442,

kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví formát a struktura datové zprávy, kterou se činí povinná elektronická podání podle daňového řádu vůči orgánům Finanční správy ČR.    celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Trestní předpisy

 

ÚZ č. 1437 - Trestní předpisy

Od července 2021 dochází k dalším změnám trestního zákoníku a trestního řádu; změny nastávají také u zákona o obětech trestných činů, zákonů o výkonu vazby a výkonu trestu, a tří vyhlášek. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 21. 6. 2021, cena: 219 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1437 - Trestní předpisy
TÉMA

Zdravotnická povolání

 

Vyhláška č. 236/2021 Sb.,

o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického
Stanoví se činnosti, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu, získá-li certifikát o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Životní prostředí

 

Vyhláška č. 240/2021 Sb.,

o ochraně zemědělské půdy před erozí
Tato vyhláška stanoví půdy nevhodné pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu z hlediska jejich fyzikálních nebo biologických vlastností a jejich erozního ohrožení, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 21. 6. 2021 do 27. 6. 2021:

Částka 99/2021, rozeslaná dne 23. 6. 2021

236.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. června 2021 o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického

237.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. června 2021 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

238.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. června 2021 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

239.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 21. června 2021 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. června 2021

Částka 100/2021, rozeslaná dne 23. 6. 2021

240.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2021 o ochraně zemědělské půdy před erozí

Částka 101/2021, rozeslaná dne 23. 6. 2021

241.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 97/20 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 21. 6. 2021 do 27. 6. 2021:

Číslo 24/2021, rozeslán dne 21. 6. 2021

32.   

POKYN GFŘ-D-50 kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz