Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  48
 
 
zpravodajství od 21. 11. 2022 do 27. 11. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

Daňový systém ČR 2022

Přehledně zpracovaná publikace obsahuje celou řadu schémat, tabulek, grafů a ilustrativních příkladů pro snadnější pochopení stále komplikovanějšího daňového systému České republiky. Velký důraz je kladen na zobecnění a srozumitelnost textu, autorky se snaží konstrukci daní podávat v souvislostech a s důrazem na logiku věci. Publikace umožní čtenáři i určitý nadhled a orientaci v působení daní a ...     ... více

autor: Alena Vančurová, Hana Zídková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 11. 2022, cena: 505 Kč   NOVINKA

Daňový systém ČR 2022

téma:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

Vyhláška č. 346/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Novelou se zejména podrobněji upravují postupy při zápisu poznámek a upozornění v souladu se současnými poznatky soudní judikatury, stanovují další listiny pro zápis...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

téma:
Občanský zákoník

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu.
V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude nejčastější příčinou nehod technická závada. Zatímco v částečně autonomních vozidlech bude ještě přítomen řidič, plně ...     ... více

autor: Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 23. 11. 2022, cena: 380 Kč   NOVINKA

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

téma:
Obchodní korporace

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i odborníkům, kteří se o danou problematikou zajímají, nebo studentům vysokých škol.
Kniha čtenáře ...     ... více

autor: Jan Ondřej a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 11. 2022, cena: 710 Kč   NOVINKA

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

téma:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Zákon o vyvlastnění - Komentář, 2. vydání

Zákon o vyvlastnění se od prvního vydání tohoto komentáře změnil na první pohled málo. Daleko podstatnější byly změny souvisejících předpisů, zejména zákona o urychlení výstavby (liniového zákona), zákona o oceňování majetku a také přijetí nového stavebního zákona, jehož současné znění a hlavní principy autoři ve výkladu zohlednili.
Nejzásadnější vývoj ale prodělala judikatura k zákonu o ...     ... více

autor: Jakub Hanák, Dominik Žídek, Robert Černocký, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 11. 2022, cena: 545 Kč   NOVINKA

Zákon o vyvlastnění - Komentář, 2. vydání

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

Již 8. vydání praktické publikace Školské zákony obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální komentovaná znění všech důležitých právních předpisů souvisejících s řízením škol a školských zařízení.
Důležité legislativní novinky ve školství
Uvedené předpisy jsou komentovány v souladu s vývojem právních názorů, ustálené judikatury a s ohledem na ...     ... více

autor: JUDr. PhDr. Jiří Valenta, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 11. 2022, cena: 819 Kč   NOVINKA

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Lesní zákon, 2. vydání - Komentář

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), je základním předpisem, který upravuje hospodaření a ochranu lesů v České republice. Druhé vydání komentáře k lesnímu zákonu v sobě zahrnuje jednak důležité novely samotného předpisu, ale zároveň reaguje na novely významných předpisů jako je např. správní řád nebo přestupkový zákon. Komentář obsahuje i ...     ... více

autor: Petr Dvořák, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 11. 2022, cena: 510 Kč   NOVINKA

Lesní zákon, 2. vydání - Komentář

téma:
Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i odborníkům, kteří se o danou problematikou zajímají, nebo studentům vysokých škol.
Kniha čtenáře ...     ... více

autor: Jan Ondřej a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 11. 2022, cena: 710 Kč   NOVINKA

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 21. 11. 2022 do 27. 11. 2022:

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 6/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 11/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Školní poradenství v praxi č. 6/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní družiny č. 6/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní jídelny č. 6/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Mzdová účetní č. 11/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.

Praktická personalistika č. 11-12/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Účetní a daně č. 11/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 11/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 21. 11. 2022 do 27. 11. 2022:

Částka 159/2022, rozeslaná dne 23. 11. 2022

346.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

347.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 14. listopadu 2022 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Částka 160/2022, rozeslaná dne 23. 11. 2022

348.*  

VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 25/2020 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

xxx.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v obsahu částky 158/2022 Sb.

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz