Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

4
zpravodajství od 21. 1. 2019 do 27. 1. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví.
Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat); svá preferovaná témata si můžete určit.

 
TÉMA

Celní předpisy

Anotace nových předpisů

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2019 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
Ministerstvo zahraničních věcí informovalo o sjednání výše uvedené smlouvy.    celá anotace

platnost: 30. 1. 2019

TÉMA

Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

ÚZ č. 1298 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1298 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších relevantních předpisů. Velkých změn doznal především zákon o dluhopisech a v souvislosti s tím i zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Změny se dotkly také čtyř prováděcích předpisů. Všechny změny jsou zvýrazněny tučným písmem.

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 21. 1. 2019

Cena: 319 Kč

TÉMA

Cenové předpisy

Anotace nových předpisů

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu č. 18/2019 Sb., o vydání cenového rozhodnutí
Viz anotaci tohoto sdělení v tématu Energetika – zde .    celá anotace

platnost: 24. 1. 2019

TÉMA

Cizinci, Azyl

Anotace nových předpisů

NÁLEZ Ústavního soudu č. 16/2019 Sb., sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 326/1999 Sb. Ústavní soud zrušil dvě ustanovení zákona o pobytu cizinců na území České republiky, která upravovala: zastavení řízení o žádosti cizince o vydání...   celá anotace

účinnost: 21. 1. 2019

TÉMA

Energetika

Anotace nových předpisů

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu č. 18/2019 Sb., o vydání cenového rozhodnutí
Energetický regulační úřad vydal cenové rozhodnutí, kterým se mění podmínky podpory pro podporované zdroje energie, a to zejména: základní sazba ročního zeleného bonusu na elektřinu z...   celá anotace

platnost: 24. 1. 2019

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Zákon o mediaci - Komentář

Zákon o mediaci - Komentář

Autoři komentáře zákona o mediaci, jako odborníci na dané téma, podávají čtenářům komplexní pohled na právní úpravu mediace v České republice. Zároveň zodpovídají některé sporné otázky (které se po šesti letech od účinnosti zákona objevují) a navrhují případná řešení de lege ferenda.
V textu čtenáři najdou rozsáhlé citace z původní důvodové zprávy k zákonu, díky čemuž je jasnější, jaký byl ...     ... více

NOVINKA
autor: Tomáš Horáček, Martin Svatoš, Miloš Olík, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 23. 1. 2019

Cena: 850 Kč

TÉMA

Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

ÚZ č. 1299 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

ÚZ č. 1299 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Zásadní změny se dotkly zákona o směnárenské činnosti (posiluje se postavení klientů směnáren a stanoví se přísnější podmínky pro provoz směnáren). Současně se mění i zákon o platebním styku. Menší změny nastaly v zákoně o finančním arbitrovi a v zákoně o oběhu bankovek a mincí. Publikaci doplňuje aktualizovaný přehled dohod o vzájemné podpoře a ochraně investic platných pro ČR. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 21. 1. 2019

Cena: 97 Kč

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

Účetnictví pro úplné začátečníky 2019

Účetnictví pro úplné začátečníky 2019

S publikací získáte komplexní přehled účetnictví. Je psána přehledně a srozumitelně, proto bude sloužit úplnému začátečníkovi, studentovi, absolventovi rekvalifikačního kurzu.
Stejným způsobem pomůže účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Ke snadnému pochopení účetních případů z každodenní praxe účetního pracovníka se nejdříve seznámíte se základy účtování, účetní terminologií a ...     ... více

NOVINKA
autor: Pavel Novotný, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 23. 1. 2019

Cena: 219 Kč

TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Antidiskriminační zákon. Komentář, 2. vydání

Antidiskriminační zákon. Komentář, 2. vydání

Málokterý zákon vyvolává v průběhu své přípravy a schvalování tolik emocí, jako vyvolal zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, antidiskriminační zákon. Podařilo se ho prosadit až po dlouhých deseti letech diskusí. Byl tedy schválen až 17. 6. 2009. V roce 2010 nabídlo Nakladatelství C. H. Beck první ucelený komentář k tomuto zákonu.
Nyní se, po šesti ...     ... více

NOVINKA
autor: Boučková, Havelková, Koldinská,Kühn, Kühnová, Whelanová, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 25. 1. 2019

Cena: 1 190 Kč

TÉMA

Vzorový účtový rozvrh

Účetnictví pro úplné začátečníky 2019

Účetnictví pro úplné začátečníky 2019

S publikací získáte komplexní přehled účetnictví. Je psána přehledně a srozumitelně, proto bude sloužit úplnému začátečníkovi, studentovi, absolventovi rekvalifikačního kurzu.
Stejným způsobem pomůže účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Ke snadnému pochopení účetních případů z každodenní praxe účetního pracovníka se nejdříve seznámíte se základy účtování, účetní terminologií a ...     ... více

NOVINKA
autor: Pavel Novotný, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 23. 1. 2019

Cena: 219 Kč

TÉMA

Životní prostředí

Anotace nových předpisů

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí č. 3/2019 Sb. m. s., o přijetí Českou republikou změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016
Ministerstvo zahraničních věcí informovalo o přijetí výše uvedené smlouvy.    celá anotace

platnost: 1. 1. 2019

Pokud chcete vidět celé Zpravodajství, klikněte.
Uvidíte informace i k těm tématům, která neodebíráte.

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 21. 1. 2019 do 27. 1. 2019:

Bankovnictví č. 1/2019
vydává: 4H production s. r. o.

Bezpečnost a hygiena práce č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Účetní a daně č. 1/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Mzdová účetní č. 1/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Praktická personalistika č. 1-2/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.,

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 1-2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 21. 1. 2019 do 27. 1. 2019:

Částka 7/2019, rozeslaná dne 21. 1. 2019

16.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2018 sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 8/2019, rozeslaná dne 24. 1. 2019

17.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 22. listopadu 2018, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 II, FIX %

18.   

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 16. ledna 2019 o vydání cenového rozhodnutí

19.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města

Částka 9/2019, rozeslaná dne 24. 1. 2019

20.*  

VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2019 o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny

21.*  

VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2019 o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 21. 1. 2019 do 27. 1. 2019:

Částka 2/2019, rozeslaná dne 24. 1. 2019

2.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách

3.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016

4.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2019, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 74/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz