Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  30
 
 
zpravodajství od 20. 7. 2020 do 26. 7. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Koronavirus a pracovní úraz či nemoc z povolání

Nemoc COVID-19 je přenosné infekční onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a je zařazena mezi nemoci přenosné a parazitální. Onemocnění koronavirem ani pracovní neschopnost způsobená nařízenou karanténou nejsou podle zákoníku práce považovány za pracovní úraz. Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, k nimž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, ...     ... více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Nález Ústavního soudu č. 325/2020 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.
V únoru 2020 zrušil Ústavní soud svým nálezem vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod č. 54/2020 Sb. větu první v § 112 odst. 2, která se týkala přechodu na novou právní úpravu obsaženou v tehdy...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 22. 7. 2020

TÉMA

Zákoník práce

 

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

Od července 2020 dochází k velkým změnám zákoníku práce – jde o jednu z největších novelizací za dobu jeho historie. Mění se například úprava dovolené (určující jednotkou pro délku dovolené nebudou dny ale hodiny; mění se pravidla dodatkové dovolené, pravidla krácení dovolené za překážky v práci, zpřesňuje se převod nevyčerpané dovolené a řada dalších). Zavádí se sdílené pracovní místo, které má zaměstnancům umožnit lepší sladění pracovního a rodinného života. Dále se mění některé podmínky v oblasti pracovní doby, úprava překážek v práci na straně zaměstnance, náhrada újmy v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání, a řada dalších oblastí. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je zpracován aktualizovaný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 20. 7. 2020, cena: 89 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 20. 7. 2020 do 26. 7. 2020:

Částka 130/2020, rozeslaná dne 22. 7. 2020

324.*  

VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2020 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 131/2020, rozeslaná dne 22. 7. 2020

325.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 20. 7. 2020 do 26. 7. 2020:

Částka 15/2020, rozeslaná dne 22. 7. 2020

24.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích

25.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)

26.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích

27.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz