Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  21
 
 
zpravodajství od 20. 5. 2024 do 26. 5. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

týdenní novinky v rámci tématu:
Cizinci, Azyl

Zákon č. 123/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněm pozdějších předpisu, a další související zákony
Novelou se zpřesňují dvě ustanovení upravující informační systém cizinců.    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025

týdenní novinky v rámci tématu:
eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 25 předpisů v aktuálním znění. Kapitola eGovernment obsahuje zákon o elektronických úkonech a automatické konverzi dokumentů, zákony o základních registrech, o informačních systémech veřejné správy, o elektronické identifikaci, o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, o právu na digitální služby, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací; dále jsou zde kapitoly Elektronické komunikace a Kybernetická bezpečnost. U většiny zákonů obsažených v publikaci dochází v roce 2024 ke změnám, které jsou v textu zvýrazněny tučně. Změny se dotkly také 8 vyhlášek. Zákon o svobodném přístupu k informacím, který byl dosud zařazen v tomto tématu, nyní najdete v tématu Protikorupční předpisy

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 27. 5. 2024, cena: 245 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Zákon č. 125/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V zájmu umožnění přístupu k digitálním službám orgánů veřejné moci (ve smyslu zákona o právu na digitální služby) na základě oprávnění k zastupování  se v rámci Registru práv a...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024, vybraná ustanovení 1. 7. 2025

týdenní novinky v rámci tématu:
Občanský zákoník

Zákon č. 123/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněm pozdějších předpisu, a další související zákony
Novela řeší partnerské vztahy osob stejného pohlaví a  definuje partnerství jako trvalý svazek dvou lidí stejného pohlaví, který se uzavírá stejným způsobem jako manželství, ...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025

týdenní novinky v rámci tématu:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Zákon č. 126/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí v případě potřeby zpracovává a vydává pro nemovité věci a určenou část území České republiky cenové mapy nájemného v podobě přehledů výstupních...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI, Služby informační společnosti

Zákon č. 124/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se upřesňuje příslušnost správního orgánu k projednání přestupků podle zákona o ochraně spotřebitele.    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 22. 5. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Poplatky - správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 123/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněm pozdějších předpisu, a další související zákony
V návaznosti na úpravy občanského zákoníku ohledně problematiky manželství a registrovaného partnerství se upřesňuje vymezení položky 12 sazebníku správních poplatků týkajících...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025

Zákon č. 125/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Doplňují se správní poplatky za přijetí žádosti o zápis oprávnění k zastupování na kontaktním místě veřejné správy, certifikátu pro uznávaný elektronický podpis nebo uznávanou...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2025

týdenní novinky v rámci tématu:
Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Zákon č. 123/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněm pozdějších předpisu, a další související zákony
Protože registrovaná partnerství již nově nebudou vznikat (stejnopohlavní páry budou uzavírat partnerství podle občanského zákoníku, které bude obdobou manželství), zrušují se pro...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025

týdenní novinky v rámci tématu:
Sociální pojištění

Zákon o důchodovém pojištění - Komentář

Autory komentáře k zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jsou současní nebo bývalí pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí nebo České správy sociálního zabezpečení JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Vladimír Voříšek, JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Gabriela Pikorová a JUDr. Romana Holečková, Ph.D.
Roman Lang, Vladimír Voříšek, Helena Pelikánová a Gabriela Pikorová napsali ...     ... více

autor: Roman Lang, Vladimír Voříšek, Helena Pelikánová, Gabriela Pikorová, Romana Holečková, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 21. 5. 2024, cena: 1 349 Kč   NOVINKA

Zákon o důchodovém pojištění - Komentář

týdenní novinky v rámci tématu:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Zákon č. 126/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
Novela řeší zejména zlepšení dostupnosti nájemního bydlení. V rámci stavebního zákona se mj.: definuje dům pro dostupné nájemní bydlení, kterým se rozumí bytový dům, k němuž je...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Trestní předpisy

Dovolání v trestním řízení

Monografie podává komplexní analýzu právní úpravy dovolání v trestním řízení.
V úvodu se zabývá obecně přezkumem rozhodnutí v trestním řízení, opravnými prostředky a specifickými principy ovládajícími opravné řízení. Nechybí historický exkurz o vývoji mimořádných opravných prostředků.
Jádrem knihy je vymezení rozhodnutí, která lze prostřednictvím dovolání napadnout, a výklad jednotlivých ...     ... více

autor: Kristýna Machyánová, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 23. 5. 2024, cena: 520 Kč   NOVINKA

Dovolání v trestním řízení

Zákon č. 123/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněm pozdějších předpisu, a další související zákony
Úprava trestného činu dvojího manželství se rozšiřuje také na partnerství podle občanského zákoníku.    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025

týdenní novinky v rámci tématu:
Vnitřní správa

Zákon č. 123/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněm pozdějších předpisu, a další související zákony
A) K zákonu č. 133/2000 Sb. Zpřesňuje se rozsah údajů vedených o občanech v informačním systému evidence obyvatel. B) K zákonu č. 301/2000 Sb. Protože partnerství se...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025, vybraná ustanovení 1. 1. 2027

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 20. 5. 2024 do 26. 5. 2024:

Praktická personalistika č. 5-6/2024
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Účetní a daně č. 5/2024
vydává: Anag, spol. s r. o.

Řízení školy č. 5/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Speciál pro školní družiny č. 3/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 3/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

Speciál pro školní jídelny č. 3/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jurisprudence č. 2/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 20. 5. 2024 do 26. 5. 2024:

123/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 19. dubna 2024, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněm pozdějších předpisu, a další související zákony

21. 5. 2024

124/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 17. dubna 2024, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

21. 5. 2024

125/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 17. dubna 2024, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

21. 5. 2024

126/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 17. dubna 2024, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

21. 5. 2024

127/2024 Sb.*  

VYHLÁŠKA ze dne 13. května 2024, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve zněni pozdějších předpisů

23. 5. 2024

128/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 14. května 2024 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

23. 5. 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz