Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  21
 
 
zpravodajství od 20. 5. 2019 do 26. 5. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

 

Finanční crowfunding

Crowdfunding představuje alternativní způsob financování. Pojem crowdfunding lze volně přeložit jako „financování veřejností“, kdy se osoba poptávající cizí kapitál přímo obrací na veřejnost se žádostí o poskytnutí těchto prostředků např. formou půjčky či úvěru.
Crowdfunding je jednou z mnoha technologických inovací, které mají potenciál k transformaci finančního systému. Kromě výhod pro malé ...     ... více

autor: Libor Němec, Jana Zahránková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 5. 2019, cena: 275 Kč   NOVINKA

Finanční crowfunding
TÉMA

Obchodní korporace

 

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Komentovaná judikatura k a. s. 2019 navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí, tentokráte ve vztahu k akciové společnosti.
Kniha je členěna na základní tematické oblasti (např. založení a. s., obchodní rejstřík, jednání za a. s., akcie a jiné cenné ...     ... více

autor: Ivan Chalupa, David Reiterman, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 5. 2019, cena: 699 Kč   NOVINKA

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla). Součástí komentáře jsou i vzory projektů jednotlivých typů přeměn, oznámení zveřejňovaná v Obchodním věstníku, seznamy příloh návrhu na zápis přeměny do ...     ... více

autor: Jan Šafránek, Lola lastovičková, Tomíš Podškubka, Lukáš Pěsna, Jiří Hlaváč, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 5. 2019, cena: 1 299 Kč   NOVINKA

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář
TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

 

Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni

Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Série čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se zeptat, ale kdyby napadlo, byl by pravděpodobně váš profesní život ještě úspěšnější.
První kniha této série je zaměřena na jeden z nejpalčivějších problémů každého (nejen začínajícího) ...     ... více

autor: Daniela Kovářová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 5. 2019, cena: 199 Kč   NOVINKA

Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni
TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

Zákon o veřejném ochránci práv - Komentář

Komentář, který vznikl při záštitě veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. a dalších pracovníků Kanceláře veřejného ochránce práv, obsahuje podrobný výklad všech ustanovení zákona o veřejném ochránci práv, včetně informací o postupu přijetí zákona, přes konkrétní jeho novelizace. Zaměřuje se na rozsah působností, které byly ochránci svěřeny (a to i nad rámec výkladu ke komentovanému ...     ... více

autor: Anna Chamráthová, Lukáš Hlouch, Alena Kliková, Tomáš Svoboda, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 5. 2019, cena: 590 Kč   NOVINKA

Zákon o veřejném ochránci práv - Komentář
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

VYHLÁŠKA č. 129/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb.
Změny sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly se týkají fyzikálně-chemických rozborů vzorků zemědělských...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2019

TÉMA

Životní prostředí

 

VYHLÁŠKA č. 130/2019 Sb.,

o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem
Úvodem: při frézování vozovek vzniká odpadní asfaltová směs, se kterou se ale vždy nemusí nakládat v přísném režimu zákona o odpadech; z hlediska ochrany životního prostředí je velmi...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2019

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 20. 5. 2019 do 26. 5. 2019:

Mzdová účetní č. 5/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Účetní a daně č. 5/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Praktická personalistika č. 5-6/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 6/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 5/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudce č. 4/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Řízení školy 5/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní družiny č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní jídelny č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Školní poradenství v praxi č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Rodinné listy č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 20. 5. 2019 do 26. 5. 2019:

Částka 54/2019, rozeslaná dne 22. 5. 2019

128.*  

VYHLÁŠKA ze dne 13. května 2019, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů

Částka 55/2019, rozeslaná dne 24. 5. 2019

129.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. května 2019, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb.

Částka 56/2019, rozeslaná dne 24. 5. 2019

130.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. května 2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 20. 5. 2019 do 26. 5. 2019:

Částka 15/2019, rozeslaná dne 24. 5. 2019

21.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijatých v Ženevě dne 5. května 2017

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz