Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  17
 
 
zpravodajství od 20. 4. 2020 do 26. 4. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Zmírnění dopadů koronavirové epidemie

K překonání následků nouzového stavu již byla přijata řada zákonů, rozhodnutí a ministerských pokynů, které přehledně shrnujeme zde.
 

Informace o všech právních předpisech publikovaných v uplynulém týdnu najdete níže v jednotlivých tematických rubrikách.
 

TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Zákon č. 192/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Česká národní banka je v období od 24. 4. 2020 do 31. 12. 2021 oprávněna k plnění svých úkolů obchodovat na finančním trhu s investičními nástroji a dalšími cennými papíry, pohledávkami a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2020

TÉMA

Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

 

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Publikace přináší obecné vzory nejčastějších podání v exekučním řízení. Každý vzor je doplněn o komentář, který komplexně pojednává o dané oblasti exekučního práva, zasazuje podání do širších souvislostí a přibližuje procesní situace, v rámci kterých jej lze využít k obraně svých práv. Pamatováno je rovněž na náležitosti, které musí podání splňovat, lhůty, v nichž je podání třeba učinit, a také ...     ... více

autor: Ladislav Ullrich, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 23. 4. 2020, cena: 390 Kč   NOVINKA

Exekuční řízení. Komentované vzory podání /Beck/

Zákon č. 191/2020 Sb.,

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
Cílem zákona je zmírnění dopadů opatření, která byla přijata v souvislosti s epidemií koronaviru. Zákon umožňuje požadovat prominutí zmeškání lhůty pro provedení úkonů v insolvenčním...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2020

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Zákon č. 191/2020 Sb.,

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
Cílem zákona je zmírnění dopadů opatření, která byla přijata v souvislosti s epidemií koronaviru. Zákon umožňuje požadovat prominutí zmeškání procesních lhůt  ve všech typech soudních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2020

TÉMA

Občanský zákoník

 

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ve znění od roku 2021), novelizovaný zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů, bytové spoluvlastnictví, mezinárodní právo soukromé a další oblasti. Celkem 15 předpisů v úplném znění.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 20. 4. 2020, cena: 75 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

Zákon č. 185/2020 Sb.,

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
Nový zákon řeší odstoupení od smlouvy o zájezdu (§ 2533 až 2536a občanského zákoníku), ke kterému došlo v důsledku epidemie koronaviru, pokud se zájezd měl uskutečnit v období od 20. 2....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2020

Zákon č. 191/2020 Sb.,

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
Cílem zákona je zmírnění dopadů opatření, která byla přijata v souvislosti s epidemií koronaviru. Pro právnické osoby na přechodnou dobu platí: všechny právnické osoby budou moci...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2020

Nařízení vlády č. 202/2020 Sb.,

kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Po dobu trvání mimořádných koronavirových opatření specifikovaných v nařízení vlády se zakazuje zvyšovat nájemné z bytu .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2020

TÉMA

Obchodní korporace

 

Zákon č. 191/2020 Sb.,

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
Cílem zákona je zmírnění dopadů opatření, která byla přijata v souvislosti s epidemií koronaviru. Kromě některých zjednodušení, která platí pro právnické osoby obecně ( viz ), se pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2020

TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Zákon č. 186/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
Ke zmírnění negativních finančních dopadů restriktivních opatření přijatých v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 byla přijata novela zákona o spotřebitelském úvěru, která stanoví: za...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2020

TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem

 

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ve znění od roku 2021), novelizovaný zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů, bytové spoluvlastnictví, mezinárodní právo soukromé a další oblasti. Celkem 15 předpisů v úplném znění.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 20. 4. 2020, cena: 75 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky
TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Zákon č. 191/2020 Sb.,

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
Cílem zákona je zmírnění dopadů opatření, která byla přijata v souvislosti s epidemií koronaviru. Zákon umožňuje požadovat prominutí zmeškání procesních lhůt ve správním soudnictví...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2020

TÉMA

Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

 

Vyhláška č. 180/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
V příloze č. 1 vyhlášky se v přehledu souvisejících směrnic EU uvádí též údaj o jejich poslední změně, a to uvedením čísla příslušné novelizující směrnice. Nyní se mění tento údaj...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 21. 4. 2020

TÉMA

Trestní předpisy

 

Zákon č. 191/2020 Sb.,

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
Cílem zákona je zmírnění dopadů opatření, která byla přijata v souvislosti s epidemií koronaviru. Zákon umožňuje požadovat prominutí zmeškání procesních lhůt ve všech typech soudních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2020

TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

Zákon č. 191/2020 Sb.,

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
Cílem zákona je zmírnění dopadů opatření, která byla přijata v souvislosti s epidemií koronaviru. Zákon umožňuje podat k Ústavnímu soudu návrh i po uplynutí lhůty pro jeho podání,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2020

Zákon č. 187/2020 Sb.,

o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
Prodlužují se lhůty pro konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky vyhlášené ve volebním obvodu č. 32 rozhodnutím prezidenta republiky č. 23/2020 Sb., o vyhlášení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2020

TÉMA

Vysoké školství

 

Zákon č. 188/2020 Sb.,

o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
Zákon reaguje na restriktivní opatření přijatá za účelem zamezení šíření koronaviru. Vzhledem k tomu, že není zcela jasné, kdy bude ukončen nouzový stav a opatření omezující osobní přítomnost...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2020

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Vyhláška č. 181/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
Mění se vymezení “malého množství zvěře”, které může uživatel honitby prodávat přímo spotřebitelům nebo dodávat do místních maloobchodních prodejen. Za malé množství zvěře se považuje...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2020

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Zákon č. 189/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
Novela zavádí úpravu online zprostředkování služeb cestovního ruchu mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb (zprostředkovatel zprostředkovává kontakt, ale neposkytuje samotné služby cestovního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 4. 2020

Zákon č. 190/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
Nový zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, účinný od března 2020, mimo jiné: stanovil dosud neexistující odborné podmínky a pravidla pro výkon činnosti realitního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 25. 4. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 20. 4. 2020 do 26. 4. 2020:

Státní zastupitelství č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro MŠ č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Řízení školy č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 20. 4. 2020 do 26. 4. 2020:

Částka 67/2020, rozeslaná dne 21. 4. 2020

180.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna 2020, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

181.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. dubna 2020, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

182.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 20. dubna 2020 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

183.*  

SDĚLENÍ Národní rozpočtové rady ze dne 9. dubna 2020 o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

Částka 68/2020, rozeslaná dne 21. 4. 2020

184.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 25. března 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2040, 1,50 %

Částka 70/2020, rozeslaná dne 23. 4. 2020

193.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 443 o přijetí krizového opatření

194.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 452 o přijetí krizového opatření

195.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 453 o přijetí krizového opatření

196.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 454 o přijetí krizového opatření

197.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 455 o přijetí krizového opatření

198.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 456 o přijetí krizového opatření

Částka 69/2020, rozeslaná dne 24. 4. 2020

185.   

ZÁKON ze dne 16. dubna 2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu

186.   

ZÁKON ze dne 16. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů

187.   

ZÁKON ze dne 17. dubna 2020 o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu

188.   

ZÁKON ze dne 17. dubna 2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

189.   

ZÁKON ze dne 16. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů

190.   

ZÁKON ze dne 16. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

191.   

ZÁKON ze dne 17. dubna 2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

192.   

ZÁKON ze dne 16. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Částka 72/2020, rozeslaná dne 24. 4. 2020

202.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. dubna 2020, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

203.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. dubna 2020 č. 458 o přijetí krizového opatření

204.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. dubna 2020 č. 462 o přijetí krizového opatření

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz