Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  12
 
 
zpravodajství od 20. 3. 2023 do 26. 3. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daně z příjmů

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-147,

ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Rumunsko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 23. 3. 2023

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

INFORMACE,

přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
V této informaci Ministerstvo financí uveřejňuje přehled druhů daní a jejich částí, o nichž orgány Celní správy ČR vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 22. 3. 2023

INFORMACE,

seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů
Ministerstvo financí, s cílem usnadnit daňovým subjektům zaplacení daní celním úřadům, uveřejnilo aktualizovaný seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů.    celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 22. 3. 2023

téma:
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Katalog prací ve veřejných službách a správě, katalog správních činností 2023

Po dosti dlouhé době se v rukou zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě a služebních úřadů ocitá publikace s ustanoveními upravujícími poskytování platu podle stavu platného k 1. 1. 2023, se zařazením všech prací a správních činností vykonávaných zaměstnanci a státními zaměstnanci do platových tříd, a poskytující další praktickou pomoc a orientaci formou komentářů k problematickým postupům ...     ... více

autor: Ing. Ivan Tomší, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 23. 3. 2023, cena: 699 Kč   NOVINKA

Katalog prací ve veřejných službách a správě, katalog správních činností 2023

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Abeceda personalisty 2023

Tato praktická příručka je určena především personalistům, ale také širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům a jejich asistentům či asistentkám, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, účetním, odborovým funkcionářům či majitelům firem, popř. i studentům.
Personalistika od A do Z přehledně a ...     ... více

autor: Ing. Jana Bršťáková, JUDr Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Iveta Chmielová Dalajková,, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 23. 3. 2023, cena: 749 Kč   NOVINKA

Abeceda personalisty 2023

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2023

Většina organizací a firem v České republice, ale i v okolních státech, využívá možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výdajů a různých benefitů.
Přehledný výklad nejasné problematiky tvorby a čerpání FKSP a sociálních fondů
Jedním ze základních nástrojů při poskytování benefitů je tvorba a používání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), popř. sociálního fondu v organizacích, ...     ... více

autor: Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 23. 3. 2023, cena: 399 Kč   NOVINKA

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2023

téma:
Sociální pojištění

Zákon č. 71/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Při zvýšení důchodů v mimořádném termínu v červnu 2023 se nepoužije postup podle § 67 odst. 10 a 16 zákona p důchodovém pojištění; bude platit, že se procentní výměry vyplácených...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 3. 2023

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při podnikání, popřípadě sami s nemovitými věcmi obchodují. Ve všech uvedených případech se podnikatelé musí řídit platnou ...     ... více

autor: Jiří Vychopeň, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 23. 3. 2023, cena: 525 Kč   NOVINKA

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

téma:
Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2023

Publikace Jaroslavy Svobodové, bývalé metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům některých vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a dobrovolných svazků obcí.
Komplexní přehled ...     ... více

autor: Jaroslava Svobodová, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 23. 3. 2023, cena: 669 Kč   NOVINKA

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2023

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Lidská práva starších lidí

Stárnutí obyvatelstva přináší nové příležitosti – lidé, kteří žijí déle, produkují více zdrojů a mají více času na to, aby dosáhli toho, co ve svém životě považují za důležité. Současně tento jev vytváří nové výzvy – lidé, kteří žijí déle, spotřebují více zdrojů, vyžadují více zdravotní a sociální péče a zažívají různé potíže, jež vyšší věk mnohdy přináší. Prodlužování průměrného věku dožití a s ...     ... více

autor: Veronika Bílková, Kateřina Šimáčková, Alla Tymofeyeva, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 3. 2023, cena: 585 Kč   NOVINKA

Lidská práva starších lidí

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 20. 3. 2023 do 26. 3. 2023:

Praktická personalistika č. 3-4/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Účetní a daně č. 3/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 20. 3. 2023 do 26. 3. 2023:

Částka 42/2023, rozeslaná dne 20. 3. 2023

71.   

ZÁKON ze dne 8. března 2023, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 20. 3. 2023 do 26. 3. 2023:

Číslo 5/2023, rozeslán dne 22. 3. 2023

6.   

Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

7.   

Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů

Číslo 6/2023, rozeslán dne 23. 3. 2023

8.   

Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz