Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 20. 1. 2020 do 26. 1. 2020

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Pokyn č. GFŘ-D-43 čj. 108987/19/7700-40470-203903,

k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
Mění, resp. ruší a nově se stanoví jednotná pravidla pro posuzování žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně nebo o prominutí penále za prodlení s těmito odvody, a to pro...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 23. 1. 2020

TÉMA

Sociální pojištění

 

ÚZ č. 1355 - Sociální pojištění 2020

Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. K největším změnám došlo v zákonu o nemocenském pojištění (54 změn od ledna 2020). Menší změny nastaly také v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení, v zákoně o důchodovém pojištění a zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – tyto změny jsou v textu zapracovány tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 20. 1. 2020, cena: 179 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1355 - Sociální pojištění 2020
TÉMA

Sociální zabezpečení

 

ÚZ č. 1356 - Sociální zabezpečení 2020

Publikace obsahuje 13 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum. Od minulého vydání byl změněn především zákon o státní sociální podpoře (rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení a další oblasti). Změněny byly také některé další předpisy. V publikaci jsou již zapracovány změny zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, které začnou platit od března 2020. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 20. 1. 2020, cena: 139 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1356 - Sociální zabezpečení 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 20. 1. 2020 do 26. 1. 2020:

Bankovnictví č. 1/2020
vydává: 4H production s. r. o.

Mzdová účetní č. 1/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

Účetní a daně č. 1/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

Praktická personalistika č. 1-2/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 12/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 12/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 12/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 20. 1. 2020 do 26. 1. 2020:

Částka 7/2020, rozeslaná dne 24. 1. 2020

16.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. ledna 2020 o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 20. 1. 2020 do 26. 1. 2020:

Číslo 3/2020, rozeslán dne 23. 1. 2020

3.   

Pokyn č. GFŘ-D-43 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz