Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  39
 
 
zpravodajství od 19. 9. 2022 do 25. 9. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Zákon č. 273/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Mezi hlavní změny patří úprava elektronizace záznamů o použitých přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin a způsobu jejich předávání ve stanoveném formátu, úprava...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Životní prostředí

ÚZ č. 1503 - Životní prostředí

V oblasti životního prostředí byly přijaty rozsáhlé změny řady právních předpisů. Jde zejména o zákon o odpadech s účinností od 1. 10. 2022, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně ovzduší, zákon o právu na informace o životním prostředí, zákon o GMO a řadu dalších zákonů. Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpady, obaly, výrobky s ukončenou životností; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 26. 9. 2022, cena: 437 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1503 - Životní prostředí

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 19. 9. 2022 do 25. 9. 2022:

Školní poradenství v praxi č. 5/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní jídelny č. 5/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní družiny č. 5/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 5/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 9/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Praktická personalistika č. 9-10/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Účetní a daně č. 9/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 11/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 19. 9. 2022 do 25. 9. 2022:

Částka 126/2022, rozeslaná dne 22. 9. 2022

273.   

ZÁKON ze dne 6. září 2022, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 127/2022, rozeslaná dne 22. 9. 2022

274.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 30/21 ve věci návrhu na zrušení části bodu 80 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 208/2021 Sb.

Částka 128/2022, rozeslaná dne 22. 9. 2022

275.*  

VYHLÁŠKA ze dne 14. září 2022 o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz