Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  34
 
 
zpravodajství od 19. 8. 2019 do 25. 8. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Celní předpisy

 

ZÁKON č. 206/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Z celního zákona se vypouští ustanovení o kompetenci celního úřadu kontrolovat licenci FLEGT pro dovoz dřeva podle nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 (viz níže), protože tato kompetence bude...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2019

TÉMA

Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

 

ZÁKON č. 204/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
A) K z ákonu č. 15/1998 Sb. Ze zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu se ruší definice pojmu “institucionální investor”, neboť tento pojem se v tomto zákoně nepoužívá...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2019

TÉMA

Obchodní korporace

 

ZÁKON č. 204/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
Novelou dochází pouze k legislativně technické změně, která je reakcí na změnu definice institucionálního investora provedenou v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu; v zákoně o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2019

TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

VYHLÁŠKA č. 211/2019 Sb.,

o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví: způsob provádění klasifikace a označení jatečně upravených těl jatečných zvířat, vzor protokolu o klasifikaci, způsob a rozsah sdělování...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2019

TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

ZÁKON č. 209/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Správní poplatky za úkony podle zákona o krmivech se vybírají již za podání žádosti, nikoliv jako dosud až za vydání rozhodnutí. Zvyšují se správní poplatky: za podání žádosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2019

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

ZÁKON č. 210/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Dosavadní podmínka o vázanosti hmotné podpory na regionální podíl nezaměstnanosti se ruší; tato změna souvisí s rozšířením možnosti poskytování hmotné podpory na vytváření pracovních míst pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 9. 2019

TÉMA

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

 

ZÁKON č. 205/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 153/1994 Sb. Zpravodajské služby (Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství a Úřad pro zahraniční styky a informace) jsou nově oprávněny žádat o poskytnutí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 9. 2019

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane informace o přístupech v USA, v Evropské unii, u účetních jednotek, jejichž cenné papíry jsou kotované na mezinárodních ...     ... více

autor: Hana Březinová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 8. 2019, cena: 359 Kč   NOVINKA

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání
TÉMA

Veřejné zakázky

 

ZÁKON č. 210/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Cílem rozsáhlé novely je: zacílení investiční podpory ve prospěch projektů s vyšší přidanou hodnotou, a to posílením podpory technologických center a center strategických...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 9. 2019

TÉMA

Vnitřní správa

 

ZÁKON č. 207/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Novela umožňuje, aby tzv. prohlášením nabyli českého občanství potomci rodičů nebo prarodičů, kteří pozbyli české nebo československé státní občanství. Novela obsahuje další podrobnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 9. 2019

TÉMA

Vysoké školství

 

ÚZ č. 1332 - Vysoké školství

Publikace obsahuje zákon o vysokých školách po dvou menších novelách z poloviny roku 2019; dále zde najdete aktuální znění 5 nařízení vlády a vyhlášek. Všechny změny textů jsou vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 19. 8. 2019, cena: 89 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1332 - Vysoké školství
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

ZÁKON č. 206/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Novela zákona je provedena za účelem adaptace právního řádu České republiky na nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 (název viz níže) k zajištění legality dovozu a uvádění vybraných dřevařských...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2019

ZÁKON č. 209/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zavádí se některé nové postupy provádění úředních kontrol dodržování právních předpisů EU týkajících se krmiv a potravin. Vedle provádění úředních kontrol se zavádí i výkon jiných...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2019

ZÁKON č. 208/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
A) K z ákonu č. 252/1997 Sb. Důvodem provedených změn je zejména převod administrace národních dotací z Ministerstva zemědělství na Státní zemědělský intervenční fond. Dále se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020, vybraná ustanovení 1. 9. 2019

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

ZÁKON č. 208/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
Mění se ustanovení týkající se evidence zemědělského podnikatele. K ostatním změnám zákona o zemědělství viz anotaci zde .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 19. 8. 2019 do 25. 8. 2019:

Soudce č. 7-8/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 7-8/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 19. 8. 2019 do 25. 8. 2019:

Částka 87/2019, rozeslaná dne 22. 8. 2019

204.   

ZÁKON ze dne 24. července 2019, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů

205.   

ZÁKON ze dne 25. července 2019, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů

206.   

ZÁKON ze dne 24. července 2019, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

207.   

ZÁKON ze dne 25. července 2019, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

208.   

ZÁKON ze dne 25. července 2019, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

209.   

ZÁKON ze dne 24. července 2019, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

210.   

ZÁKON ze dne 25. července 2019, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 88/2019, rozeslaná dne 22. 8. 2019

211.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2019 o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 19. 8. 2019 do 25. 8. 2019:

Částka 26/2019, rozeslaná dne 22. 8. 2019

40.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem obchodu a průmyslu Kosovské republiky

Částka 27/2019, rozeslaná dne 22. 8. 2019

41.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely

42.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz