Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  17
 
 
zpravodajství od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

Pokyn č. MF-18 čj. MF-8820/2021/3901-1,

k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021
V tomto pokynu uvádí Ministerstvo financí podrobný výklad způsobu stanovení úroku z prodlení podle znění daňového řádu, které nabylo účinnosti 1. 1. 2021 (anotaci novely viz ).      celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 22. 4. 2021

TÉMA

Občanský zákoník

 

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Předkládaná monografie se věnuje rozboru právní úpravy odpovědnosti za škodu (újmu) způsobenou vadou výrobku v prostoru Evropské unie. První část monografie se týká procesu geneze tohoto odpovědnostního režimu na evropském kontinentu a jeho ideovým zdrojům, a to zejména v návaznosti na přijetí směrnice Rady ze dne 25. 7. 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících ...     ... více

autor: Ondřej Mocek, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 23. 4. 2021, cena: 430 Kč   NOVINKA

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava
TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Vyhláška č. 165/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů
Touto novelou se upravují podrobnosti poskytování stravenkového paušálu v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky v situacích, kdy ve vlastním stravovacím...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 21. 4. 2021

TÉMA

Sociální pojištění

 

Zákon č. 173/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Ošetřovné, poskytované v souvislosti s uzavřením škol z důvodu šíření viru SARS-CoV-2, se od 1. března 2021 zvyšuje ze 70 % na 80 % denního vyměřovacího základu, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 4. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021:

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 5/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Mzdová účetní č. 4/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Účetní a daně č. 4/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Státní zastupitelství č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021:

Částka 67/2021, rozeslaná dne 20. 4. 2021

165.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2021, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

166.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 6. dubna 2021 o vydání cenového rozhodnutí

167.*  

SDĚLENÍ Národní rozpočtové rady ze dne 8. dubna 2021 o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

Částka 70/2021, rozeslaná dne 23. 4. 2021

173.   

ZÁKON ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021:

Částka 12/2021, rozeslaná dne 23. 4. 2021

17.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti životního prostředí

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021:

Číslo 19/2021, rozeslán dne 22. 4. 2021

26.   

POKYN č. MF-18 k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz