Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  43
 
 
zpravodajství od 19. 10. 2020 do 25. 10. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-102,

ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Singapur i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 21. 10. 2020

TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

Zákon č. 422/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Podle nového přechodného ustanovení bude vydání českého národního průkazu průvodce I. či II. stupně podléhat správnímu poplatku v případě, že žádost o jeho vydání bude podána po 28. 2....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 11. 2020

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Diskriminace na pracovišti

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti.
Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje danou oblast pomocí praktických příkladů. Výklad obsažený v publikaci jde nad rámec opakování zákonné ...     ... více

autor: Jakub Tomšej, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 22. 10. 2020, cena: 229 Kč   NOVINKA

Diskriminace na pracovišti
TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

Vyhláška č. 423/2020 Sb.,

kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
Novela školských vyhlášek upravuje pravidla hrazení úplat za vzdělávání po dobu přechodu na distanční způsob výuky v mimořádných situacích.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 10. 2020

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

ÚZ č. 1394 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální text zákona o některých přestupcích, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále text vyhlášky upravující zkoušky úředních osob. Poslední změny předpisů jsou v textu zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 19. 10. 2020, cena: 79 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1394 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky
TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Zákon č. 422/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákonem č. 117/2020 Sb. byl změněn živnostenský zákon ( viz ), zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu ( viz ). ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 11. 2020

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 19. 10. 2020 do 25. 10. 2020:

Částka 169/2020, rozeslaná dne 19. 10. 2020

421.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. října 2020 č. 1074 o přijetí krizového opatření

Částka 171/2020, rozeslaná dne 21. 10. 2020

424.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření

425.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření

426.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1080 o přijetí krizového opatření

Částka 170/2020, rozeslaná dne 22. 10. 2020

422.   

ZÁKON ze dne 14. října 2020, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

423.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. října 2020, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Částka 172/2020, rozeslaná dne 22. 10. 2020

427.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. října 2020 č. 1084 o změně krizového opatření

Částka 174/2020, rozeslaná dne 23. 10. 2020

429.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. října 2020 č. 1085 o změně krizového opatření

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 19. 10. 2020 do 25. 10. 2020:

Číslo 33/2020, rozeslán dne 21. 10. 2020

33.   

Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz