Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  30
 
 
zpravodajství od 18. 7. 2022 do 24. 7. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Autorské právo, průmyslová práva

Zákon č. 215/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Novela je reakcí na vývoj evropské legislativy a zejména odstraňuje dvojkolejnost ochrany označení původu či zeměpisného označení v případech, kdy by témuž označení byla poskytována ochrana jak...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 8. 2022

téma:
Exekuční řád, Veřejné dražby

Zákon č. 214/2022 Sb.,

o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů
A) K zákonu č. 214/2022 Sb. Zákon navazuje na zákon č. 286/2021 Sb., kterým bylo v rámci novely exekučního řádu zavedeno tzv. milostivé léto (bod 25. přechodných ustanovení); pravidla...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Zákon č. 214/2022 Sb.,

o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů
Ve výčtu položek (§ 317 odst. 2 o. s. ř.), které nepodléhají výkonu rozhodnutí, se dosavadní položka „peněžité dávky sociální péče“ nahrazuje slovy „dávky podle zákona o poskytování dávek...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022

téma:
Poplatky, správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 217/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se správní poplatek za výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě v elektronické podobě ve výši 50 Kč, výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě v listinné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2022

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Zákon č. 216/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do zákona o zaměstnanosti se doplňuje nové ustanovení o vydávání potvrzení o rekvalifikaci pro účely poskytování slevy na pojistném; tato změna navazuje na změnu podmínek pro nárok na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2023

téma:
Pravidla silničního provozu, autoškoly

Zákon č. 217/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Správním orgánům vedoucím řízení o přestupcích týkajících se oblasti řidičských průkazů se ukládá povinnost zasílat dopravním úřadům informaci o pravomocných rozhodnutích o vybraných...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2022

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Zákon č. 217/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 111/1994 Sb. Jedná se o novelu transponující do vnitrostátního právního řádu celou řadu předpisů Evropské unie, jejíž nepřijetí by s sebou neslo veškerá rizika spojená...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2022, vybraná ustanovení 21. 8. 2023, 1. 2. 2023

téma:
Sociální pojištění

Zákon č. 216/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 589/1992 Sb. Snižuje se pojistné na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem o 5 %, a to za níže uvedených podmínek: sjednaná týdenní pracovní doba...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2023

téma:
Sociální zabezpečení

Zákon č. 216/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozšiřuje se okruh účelů, pro které krajské pobočky Úřadu práce vydávají potvrzení o době péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2023

téma:
Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

Zákon č. 217/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Správním orgánům vedoucím řízení o přestupcích týkajících se způsobilosti silničních vozidel používaných k podnikání, včetně povinné technické kontroly motorových vozidel a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2022

téma:
Ukrajina

ÚZ č. 1498 - Ukrajina

Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které reagují na uprchlickou vlnu vyvolanou invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu. Předpisy upravují zejména poskytování dočasné ochrany ukrajinským uprchlíkům na území ČR, dále poskytování ubytování, zdravotních služeb, sociálního zabezpečení, humanitárních dávek a dalších podpory. Dále jsou zde předpisy obsahující opatření v oblasti zaměstnanosti, školství, daní, územního plánování a stavebního řádu. Protože některé z těchto předpisů již byly novelizovány, obsahuje tato publikace jejich aktuální znění.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 18. 7. 2022, cena: 69 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1498 - Ukrajina

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Vyhláška č. 213/2022 Sb.,

o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu
Tato vyhláška upravuje: podmínky chovu vybraných druhů šelem a lidoopů, požadavky na konstrukci, zabezpečení, velikost a vybavení chovných prostor, a na krmení a napájení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2022

Zákon č. 217/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Správním orgánům vedoucím řízení o přestupcích při přepravě zvířat se ukládá povinnost zasílat dopravním úřadům informaci o pravomocných rozhodnutích o vybraných přestupcích, které mohou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2022

téma:
Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

Zákon č. 217/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V rámci koncesovaných živností se ve sloupci “Předmět podnikání” mění specifikace jednotlivých činností v oblasti silniční motorové dopravy; pro tyto nově specifikované činnosti se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 18. 7. 2022 do 24. 7. 2022:

Účetní a daně č. 7-8/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.

Mzdová účetní č. 7-8/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.

Praktická personalistika č. 7-8/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 9/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 18. 7. 2022 do 24. 7. 2022:

Částka 96/2022, rozeslaná dne 19. 7. 2022

212.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2022 o navýšení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro zbývající část roku 2022

213.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. července 2022 o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu

Částka 97/2022, rozeslaná dne 22. 7. 2022

214.   

ZÁKON ze dne 24. června 2022 o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů

215.   

ZÁKON ze dne 29. června 2022, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

216.   

ZÁKON ze dne 29. června 2022, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 98/2022, rozeslaná dne 22. 7. 2022

217.   

ZÁKON ze dne 8. července 2022, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

218.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 14. července 2022 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 18. 7. 2022 do 24. 7. 2022:

Částka 12/2022, rozeslaná dne 19. 7. 2022

23.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ustavení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz