Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  25
 
 
zpravodajství od 17. 6. 2019 do 23. 6. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019

V tomto 12. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v průběhu let 2017 až 2019. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled informací, stanovisek a sdělení GFŘ zveřejněných do data redakční uzávěrky.
Novely zákona o DPH
Nejdůležitější novelou roku 2019 je novela ...     ... více

autor: Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 19. 6. 2019, cena: 669 Kč   NOVINKA

Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě

1. červenec 2019 je posledním dnem pro podání daňových přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2018. Do tohoto termínu podávají daňové přiznání k dani z příjmů (dle  § 136 odst. 2 daňového řádu) poplatníci: kteří mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo kterým daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce ...     ... více

Finanční správa ČR

Daňová evidence, 12.vydání

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti.
Podrobněji k obsahu publikace
Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, problematice sociálního a zdravotního pojištění osob samostatně výdělečných činných, a to vše i ve vazbě na ...     ... více

autor: Ing. Jana Pilátová a kolektiv, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 19. 6. 2019, cena: 429 Kč   NOVINKA

Daňová evidence, 12.vydání
TÉMA

Ochrana spotřebitele, potraviny a tabákové výrobky, ČOI, výrobky - technické požadavky, bezpečnost, …

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 146/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Novelou dochází k zajištění transpozice sedmnácti směrnic Komise v přenesené pravomoci. Zavádějí se nové výjimky ze zákazu nadlimitního obsahu některých nebezpečných látek...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2019, vybraná ustanovení 22. 7. 2019, 1. 3. 2020

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody (dále jen „náhrada mzdy“) poskytovaná zaměstnavatelem v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance podle zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky nároku na nemocenské a na jeho výplatu stanovené zákonem o nemocenském pojištění. Změny v nemocenském pojištění ohledně nemocenského nebo pojistného na nemocenské ...     ... více

autor: Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 19. 6. 2019, cena: 279 Kč   NOVINKA

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 17. 6. 2019 do 23. 6. 2019:

Částka 62/2019, rozeslaná dne 19. 6. 2019

146.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. června 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

147.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 17. června 2019 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. června 2019

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 17. 6. 2019 do 23. 6. 2019:

Částka 20/2019, rozeslaná dne 18. 6. 2019

30.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o sukcesi České republiky do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Kubánskou republikou

31.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz