Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  17
 
 
zpravodajství od 18. 4. 2022 do 24. 4. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora, 2. vydání

Vychází druhé, podstatně doplněné a rozšířené vydání publikace Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Rukověť tak nyní poskytuje komplexní studijní materiál k přípravě na zkoušku mediátora, resp. na zkoušku z rodinné mediace.
Kniha je rozdělena do tří ucelených celků:
Část první (Mediační styly) a část druhá (Zkouška mediátora) podávají ucelený výklad o ...     ... více

autor: Robin Brzobohatý, Lenka Poláková, Tomáš Horáček, Veronika vrábel Porteš, Tereza Hanajová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 4. 2022, cena: 680 Kč   NOVINKA

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora, 2. vydání

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Sdělení Ministerstva financí č. 88/2022 Sb.,

o vydání výměru MF č. 03/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Viz anotaci výměru MF č. 03/2022, který byl 31. 3. 2022 publikován v částce 9/2022 Cenového věstníku – zde .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 22. 4. 2022

téma:
Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Veřejný sektor České republiky může naplňovat moderní prvky personalistiky 21. století a očekávání veřejnosti pouze tehdy, pokud ho vykonávají a spravují vhodně motivovaní a moderními metodami řízení lidé. Lidský faktor je tak klíčovým prvkem dobré veřejné správy. Podmínky a další oblasti řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru pak představují zásadní portfolio, bez jehož správného nastavení ...     ... více

autor: Iveta Chmielová Dalajková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 4. 2022, cena: 595 Kč   NOVINKA

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 18. 4. 2022 do 24. 4. 2022:

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 4/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Rodinné listy č. 2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 4/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 18. 4. 2022 do 24. 4. 2022:

Částka 46/2022, rozeslaná dne 22. 4. 2022

85.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. dubna 2022, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2022–2024, 0,00 %

86.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. dubna 2022, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2024, VAR %

87.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. dubna 2022, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2026, 6,00 %

88.   

Sdělení Ministerstva financí ze dne 8. dubna 2022 o vydání výměru MF č. 03/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 18. 4. 2022 do 24. 4. 2022:

Částka 6/2022, rozeslaná dne 21. 4. 2022

11.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb

12.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat

13.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos

14.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování České republiky Litevskou republikou při posuzování žádostí o vydávání krátkodobých schengenských víz na Generálním konzulátu Litevské republiky v Grodnu

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz