Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  12
 
 
zpravodajství od 18. 3. 2019 do 24. 3. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

 

Meritum - Mzdy 2019

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2019.
Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou:
•stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho přepočítacího koeficientu pro rok 2018
•sazby minimální a zaručené mzdy od roku 2018
•nové skupiny platby ...     ... více

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 20. 3. 2019, cena: 749 Kč   NOVINKA

Meritum - Mzdy 2019
TÉMA

Evropské právo

 

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k zakládacím smlouvám. Dále je zde Listina základních práv Evropské unie a vysvětlivky k ní. Od minulého vydání byly změněny evropské i tuzemské právní předpisy k volbám do Evropského parlamentu.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 18. 3. 2019, cena: 149 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1311 - Evropské právo
TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

 

Hospodaření a nakládání se státním majetkem

Autoři se zaměřují na hospodaření a nakládání s majetkem státu v tom nejširším smyslu platné právní úpravy. Jedná se o první publikaci po zásadní a rozsáhlé novele zákona o majetku České republiky z 1. 3. 2016, kterou přinesl zákon č. 51/2016 Sb.
Kniha pojednává mimo jiné o právních jednáních státu při úplatných a bezúplatných převodech majetku státu, restitucích a privatizaci státního ...     ... více

autor: Dagmar Tyšerová, Petr Vácha, Miloslav Kilián, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 20. 3. 2019, cena: 490 Kč   NOVINKA

Hospodaření a nakládání se státním majetkem
TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Co by měl vědět příjemce dotace

Být příjemcem dotace není snadné - s čerpáním dotace je totiž spojeno velké množství úkolů, které je příjemce dotace povinen splnit. Kniha jako jediná na trhu podává ucelenou informaci o tom, co by příjemce dotace měl vědět, na co by si měl dát pozor a jak by měl postupovat či co může očekávat v případě, že se dostane do problémů s plněním povinností spojených s čerpáním dotace.
Kniha ...     ... více

autor: Zuzana Strnadová, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 19. 3. 2019, cena: 279 Kč   NOVINKA

Co by měl vědět příjemce dotace
TÉMA

Spotřební daně, líh, energetické daně

 

VYHLÁŠKA č. 79/2019 Sb.,

o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví: způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 21. 3. 2019

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Správní právo. Obecná část

Nová učebnice Správní právo. Obecná část v sobě zúročuje bohaté a mnohaleté autorské a pedagogické zkušenosti autora. Na více než pěti stech stranách čtenáře detailně seznamuje s celou obecnou částí správního práva. Autor vedle výkladů o základních institutech a pojmech oboru přináší výklad i o organizaci veřejné správy a její činnosti, o správním trestání a nepomíjí ani oblast správního ...     ... více

autor: Martin Kopecký, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 20. 3. 2019, cena: 690 Kč   NOVINKA

Správní právo. Obecná část
TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli?
Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné vymezení nějakého účtu či konkrétní souvztažnosti pro účetní operaci. Právě pro překlenutí těchto stresových situací byl ...     ... více

autor: Vladimír Hruška, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 22. 3. 2019, cena: 659 Kč   NOVINKA

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Meritum - Mzdy 2019

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2019.
Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou:
•stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho přepočítacího koeficientu pro rok 2018
•sazby minimální a zaručené mzdy od roku 2018
•nové skupiny platby ...     ... více

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 20. 3. 2019, cena: 749 Kč   NOVINKA

Meritum - Mzdy 2019

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů čtenářů, zaměřených na právní, účetní a daňové problematiky této právní formy obchodní společnosti, včetně stanovisek řady renomovaných daňových odborníků k těmto dotazům. ...     ... více

autor: Jiří Vychopeň, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 20. 3. 2019, cena: 365 Kč   NOVINKA

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 18. 3. 2019 do 24. 3. 2019:

Účetní a daně č. 3/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 4/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Školní poradenství v praxi č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Mzdová účetní č. 3/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Praktická personalistika č. 3-4/2018
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Řízení školy č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní jídelny č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Národní pojištění č. 3/2019
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Soudce č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní družiny č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Právo a rodina č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 18. 3. 2019 do 24. 3. 2019:

Částka 33/2019, rozeslaná dne 19. 3. 2019

75.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 43/17 ve věci návrhu na zrušení části § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 34/2019, rozeslaná dne 19. 3. 2019

76.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 18. března 2019 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019

Částka 35/2019, rozeslaná dne 21. 3. 2019

77.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 14. března 2019, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019–2025, CPI %

78.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 14. března 2019, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 III, FIX %

Částka 36/2019, rozeslaná dne 21. 3. 2019

79.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2019 o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 18. 3. 2019 do 24. 3. 2019:

Částka 9/2019, rozeslaná dne 21. 3. 2019

12.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

13.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz