Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  43
 
 
zpravodajství od 18. 10. 2021 do 24. 10. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb.,

o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Výčet toho, co není osobním ochranným pracovním prostředkem se nemění (s výjimkou ozbrojených sil, Vojenské policie a o bezpečnostních sborů). Nemění se ani požadavky na osobní ochranné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 11. 2021

téma:
Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

 

Vyhláška č. 375/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Zvyšuje se průměrná cena benzinu 95 oktanů, která se použije při vyúčtování cestovních náhrad v případě, že zaměstnanec při použití vlastního vozidla neprokáže jeho cenu, a to z 27,80 Kč...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 19. 10. 2021

téma:
Daň z přidané hodnoty

 

ROZHODNUTÍ čj. MF-29943/2021/3901-2,

o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
V souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2 se plátcům daně z přidané hodnoty promíjí daň z přidané hodnoty při pořízení, resp. dovozu ze zahraničí, a za dodání v tomto rozhodnutí...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 19. 10. 2021

ROZHODNUTÍ čj. MF-30457/2021/3901-2,

o prominutí daně zpřidané hodnoty z důvodu mimořádné události
V souvislosti s růstem cen elektřiny a plynu na trzích s těmito komoditami se v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 osobám povinným přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty promíjí daň z...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 20. 10. 2021

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

ROZHODNUTÍ čj. MF-29943/2021/3901-2,

o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
V souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2 se plátcům daně z přidané hodnoty promíjí daň z přidané hodnoty při pořízení, resp. dovozu ze zahraničí, a za dodání v tomto rozhodnutí...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 19. 10. 2021

ROZHODNUTÍ čj. MF-30457/2021/3901-2,

o prominutí daně zpřidané hodnoty z důvodu mimořádné události
V souvislosti s růstem cen elektřiny a plynu na trzích s těmito komoditami se v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 osobám povinným přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty promíjí daň z...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 20. 10. 2021

téma:
Energetika

 

Zákon č. 382/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 165/2012 Sb. Rozsáhlé změny se týkají téměř všech částí zákona. Mezi nejdůležitější změny patří snížení podpory solárním elektrárnám a zvýšení jejich daňového zatížení....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2023

téma:
Krizové zákony, HZS, požární ochrana

 

Zákon č. 374/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
K zákonu č. 133/1985 Sb. Provádí se legislativně technická změna související se změnou terminologie, tj. změna pojmu „tísňové volání“ na pojem „tísňová komunikace“.   ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 377/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
U obou vyhlášek dochází pouze k terminologické změně – změna pojmu „tísňové volání“ na pojem „tísňová komunikace“.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

 

Zákon č. 374/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ze zákona č. 236/1995 Sb. se vypouští úprava odměňování předsedy a členů Rady Českého telekomunikačního úřadu; tato úprava je nyní obsahem zákona o elektronických komunikacích.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Odměňování státních zaměstnanců

 

Nařízení vlády č. 391/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
V katalogu správních činností se doplňují některé nové činnosti.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

Nařízení vlády č. 391/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
V katalogu prací ve veřejných službách a správě se doplňují některé nové činnosti.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Zákon č. 374/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Doplňují se povinnosti k zajištění interoperability automobilových rádiových zařízení a digitálních televizních zařízení.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

Zákon č. 374/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Stanoví se správní poplatky za podání návrhu na rozhodnutí sporu mezi vlastníkem a uživatelem domu, bytu nebo nebytového prostoru o umožnění příjmu rozhlasového a televizního vysílání,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Pravidla silničního provozu, autoškoly

 

ÚZ č. 1450 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

První kapitola obsahuje předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především zákon o silničním provozu, do kterého jsou zapracovány změny od 1. 10. 2021 (22 změn) a od ledna 2022 (18 změn – objíždění cyklistů a další); dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a několik vyhlášek. Druhá kapitola obsahuje novelizované předpisy, kterými se stanoví pravidla a postupy pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (autoškoly). U všech předpisů jsou změněné části textů zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 18. 10. 2021, cena: 197 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1450 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

téma:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

 

Vyhláška č. 376/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
Ve vyhlášce se mění se ustanovení o rozúčtování nákladů na vytápění a na poskytování teplé vody v zúčtovací jednotce, rozšiřuje výčet náležitostí, které musí být součástí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 11. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2023

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

Zákon č. 374/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Mezi příslušenství dálnic, silnic a místních komunikací se zařazují kabelovody, pokud jsou umístěny na silničním pozemku a pokud nejsou součástí jiné technické infrastruktury. Mění se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

 

Zákon č. 374/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Pouze terminologická změna nahrazující pojem „číslo tísňového volání“ pojmem „tísňové číslo“.     celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Sociální pojištění

 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 380/2021 Sb.,

kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro rok 2022 tyto redukční hranice pro účely úpravy denního vyměřovacího základu v nemocenského pojištění: první redukční hranice činí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 18. 10. 2021

Nařízení vlády č. 388/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie
Novelou se upravuje technický výpočet jednotkové hodnoty odloženého důchodu pro účely vzájemného převodu důchodových práv mezi důchodovým systémem EU a důchodovým systémem ČR.      celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Sociální zabezpečení

 

Nařízení vlády č. 387/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách
V zájmu zajištění jednotné terminologie se z nařízení vlády č. 98/2015 Sb. vypouští definice dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nahrazuje se odkazem na úpravu obsaženou v právních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 11. 2021

téma:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

 

Zákon č. 374/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Novela přináší zejména: posílení ochrany soukromí – mění se dosavadní pravidla pro používání cookies a podobných sledovacích technologií a přistupování k údajům v zařízení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 7. 2022

téma:
Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

 

Zákon č. 382/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění a doplňují se zejména povinnosti provozovatelů dobíjecích stanic, které nejsou připojeny k elektrizační soustavě České republiky, veřejně přístupných čerpacích stanic, na nichž...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Vnitřní správa

 

Vyhláška č. 393/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci, se rozšiřuje 18 dalších úřadů a jeden úřad se z tohoto seznamu vypouští.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Zahraniční obchod

 

Vyhláška č. 383/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
V příloze k vyhlášky se zvyšují se denní náklady na péči, přidávají některé další druhy živočichů.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Zdravotní služby

 

Zákon č. 374/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Je provedena legislativně-technická změna (související se změnou terminologie podle zákona o elektronických komunikacích) pojmu „tísňové volání“ na pojem „tísňová komunikace“, pojmu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 389/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění vyhlášky č. 115/2019 Sb.
Vyhláška navazuje na změny v zákoně o zdravotních službách; změny vyhlášky se týkají zejména některých lhůt pro předávání údajů do NZIS a údajů o obsazenosti lůžek a jejich vymezení. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2023

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Vyhláška č. 384/2021 Sb.,

o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování
Mění, resp. ruší a nově se stanoví: podmínky při chovu za účelem rozmnožování psů nebo koček, požadavky na minimální velikost prostor při rozmnožování psů nebo koček, požadavky...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 11. 2021

Vyhláška č. 392/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
A) K vyhlášce č. 377/2013 Sb. Novela zejména stanovuje  podmínky pro skladování technologických vod, separátu digestátu a separátu kejdy, podmínky pro používání...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 11. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2022, 1. 7. 2022

téma:
Životní prostředí

 

Zákon č. 382/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se povinnost zajistit minimální množství pokročilých biopaliv za kalendářní rok, energie z obnovitelných zdrojů za kalendářní rok. Pro účely zákona o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 18. 10. 2021 do 24. 10. 2021:

Státní zastupitelství č. 5/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Soudce č. 9/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 18. 10. 2021 do 24. 10. 2021:

Částka 166/2021, rozeslaná dne 18. 10. 2021

374.   

ZÁKON ze dne 15. září 2021, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 167/2021, rozeslaná dne 18. 10. 2021

375.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2021, kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

376.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. října 2021, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

377.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. října 2021, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

378.*  

VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2021, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

379.*  

VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2021 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského

380.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 11. října 2021, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022

381.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 11. října 2021 o vydání cenových rozhodnutí

Částka 168/2021, rozeslaná dne 18. 10. 2021

382.   

ZÁKON ze dne 15. září 2021, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 169/2021, rozeslaná dne 18. 10. 2021

383.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. října 2021, kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

Částka 170/2021, rozeslaná dne 18. 10. 2021

384.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. října 2021 o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování

385.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 14. října 2021 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Částka 171/2021, rozeslaná dne 18. 10. 2021

386.*  

ROZHODNUTÍ ze dne 14. října 2021 o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Částka 172/2021, rozeslaná dne 22. 10. 2021

387.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. října 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách

388.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. října 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie

389.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. října 2021, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění vyhlášky č. 115/2019 Sb.

Částka 173/2021, rozeslaná dne 22. 10. 2021

390.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. října 2021 o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

391.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. října 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

Částka 174/2021, rozeslaná dne 22. 10. 2021

392.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2021, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

Částka 175/2021, rozeslaná dne 22. 10. 2021

393.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2021, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

394.   

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2021 o zprovoznění centrálního úložiště záznamů o očkování

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 18. 10. 2021 do 24. 10. 2021:

Číslo 33/2021, rozeslán dne 19. 10. 2021

42.   

ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Číslo 34/2021, rozeslán dne 20. 10. 2021

43.   

ROZHODNUTÍ o prominutí daně zpřidané hodnoty z důvodu mimořádné události

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz