Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 18. 1. 2021 do 24. 1. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Účetní průvodce MáDáti - sleva 15 % pro nové uživatele

TÉMA

Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

 

ÚZ č. 1414 - Daň z nemovitých věcí, Daň silniční, 2021

Publikace obsahuje aktuální texty zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání byl novelizován zákon o dani z nemovitých věcí a některé vyhlášky; jsou zde také související pokyny a sdělení Ministerstva financí. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 18. 1. 2021, cena: 59 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1414 - Daň z nemovitých věcí, Daň silniční, 2021
TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

ROZHODNUTÍ čj. 1734/2021/3901-2,

o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události
Vzhledem k trvajícímu šíření nemoci COVID-19 se promíjí správní poplatek [podle položky 1 odst. 1 písm. a) sazebníku správních poplatků] za přijetí žádosti...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 20. 1. 2021

TÉMA

Krizové zákony, HZS, požární ochrana

 

Vyhláška č. 19/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
Prodlužují se lhůty požárních kontrol v některých objektech a zařízeních jaderných elektráren.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2021

TÉMA

Spotřební daně, líh, energetické daně

 

ÚZ č. 1415 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně 2021

Nové vydání publikace obsahuje několik novelizovaných předpisů, zejména aktuální text zákona o spotřebních daních, který byl od posledního vydání 6x změněn, z toho 3 novely nabyly účinnosti v lednu 2021. Rozsáhlou novelizací prošel k 1. 1. 2021 také zákon o povinném značení lihu. Dále jsou v publikaci texty zákona o lihu, zákonů upravujících daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv a daň z elektřiny, a všechny příslušné vyhlášky ke všem zákonům. Celkem 17 předpisů v aktuálním znění; všechny změny jsou zvýrazněny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 18. 1. 2021, cena: 137 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1415 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně 2021
TÉMA

Účetnictví nevýdělečných organizací

 

ÚZ č. 1413 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2021

Publikace obsahuje všechny právní předpisy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj. V publikaci najdete aktuální znění zákona o účetnictví, účetní vyhlášky pro podvojné účetnictví a pro jednoduché účetnictví; v samostatné kapitole jsou všechny České účetní standardy. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 18. 1. 2021, cena: 69 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1413 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2021
TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech, který byl k 1. 1. 2021 významně novelizován. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 18. 1. 2021, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

Základní principy a postupy v účetnictví

Cílem publikace „Základní principy a postupy v účetnictví“ je poskytnout čtenářům komplexní pohled na problematiku účetnictví z hlediska zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele. Předkládaná publikace se nesnaží pouze o strohý popis účetních metod, zásad, principů a postupů, ale i o vysvětlení jejich obsahu, vypovídací schopnosti účetních výkazů i ...     ... více

autor: Miroslava Vlčková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 1. 2021, cena: 339 Kč   NOVINKA

Základní principy a postupy v účetnictví

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikale 2021

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy č. 001 až 023.
Praktický pomocník pro nejrůznější organizace
Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez využívání účetních ...     ... více

autor: Ing. Jaroslav Jindrák, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 20. 1. 2021, cena: 399 Kč   NOVINKA

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikale 2021

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2021

Již 21. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2021 a sestavováním účetní závěrky za rok 2020 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2021 ve všech právních a daňových souvislostech. V přílohové části publikace jsou obsaženy kompletní účetní a nejdůležitější daňové ...     ... více

autor: Ing. Petr Ryneš, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 20. 1. 2021, cena: 619 Kč   NOVINKA

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 18. 1. 2021 do 24. 1. 2021:

Bankovnictví č. 1/2021
vydává: 4H production s. r. o.

Speciál pro školní jídelny č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Jurisprudence č. 6/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Účetní a daně č. 1/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Mzdová účetní č. 1/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Praktická personalistika č. 1/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 11-12/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 18. 1. 2021 do 24. 1. 2021:

Částka 9/2021, rozeslaná dne 18. 1. 2021

16.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. ledna 2021 č. 53 o přijetí krizového opatření

17.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. ledna 2021 č. 54 o přijetí krizového opatření

Částka 10/2021, rozeslaná dne 20. 1. 2021

18.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. ledna 2021 o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování

19.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. ledna 2021, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

20.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. ledna 2021 o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

Částka 11/2021, rozeslaná dne 22. 1. 2021

21.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2021 č. 55 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

22.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2021 č. 56 o změně krizových opatření

23.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2021 č. 57 o přijetí krizového opatření

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 18. 1. 2021 do 24. 1. 2021:

Částka 2/2021, rozeslaná dne 20. 1. 2021

2.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsané v Praze dne 23. dubna 1976

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 18. 1. 2021 do 24. 1. 2021:

Číslo 6/2021, rozeslán dne 20. 1. 2021

9.   

ROZHODNUTÍ o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz