Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  34
 
 
zpravodajství od 17. 8. 2020 do 23. 8. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

 

ÚZ č. 1386 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí) ve znění od 1. 10. 2020 včetně podstatně změněné vyhlášky o technických prohlídkách vozidel. Dále zde najdete aktuální znění vyhlášky o technické způsobilosti vozidel, vyhlášku o registraci vozidel, zákon o pohonných hmotách včetně jeho prováděcí vyhlášky. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 17. 8. 2020, cena: 217 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1386 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 17. 8. 2020 do 23. 8. 2020:

Bankovnictví č. 8/2020
vydává: 4H production s. r. o.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 10/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 7-8/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce č. 7-8/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 17. 8. 2020 do 23. 8. 2020:

Částka 139/2020, rozeslaná dne 20. 8. 2020

347.*  

Nález Ústavního soudu ze dne 14. července 2020 sp. zn. Pl. ÚS 25/19 ve věci návrhu na zrušení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

348.*  

Nález Ústavního soudu ze dne 28. července 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/20 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Provodov ze dne 8. ledna 2007 č. 1/2007 o stavební uzávěře

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 17. 8. 2020 do 23. 8. 2020:

Částka 20/2020, rozeslaná dne 20. 8. 2020

33.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody č. 1 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti

34.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody č. 2 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti

Částka 21/2020, rozeslaná dne 20. 8. 2020

35.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě

36.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz