Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  16
 
 
zpravodajství od 17. 4. 2023 do 23. 4. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Zákon č. 106/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
Za splnění povinnosti poskytnout sdělení klíčových informací týkajících se fondu kolektivního investování se považuje také poskytnutí sdělení klíčových informací podle nařízení Evropského...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2023

téma:
Daň z přidané hodnoty

DPH! 2023

Kniha DPH! 2023 přináší vysvětlení a 117 příkladů k DPH, které Vám pomohou nejen v praxi, ale také při zkouškách daňových poradců. Díky Olze Hochmannové, Marku Reinohovi a Ivaně Pilařové získáte cenné informace a příklady, které Vám pomohou prozkoumat svět DPH, od základních sazeb přes osvobození od daně až po přenesení daňové povinnosti. Navíc obsahuje 242 judikátů k DPH k bližšímu pochopení ...     ... více

autor: Ing. Mgr. Olga Hochmannová, Marek Reinoha, Ing. Ivana Pilařová, vydal: Účetní portál a.s., podle stavu k 1. 1. 2023, cena: 2 990 Kč

DPH! 2023

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Zákon č. 105/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Novela zpřesňuje ustanovení o soudním projednání žaloby osoby, která tvrdí, že byla dotčena na svých právech rozhodnutím správního orgánu (pozn.: správním orgánem se rozumí orgán moci...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Ochrana zdraví

Vyhláška č. 102/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
Hlavním cílem novely vyhlášky je omezit okruh osob, u kterých byl potvrzen pozitivní výsledek vyšetření na nákazu SARS-CoV-2 (covid-19), při nařizování jejich izolace.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 4. 2023

téma:
Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, informační systémy veřejné správy, elektronická identifikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce, právo na digitální služby, přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací), Elektronické komunikace a Kybernetická bezpečnost. U většiny zákonů obsažených v publikaci nastaly od 1. dubna 2023 velké změny – všechny tyto změny jsou v textu zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 17. 4. 2023, cena: 199 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Vyhláška č. 109/2023 Sb.,

o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb
Vyhláška stanoví technické podrobnosti k zákonu o elektronických komunikacích, a to rozsah a způsob poskytování jednotlivých doplňkových služeb k dílčím univerzálním službám (přiměřený...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Trestní předpisy

Nařízení vlády č. 101/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin, ve znění nařízení vlády č. 75/2020 Sb.
Ze seznamu nakažlivých lidských onemocnění, jejichž zaviněné šíření je trestné, se vypouští onemocnění COVID-19.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 4. 2023

téma:
Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Zákon č. 104/2023 Sb.,

o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby
Smyslem tohoto zákona je kompenzovat poskytovatelům zdravotních služeb výpadek produkce zdravotních služeb v roce 2022 způsobený dopady epidemie COVID-19. Pro administraci ze...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 4. 2023

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 17. 4. 2023 do 23. 4. 2023:

Částka 56/2023, rozeslaná dne 19. 4. 2023

101.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. dubna 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin, ve znění nařízení vlády č. 75/2020 Sb.

102.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. dubna 2023, kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19

103.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. dubna 2023 o vydání cenových předpisů a cenového rozhodnutí

Částka 57/2023, rozeslaná dne 19. 4. 2023

104.   

ZÁKON ze dne 30. března 2023 o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby

105.   

ZÁKON ze dne 30. března 2023, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

106.   

ZÁKON ze dne 30. března 2023, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 58/2023, rozeslaná dne 19. 4. 2023

107.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. dubna 2023 o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení

Částka 59/2023, rozeslaná dne 21. 4. 2023

108.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. dubna 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb

109.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. dubna 2023 o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb

110.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 31. března 2023 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

111.*  

SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 31. března 2023 o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 105/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 17. 4. 2023 do 23. 4. 2023:

Částka 13/2023, rozeslaná dne 21. 4. 2023

19.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 22/2001 Sb. m. s., o sjednání Mezinárodní úmluvy o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz