Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  43
 
 
zpravodajství od 17. 10. 2022 do 23. 10. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Vážení odběratelé Zpravodajství,
v uplynulém týdnu došlo k velmi netypické situaci, kdy nebyl publikován žádný nový právní předpis. Níže Vás tedy informujeme jen o nových publikacích.

téma:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), podává ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, přičemž zdůrazňuje jejich vzájemné souvislosti. Přibližuje pravidla chodu soudů a činnosti soudců, zaměřuje se na problematické oblasti, včetně podrobného rozboru povinností soudce a kárného ...     ... více

autor: Daniela Zemanová, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 19. 10. 2022, cena: 1 090 Kč   NOVINKA

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

téma:
Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1508 - Cizinci, Azyl

Publikace obsahuje aktuální soubor 25 předpisů upravujících vztahy České republiky a cizinců. Od minulého vydání se změnil zákon o pobytu cizinců na území ČR a zákon o azylu; změnily se rovněž některé další zákony a vyhlášky. Do publikace byla zařazena nová kapitola obsahující právní úpravu vztahů k ukrajinským občanům v souvislosti s válkou na Ukrajině. V publikaci je rovněž tzv. vízový kodex, Ženevská úmluva o uprchlících a další předpisy. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 19. 10. 2022, cena: 198 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1508 - Cizinci, Azyl

téma:
Občanský zákoník

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

První vydání této učebnice bylo již rozebráno, proto nyní vychází druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání. Autorský kolektiv, složený jak z představitelů justice, akademických pracovníků, tak i praktiků, přináší opět ucelený výklad. Týká se nejen věcných práv per se, ale rovněž správy cizího majetku a veřejných seznamů, zejména katastru nemovitostí. Pasáž věnovaná právu stavby a ...     ... více

autor: Jiří Spáčil a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 19. 10. 2022, cena: 690 Kč   NOVINKA

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

téma:
Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Zákon o distribuci pojištění a zajištění, Komentář

Předkládaný komentář k zákonu o distribuci pojištění a zajištění nabízí získání ucelené orientace v problematice ve všech podstatných souvislostech. Autoři jej koncipovali tak, aby kromě nezbytného teoretického výkladu sloužil především praktickým potřebám pojišťovacího zprostředkovatele. Kromě nich je však také určen širokému okruhu čtenářů. Ti, kteří uvažují o zahájení činnosti ...     ... více

autor: Jan Ježdík, Jiří Beran, Lenka Pěnčíková, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 19. 10. 2022, cena: 1 290 Kč   NOVINKA

Zákon o distribuci pojištění a zajištění, Komentář

téma:
Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ještě splnění odborné způsobilosti a další podmínky. Za celou dobu své účinnosti byl zákon mnohokrát novelizován. ...     ... více

autor: Eva Horzinková, Václav Urban, Klára Horzinková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 19. 10. 2022, cena: 465 Kč   NOVINKA

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 17. 10. 2022 do 23. 10. 2022:

Účetní a daně č. 10/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.

Obec a finance č. 4/2022
vydává: Triada, spol. s r. o.

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz